• Trang chủ
  • Bảng loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc

Bảng loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các cặp loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của con loto mà bạn muốn chơi. Tìm kiếm con loto bạn kết hãy dùng phím CTRL+F => gõ số bạn vào là thấy


Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
37-3 lần
44-3 lần
59-3 lần
72-3 lần
84-3 lần
06-2 lần
07-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
51-2 lần
97-2 lần
03-1 lần
04-1 lần
08-1 lần
09-1 lần
10-1 lần
12-1 lần
13-1 lần
15-1 lần
24-1 lần
25-1 lần
27-1 lần
28-1 lần
32-1 lần
13-4 lần
87-4 lần
02-3 lần
07-3 lần
17-3 lần
33-3 lần
40-3 lần
48-3 lần
54-3 lần
71-3 lần
72-3 lần
81-3 lần
95-3 lần
98-3 lần
11-2 lần
12-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
35-2 lần
58-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
83-2 lần
85-2 lần
90-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
05-4 lần
33-4 lần
51-4 lần
94-4 lần
03-3 lần
10-3 lần
13-3 lần
21-3 lần
49-3 lần
58-3 lần
63-3 lần
64-3 lần
70-3 lần
77-3 lần
81-3 lần
83-3 lần
89-3 lần
91-3 lần
02-2 lần
04-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
36-2 lần
56-2 lần
62-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
84-2 lần
75-5 lần
12-4 lần
18-4 lần
38-4 lần
41-4 lần
82-4 lần
93-4 lần
04-3 lần
20-3 lần
47-3 lần
58-3 lần
70-3 lần
74-3 lần
83-3 lần
89-3 lần
90-3 lần
05-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
19-2 lần
23-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
62-2 lần
69-2 lần
38-4 lần
71-4 lần
84-4 lần
86-4 lần
49-3 lần
58-3 lần
61-3 lần
64-3 lần
02-2 lần
06-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
60-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
82-2 lần
88-2 lần
96-2 lần
06-3 lần
07-3 lần
09-3 lần
19-3 lần
35-3 lần
37-3 lần
71-3 lần
89-3 lần
12-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
30-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
94-2 lần
98-2 lần
01-1 lần
08-1 lần
11-1 lần
21-1 lần
24-1 lần
42-1 lần
44-1 lần
45-1 lần
46-1 lần
47-1 lần
21-4 lần
08-3 lần
11-3 lần
24-3 lần
29-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
46-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
64-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
81-2 lần
95-2 lần
00-1 lần
05-1 lần
12-1 lần
15-1 lần
16-1 lần
20-1 lần
23-1 lần
28-1 lần
31-1 lần
35-1 lần
37-1 lần
38-1 lần
71-15 lần
51-13 lần
58-13 lần
12-12 lần
20-12 lần
49-12 lần
64-12 lần
81-12 lần
84-12 lần
11-11 lần
70-11 lần
89-11 lần
94-11 lần
07-10 lần
33-10 lần
37-10 lần
38-10 lần
74-10 lần
13-9 lần
21-9 lần
47-9 lần
69-9 lần
72-9 lần
75-9 lần
76-9 lần
83-9 lần
87-9 lần
97-9 lần
06-8 lần
08-8 lần
2
78-5 lần
11-4 lần
41-4 lần
49-4 lần
70-4 lần
09-3 lần
21-3 lần
25-3 lần
37-3 lần
50-3 lần
57-3 lần
68-3 lần
77-3 lần
99-3 lần
02-2 lần
04-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
19-2 lần
23-2 lần
35-2 lần
60-2 lần
65-2 lần
84-2 lần
89-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
10-1 lần
12-1 lần
11-4 lần
36-4 lần
73-4 lần
79-4 lần
03-3 lần
05-3 lần
10-3 lần
16-3 lần
33-3 lần
41-3 lần
61-3 lần
64-3 lần
76-3 lần
87-3 lần
94-3 lần
40-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
54-2 lần
59-2 lần
63-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
91-2 lần
92-2 lần
93-2 lần
96-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
62-4 lần
10-3 lần
19-3 lần
47-3 lần
59-3 lần
64-3 lần
68-3 lần
82-3 lần
93-3 lần
97-3 lần
05-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
65-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
85-2 lần
