Công cụ lọc số loto VIP KQXS Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả Loto về Về Loto 3 sốVề Loto 4 sốTrạng thái Loto về Về sau 1 ngày Về sau 2 ngày Về sau 3 ngày Ăn điểm Lãi Lỗ
1 25/04/2024-T5
Đăng nhập
0 / 0
2 24/04/2024-T4
Đăng nhập
0 / 0
3 23/04/2024-T3 12681 Đăng nhập 1 ngày
0 / 0
4 22/04/2024-T2 15525 Đăng nhập 2 ngày
0 / 0
5 21/04/2024-CN 19980 4,5 9,4,0 03,30,92,29,26,62 03,30,92,92,26,62 092 6 về 6
6 / 6 342.000đ
6 20/04/2024-T7 29379 1,0 1,4,0 18,81,33,88,32,23 33,33 6 về 2
2 / 6 22.000đ
7 19/04/2024-T6 26592 0,4 3,0,2 76,67,72,27,18,81 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
8 18/04/2024-T5 62904 3,9 4,7,8 72,27,53,35,54,45 54 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
9 17/04/2024-T4 90289 2,4 2,5,0 63,36,07,70,67,76 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
10 16/04/2024-T3 96850 2,4 2,5,0 63,36,07,70,67,76 63 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
11 15/04/2024-T2 99369 2,4 2,5,0 63,36,07,70,67,76 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
12 14/04/2024-CN 71396 9,6 9,3,5 05,50,18,81,92,29 50,18,18,81 318,581 9318 6 về 4
4 / 6 182.000đ
13 13/04/2024-T7 90649 9,1 7,9,0 63,36,98,89,18,81 89 089 9089 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
14 12/04/2024-T6 12073 1,0 1,4,0 18,81,33,88,32,23 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
15 11/04/2024-T5 69356 1,0 1,4,0 18,81,33,88,32,23 81,33,88 133 6 về 3
3 / 6 102.000đ
16 10/04/2024-T4 14138 1,0 1,4,0 18,81,33,88,32,23 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
17 09/04/2024-T3 16510 1,0 1,4,0 18,81,33,88,32,23 2 ngày
0 / 42 -966.000đ
18 08/04/2024-T2 30147 1,0 1,4,0 18,81,33,88,32,23 32,32 132 6 về 2
2 / 6 22.000đ
19 07/04/2024-CN 93374 9,6 9,3,5 05,50,18,81,92,29 50,18 6 về 2
2 / 6 22.000đ
20 06/04/2024-T7 00312 6,8 0,8,9 48,84,52,25,63,36 48 848 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
21 05/04/2024-T6 72666 3,9 4,7,8 72,27,53,35,54,45 72 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
22 04/04/2024-T5 69389 9,1 7,9,0 63,36,98,89,18,81 89,89 6 về 2
2 / 6 22.000đ
23 03/04/2024-T4 67364 7,8 0,3,2 47,74,98,89,68,86 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
24 02/04/2024-T3 62909 3,9 4,7,8 72,27,53,35,54,45 72,35,54,54 772 6 về 4
4 / 6 182.000đ
25 01/04/2024-T2 19052 7,8 0,3,2 47,74,98,89,68,86 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
26 31/03/2024-CN 36909 7,9 2,4,7 68,86,18,81,94,49 81,81 6 về 2
2 / 6 22.000đ
27 30/03/2024-T7 62135 2,4 2,5,0 63,36,07,70,67,76 67 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
28 29/03/2024-T6 37869 4,5 9,4,0 03,30,92,29,26,62 29,62 029 6 về 2
2 / 6 22.000đ
29 28/03/2024-T5 49879 7,8 0,3,2 47,74,98,89,68,86 98,89,86 6 về 3
3 / 6 102.000đ
30 27/03/2024-T4 20645 9,1 7,9,0 63,36,98,89,18,81 18,18 6 về 2
2 / 6 22.000đ
31 26/03/2024-T3 59619 4,5 9,4,0 03,30,92,29,26,62 92 492 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
Tổng về: 41 / 162 về (tỷ lệ 25%) - Sau 1 ngày 0/162 - 2 ngày 0/162- 3 ngày 0/162
Tổng 4 càng: 2 / 1002 - Tổng 3 càng: 10 / 501
Ví dụ: 1 điểm = 23.000đ - Tổng về: 41*80.000đ - 162*23.000đ = -446.000đ / Sau 1 ngày = -3.726.000đ / Sau 2 ngày = -3.726.000đ / Sau 3 ngày = -3.726.000đ
Áp dụng công thức 1-2-4 (ngày thứ 3 tham khảo) đến khi nào về thì dừng - Tổng = -7.070.000đ

Chúng tôi dựa vào công cụ này để kết hợp thuật toán (cầu loto) và tần suất (các ngày về nhiều nhất) để đưa ra 10 số về nhiều nhất để bạn chọn. Thường thì sẽ về tỷ lệ 30-40%. Kết hợp công thức chơi 246 hoặc 138 bạn sẽ chiến thắng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website.
Thông báo ! Từ ngày 16/11: chúng tôi thử nghiệm càng lô 3 số 4 số để test tỷ lệ về đạt tỷ lệ ăn cao nhất rồi chúng tôi đưa ra bảng ưu tiên