STT Tên KênhThống kê
1 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 35 - 30% - 571 ngày
Chốt 3 giờ trước
2 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 62 - 26% - 570 ngày
Chốt 4 giờ trước
3 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 80 - 34% - 570 ngày
Chốt 4 giờ trước
4 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 36 - 31% - 570 ngày
Chốt 4 giờ trước
5 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 33 - 28% - 570 ngày
Chốt 5 giờ trước
6 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 32 - 27% - 571 ngày
Chốt 6 giờ trước
7 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 31 - 26% - 571 ngày
Chốt 7 giờ trước
8 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 37 - 31% - 572 ngày
Chốt 8 giờ trước
9 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 36 - 31% - 571 ngày
Chốt 9 giờ trước
10 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 35 - 30% - 570 ngày
Chốt 10 giờ trước

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024
00 02 39 89 20 27 72 93 98 99 03 07 09 12 17 21 23 29 30 32 34 38 52 57 71 83 84 90 92

Top Đặc Biệt: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.