96-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
03-1 lần
09-1 lần
11-1 lần
12-1 lần
06-4 lần
00-3 lần
05-3 lần
07-3 lần
12-3 lần
22-3 lần
52-3 lần
77-3 lần
91-3 lần
94-3 lần
96-3 lần
08-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
36-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
49-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
76-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
05-4 lần
74-4 lần
82-4 lần
18-3 lần
40-3 lần
41-3 lần
55-3 lần
88-3 lần
89-3 lần
96-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
04-2 lần
07-2 lần
12-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
65-2 lần
66-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
15-4 lần
30-4 lần
32-4 lần
39-4 lần
40-4 lần
46-4 lần
63-4 lần
22-3 lần
41-3 lần
48-3 lần
57-3 lần
68-3 lần
78-3 lần
88-3 lần
91-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
05-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
27-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
43-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
92-5 lần
40-4 lần
73-4 lần
75-4 lần
78-4 lần
04-3 lần
23-3 lần
38-3 lần
81-3 lần
89-3 lần
05-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
71-2 lần
76-2 lần
77-2 lần
94-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
05-16 lần
68-16 lần
40-15 lần
73-14 lần
41-13 lần
78-13 lần
96-13 lần
63-12 lần
76-12 lần
89-12 lần
10-11 lần
33-11 lần
49-11 lần
57-11 lần
70-11 lần
99-11 lần
07-10 lần
11-10 lần
12-10 lần
15-10 lần
39-10 lần
50-10 lần
59-10 lần
62-10 lần
65-10 lần
77-10 lần
82-10 lần
91-10 lần
94-10 lần
04-9 lần
3
56-5 lần
15-4 lần
74-4 lần
96-4 lần
00-3 lần
02-3 lần
06-3 lần
14-3 lần
49-3 lần
58-3 lần
63-3 lần
77-3 lần
78-3 lần
79-3 lần
82-3 lần
87-3 lần
95-3 lần
09-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
23-2 lần
28-2 lần
37-2 lần
40-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
11-3 lần
12-3 lần
14-3 lần
19-3 lần
29-3 lần
35-3 lần
51-3 lần
63-3 lần
65-3 lần
85-3 lần
88-3 lần
90-3 lần
97-3 lần
99-3 lần
05-2 lần
06-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
79-4 lần
94-4 lần
41-3 lần
45-3 lần
59-3 lần
65-3 lần
98-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
40-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
73-2 lần
77-2 lần
82-2 lần
84-2 lần
88-2 lần
97-2 lần
93-5 lần
04-4 lần
51-4 lần
06-3 lần
21-3 lần
32-3 lần
38-3 lần
53-3 lần
63-3 lần
79-3 lần
95-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
19-2 lần
29-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
54-2 lần
66-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
98-2 lần
01-1 lần
00-5 lần
73-4 lần
11-3 lần
23-3 lần
31-3 lần
38-3 lần
57-3 lần
62-3 lần
71-3 lần
02-2 lần
04-2 lần
14-2 lần
21-2 lần
32-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
15-6 lần
14-5 lần
03-3 lần
06-3 lần
10-3 lần
12-3 lần
21-3 lần
24-3 lần
28-3 lần
35-3 lần
90-3 lần
91-3 lần
98-3 lần
02-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
31-2 lần
37-2 lần
44-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
77-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
87-2 lần
99-2 lần
05-1 lần
13-4 lần
24-4 lần
88-4 lần
09-3 lần
10-3 lần
14-3 lần
15-3 lần
18-3 lần
22-3 lần
35-3 lần
46-3 lần
51-3 lần
60-3 lần
72-3 lần
77-3 lần
85-3 lần
92-3 lần
95-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
02-2 lần
04-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
19-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
37-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
14-17 lần
79-17 lần
15-15 lần
00-13 lần
21-13 lần
51-13 lần
74-13 lần
77-13 lần
98-13 lần
06-12 lần
10-12 lần
24-12 lần
63-12 lần
88-12 lần
93-12 lần
95-12 lần
02-11 lần
11-11 lần
12-11 lần
35-11 lần
58-11 lần
73-11 lần
85-11 lần
94-11 lần
04-10 lần
19-10 lần
23-10 lần
38-10 lần
53-10 lần
55-10 lần
4
58-2 lần
73-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
12-1 lần
16-1 lần
18-1 lần
21-1 lần
25-1 lần
27-1 lần
28-1 lần
41-1 lần
45-1 lần
56-1 lần
60-1 lần
61-1 lần
62-1 lần
77-1 lần
87-1 lần
88-1 lần
90-1 lần
36-2 lần
41-2 lần
06-1 lần
07-1 lần
13-1 lần
16-1 lần
22-1 lần
25-1 lần
27-1 lần
31-1 lần
33-1 lần
34-1 lần
46-1 lần
49-1 lần
58-1 lần
63-1 lần
68-1 lần
69-1 lần
70-1 lần
72-1 lần
73-1 lần
80-1 lần
83-1 lần
95-1 lần
97-1 lần
62-3 lần
03-2 lần
17-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
85-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
01-1 lần
06-1 lần
09-1 lần
27-1 lần
29-1 lần
34-1 lần
35-1 lần
36-1 lần
38-1 lần
40-1 lần
43-1 lần
47-1 lần
51-1 lần
52-1 lần
55-1 lần
58-1 lần
59-1 lần
60-1 lần
61-1 lần
03-3 lần
18-3 lần
08-2 lần
09-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
32-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
02-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
10-1 lần
16-1 lần
19-1 lần
26-1 lần
28-1 lần
31-1 lần
33-1 lần
34-1 lần
37-1 lần
42-1 lần
44-1 lần
45-1 lần
46-1 lần
55-1 lần
58-1 lần
61-1 lần
62-1 lần
69-1 lần
71-3 lần
18-2 lần
50-2 lần
61-2 lần
81-2 lần
02-1 lần
03-1 lần
07-1 lần
10-1 lần
12-1 lần
27-1 lần
37-1 lần
45-1 lần
46-1 lần
49-1 lần
58-1 lần
63-1 lần
69-1 lần
79-1 lần
93-1 lần
99-1 lần
42-2 lần
80-2 lần
98-2 lần
06-1 lần
13-1 lần
14-1 lần
19-1 lần
20-1 lần
24-1 lần
25-1 lần
34-1 lần
40-1 lần
46-1 lần
47-1 lần
50-1 lần
60-1 lần
68-1 lần
78-1 lần
83-1 lần
85-1 lần
86-1 lần
87-1 lần
88-1 lần
94-1 lần
06-2 lần
40-2 lần
67-2 lần
03-1 lần
08-1 lần
10-1 lần
17-1 lần
19-1 lần
22-1 lần
33-1 lần
37-1 lần
42-1 lần
55-1 lần
59-1 lần
64-1 lần
68-1 lần
75-1 lần
78-1 lần
80-1 lần
84-1 lần
85-1 lần
93-1 lần
95-1 lần
98-1 lần
03-7 lần
06-6 lần
18-6 lần
58-6 lần
33-5 lần
61-5 lần
62-5 lần
80-5 lần
88-5 lần
95-5 lần
22-4 lần
27-4 lần
31-4 lần
34-4 lần
40-4 lần
42-4 lần
46-4 lần
71-4 lần
72-4 lần
73-4 lần
85-4 lần
89-4 lần
98-4 lần
02-3 lần
08-3 lần
09-3 lần
10-3 lần
16-3 lần
17-3 lần
19-3 lần
5
11-5 lần
10-4 lần
53-4 lần
16-3 lần
22-3 lần
42-3 lần
49-3 lần
67-3 lần
79-3 lần
00-2 lần
17-2 lần
24-2 lần
29-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
48-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
85-2 lần
95-2 lần
97-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
61-5 lần
00-4 lần
37-4 lần
55-4 lần
93-4 lần
10-3 lần
22-3 lần
25-3 lần
26-3 lần
42-3 lần
44-3 lần
71-3 lần
88-3 lần
97-3 lần
09-2 lần
15-2 lần
24-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
57-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
98-2 lần
01-1 lần
03-1 lần
43-4 lần
68-4 lần
73-4 lần
05-3 lần
10-3 lần
26-3 lần
39-3 lần
63-3 lần
64-3 lần
72-3 lần
84-3 lần
88-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
48-2 lần
51-2 lần
55-2 lần
61-2 lần
74-2 lần
85-2 lần
71-5 lần
63-4 lần
78-4 lần
10-3 lần
13-3 lần
24-3 lần
44-3 lần
45-3 lần
79-3 lần
87-3 lần
92-3 lần
94-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
16-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
60-2 lần
62-2 lần
74-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
03-1 lần
04-1 lần
07-1 lần
08-1 lần
11-1 lần
98-6 lần
41-5 lần
07-4 lần
95-4 lần
08-3 lần
17-3 lần
18-3 lần
25-3 lần
31-3 lần
38-3 lần
54-3 lần
56-3 lần
57-3 lần
59-3 lần
66-3 lần
69-3 lần
78-3 lần
82-3 lần
12-2 lần
19-2 lần
28-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
51-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
73-2 lần
24-5 lần
70-5 lần
02-4 lần
22-4 lần
25-4 lần
45-4 lần
75-4 lần
28-3 lần
30-3 lần
44-3 lần
71-3 lần
81-3 lần
84-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
03-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
23-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
46-2 lần
51-2 lần
80-6 lần
34-5 lần
48-4 lần
09-3 lần
14-3 lần
15-3 lần
16-3 lần
46-3 lần
47-3 lần
54-3 lần
57-3 lần
82-3 lần
83-3 lần
85-3 lần
02-2 lần
18-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
59-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
22-15 lần
10-14 lần
25-14 lần
42-14 lần
80-14 lần
71-13 lần
79-13 lần
24-12 lần
34-12 lần
43-12 lần
37-11 lần
39-11 lần
41-11 lần
48-11 lần
51-11 lần
55-11 lần
61-11 lần
63-11 lần
64-11 lần
68-11 lần
81-11 lần
84-11 lần
85-11 lần
93-11 lần
94-11 lần
98-11 lần
02-10 lần
11-10 lần
12-10 lần
15-10 lần
6
49-6 lần
20-5 lần
52-5 lần
78-4 lần
88-4 lần
07-3 lần
08-3 lần
12-3 lần
17-3 lần
33-3 lần
43-3 lần
51-3 lần
64-3 lần
00-2 lần
03-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
30-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
56-2 lần
61-2 lần
19-4 lần
36-4 lần
56-4 lần
06-3 lần
07-3 lần
26-3 lần
30-3 lần
38-3 lần
62-3 lần
64-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
21-2 lần
25-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
67-2 lần
77-6 lần
30-4 lần
09-3 lần
14-3 lần
44-3 lần
50-3 lần
59-3 lần
60-3 lần
63-3 lần
78-3 lần
79-3 lần
93-3 lần
96-3 lần
01-2 lần
03-2 lần
11-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
48-2 lần
61-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
74-2 lần
87-2 lần
95-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
59-4 lần
80-4 lần
04-3 lần
20-3 lần
72-3 lần
92-3 lần
94-3 lần
00-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
23-2 lần
28-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
66-2 lần
74-2 lần
77-2 lần
89-2 lần
93-2 lần
02-1 lần
08-1 lần
09-1 lần
38-6 lần
46-5 lần
03-4 lần
13-4 lần
08-3 lần
22-3 lần
30-3 lần
31-3 lần
34-3 lần
47-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
04-2 lần
16-2 lần
20-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
64-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
80-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
09-1 lần
36-4 lần
06-3 lần
28-3 lần
32-3 lần
37-3 lần
39-3 lần
61-3 lần
64-3 lần
67-3 lần
79-3 lần
08-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
31-2 lần
34-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
48-2 lần
52-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
72-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
95-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
53-5 lần
02-3 lần
21-3 lần
27-3 lần
28-3 lần
39-3 lần
61-3 lần
85-3 lần
90-3 lần
94-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
19-2 lần
32-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
59-2 lần
64-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
83-2 lần
86-2 lần
92-2 lần
38-17 lần
30-14 lần
59-14 lần
78-14 lần
20-13 lần
36-13 lần
64-13 lần
19-12 lần
28-12 lần
49-12 lần
77-12 lần
79-12 lần
03-11 lần
06-11 lần
07-11 lần
08-11 lần
09-11 lần
13-11 lần
27-11 lần
31-11 lần
39-11 lần
42-11 lần
53-11 lần
61-11 lần
90-11 lần
04-10 lần
17-10 lần
21-10 lần
33-10 lần
34-10 lần
7
72-4 lần
90-4 lần
06-3 lần
08-3 lần
09-3 lần
22-3 lần
35-3 lần
36-3 lần
48-3 lần
83-3 lần
00-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
17-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
67-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
89-2 lần
93-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
04-1 lần
12-1 lần
41-4 lần
82-4 lần
92-4 lần
16-3 lần
23-3 lần
28-3 lần
36-3 lần
03-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
11-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
88-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
55-5 lần
37-4 lần
74-4 lần
94-4 lần
00-3 lần
16-3 lần
42-3 lần
43-3 lần
49-3 lần
50-3 lần
53-3 lần
61-3 lần
64-3 lần
79-3 lần
85-3 lần
91-3 lần
97-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
04-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
26-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
47-2 lần
60-2 lần
62-2 lần
90-5 lần
35-4 lần
08-3 lần
11-3 lần
12-3 lần
21-3 lần
23-3 lần
41-3 lần
67-3 lần
86-3 lần
97-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
04-2 lần
10-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
47-2 lần
51-2 lần
28-5 lần
52-5 lần
32-4 lần
71-4 lần
02-3 lần
05-3 lần
15-3 lần
16-3 lần
22-3 lần
29-3 lần
54-3 lần
64-3 lần
86-3 lần
93-3 lần
95-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
17-2 lần
19-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
08-4 lần
17-4 lần
07-3 lần
19-3 lần
28-3 lần
40-3 lần
70-3 lần
79-3 lần
87-3 lần
99-3 lần
04-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
33-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
62-2 lần
75-2 lần
80-2 lần
85-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
11-5 lần
00-3 lần
08-3 lần
24-3 lần
41-3 lần
56-3 lần
59-3 lần
94-3 lần
98-3 lần
01-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
19-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
50-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
81-2 lần
90-2 lần
93-2 lần
17-16 lần
11-14 lần
16-14 lần
41-14 lần
90-14 lần
08-13 lần
28-13 lần
86-13 lần
87-13 lần
35-12 lần
55-12 lần
97-12 lần
00-11 lần
07-11 lần
42-11 lần
70-11 lần
71-11 lần
79-11 lần
02-10 lần
19-10 lần
22-10 lần
23-10 lần
50-10 lần
88-10 lần
92-10 lần
93-10 lần
01-9 lần
04-9 lần
06-9 lần
09-9 lần
8
19-4 lần
44-4 lần
88-4 lần
01-3 lần
17-3 lần
22-3 lần
24-3 lần
28-3 lần
36-3 lần
52-3 lần
55-3 lần
59-3 lần
84-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
03-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
16-2 lần
25-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
62-2 lần
69-2 lần
52-6 lần
06-4 lần
38-4 lần
59-4 lần
01-3 lần
12-3 lần
39-3 lần
47-3 lần
61-3 lần
83-3 lần
99-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
14-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
57-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
84-2 lần
88-2 lần
90-2 lần
48-5 lần
91-5 lần
29-4 lần
96-4 lần
16-3 lần
31-3 lần
39-3 lần
95-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
23-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
67-2 lần
75-2 lần
83-2 lần
86-2 lần
97-2 lần
05-1 lần
12-1 lần
13-1 lần
75-5 lần
60-4 lần
68-4 lần
70-4 lần
05-3 lần
07-3 lần
09-3 lần
21-3 lần
55-3 lần
57-3 lần
90-3 lần
97-3 lần
02-2 lần
06-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
18-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
51-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
69-2 lần
86-2 lần
15-1 lần
14-5 lần
22-4 lần
39-4 lần
54-4 lần
13-3 lần
38-3 lần
45-3 lần
48-3 lần
65-3 lần
88-3 lần
90-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
21-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
64-2 lần
69-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
05-1 lần
12-1 lần
88-6 lần
01-4 lần
35-4 lần
58-4 lần
04-3 lần
23-3 lần
29-3 lần
34-3 lần
43-3 lần
48-3 lần
59-3 lần
65-3 lần
75-3 lần
79-3 lần
90-3 lần
03-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
33-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
52-2 lần
00-4 lần
48-4 lần
73-4 lần
12-3 lần
14-3 lần
18-3 lần
25-3 lần
38-3 lần
45-3 lần
55-3 lần
70-3 lần
96-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
03-2 lần
04-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
48-18 lần
88-18 lần
52-15 lần
01-14 lần
06-14 lần
14-14 lần
45-14 lần
75-14 lần
38-13 lần
55-13 lần
23-12 lần
39-12 lần
59-12 lần
70-12 lần
83-12 lần
90-12 lần
04-11 lần
28-11 lần
44-11 lần
57-11 lần
84-11 lần
91-11 lần
05-10 lần
08-10 lần
12-10 lần
21-10 lần
22-10 lần
29-10 lần
35-10 lần
47-10 lần
9
38-4 lần
49-4 lần
85-4 lần
31-3 lần
35-3 lần
39-3 lần
61-3 lần
64-3 lần
09-2 lần
11-2 lần
17-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
78-2 lần
82-2 lần
84-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
11-4 lần
67-4 lần
91-4 lần
93-4 lần
09-3 lần
33-3 lần
45-3 lần
52-3 lần
55-3 lần
56-3 lần
69-3 lần
72-3 lần
86-3 lần
87-3 lần
97-3 lần
00-2 lần
06-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
11-5 lần
33-5 lần
20-4 lần
21-4 lần
37-4 lần
40-4 lần
93-4 lần
02-3 lần
19-3 lần
23-3 lần
36-3 lần
42-3 lần
58-3 lần
68-3 lần
74-3 lần
88-3 lần
97-3 lần
00-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
32-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
51-2 lần
54-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
66-2 lần
69-5 lần
82-4 lần
05-3 lần
09-3 lần
31-3 lần
41-3 lần
42-3 lần
48-3 lần
53-3 lần
61-3 lần
93-3 lần
96-3 lần
97-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
21-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
56-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
80-2 lần
83-2 lần
91-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
34-5 lần
01-4 lần
12-4 lần
40-4 lần
07-3 lần
52-3 lần
68-3 lần
80-3 lần
91-3 lần
93-3 lần
11-2 lần
13-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
37-2 lần
42-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
65-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
95-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
61-5 lần
13-4 lần
24-4 lần
53-4 lần
14-3 lần
57-3 lần
68-3 lần
73-3 lần
86-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
15-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
34-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
70-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
85-2 lần
88-2 lần
92-2 lần
01-3 lần
78-3 lần
93-3 lần
97-3 lần
00-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
73-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
92-2 lần
95-2 lần
93-20 lần
61-17 lần
97-15 lần
11-14 lần
21-14 lần
91-14 lần
33-13 lần
40-13 lần
31-12 lần
42-12 lần
52-12 lần
53-12 lần
68-12 lần
69-12 lần
86-12 lần
49-11 lần
78-11 lần
82-11 lần
34-10 lần
74-10 lần
80-10 lần
88-10 lần
92-10 lần
94-10 lần
01-9 lần
05-9 lần
12-9 lần
13-9 lần
19-9 lần
23-9 lần
10
04-4 lần
08-3 lần
18-3 lần
23-3 lần
44-3 lần
46-3 lần
71-3 lần
76-3 lần
81-3 lần
90-3 lần
91-3 lần
10-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
84-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
38-4 lần
57-4 lần
81-4 lần
53-3 lần
85-3 lần
92-3 lần
04-2 lần
10-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
51-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
89-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
02-1 lần
05-1 lần
15-5 lần
16-5 lần
62-4 lần
70-4 lần
03-3 lần
09-3 lần
38-3 lần
82-3 lần
02-2 lần
04-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
42-2 lần
53-2 lần
58-2 lần
64-2 lần
76-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
01-1 lần
05-1 lần
07-1 lần
10-1 lần
16-5 lần
34-4 lần
60-4 lần
76-4 lần
79-4 lần
89-4 lần
04-3 lần
06-3 lần
12-3 lần
15-3 lần
18-3 lần
37-3 lần
40-3 lần
90-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
02-2 lần
13-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
30-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
63-2 lần
67-2 lần
21-8 lần
01-5 lần
79-5 lần
02-4 lần
08-4 lần
31-4 lần
00-3 lần
04-3 lần
28-3 lần
38-3 lần
40-3 lần
47-3 lần
57-3 lần
63-3 lần
81-3 lần
90-3 lần
95-3 lần
05-2 lần
14-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
41-2 lần
49-2 lần
54-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
64-2 lần
48-5 lần
61-4 lần
71-4 lần
06-3 lần
13-3 lần
33-3 lần
35-3 lần
49-3 lần
74-3 lần
77-3 lần
80-3 lần
84-3 lần
88-3 lần
97-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
02-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
23-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
52-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
94-6 lần
51-4 lần
00-3 lần
12-3 lần
39-3 lần
48-3 lần
52-3 lần
56-3 lần
66-3 lần
92-3 lần
06-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
60-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
73-2 lần
83-2 lần
89-2 lần
04-16 lần
94-16 lần
38-15 lần
79-15 lần
81-14 lần
90-14 lần
16-13 lần
92-13 lần
01-12 lần
13-12 lần
25-12 lần
26-12 lần
48-12 lần
00-11 lần
02-11 lần
18-11 lần
21-11 lần
57-11 lần
65-11 lần
71-11 lần
76-11 lần
84-11 lần
95-11 lần
08-10 lần
15-10 lần
30-10 lần
34-10 lần
35-10 lần
42-10 lần
60-10 lần
11
27-5 lần
48-5 lần
09-4 lần
40-4 lần
99-4 lần
23-3 lần
24-3 lần
25-3 lần
45-3 lần
61-3 lần
73-3 lần
78-3 lần
84-3 lần
98-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
31-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
18-5 lần
69-4 lần
06-3 lần
26-3 lần
35-3 lần
41-3 lần
45-3 lần
62-3 lần
64-3 lần
86-3 lần
92-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
20-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
51-2 lần
71-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
80-2 lần
96-2 lần
99-2 lần
53-4 lần
02-3 lần
05-3 lần
30-3 lần
42-3 lần
49-3 lần
56-3 lần
68-3 lần
91-3 lần
11-2 lần
17-2 lần
25-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
64-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
81-2 lần
88-2 lần
90-2 lần
92-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
05-4 lần
16-4 lần
67-4 lần
88-4 lần
98-4 lần
58-3 lần
86-3 lần
92-3 lần
95-3 lần
07-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
34-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
71-2 lần
73-2 lần
80-2 lần
85-4 lần
01-3 lần
26-3 lần
30-3 lần
32-3 lần
69-3 lần
72-3 lần
73-3 lần
86-3 lần
96-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
04-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
18-2 lần
31-2 lần
42-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
56-2 lần
59-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
71-2 lần
81-2 lần
87-2 lần
93-2 lần
05-1 lần
48-4 lần
64-4 lần
67-4 lần
87-4 lần
08-3 lần
12-3 lần
17-3 lần
70-3 lần
84-3 lần
96-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
09-2 lần
16-2 lần
22-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
77-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
90-2 lần
01-1 lần
07-1 lần
11-1 lần
56-5 lần
22-4 lần
26-4 lần
49-4 lần
07-3 lần
18-3 lần
54-3 lần
57-3 lần
68-3 lần
83-3 lần
91-3 lần
93-3 lần
96-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
65-2 lần
96-15 lần
48-14 lần
56-14 lần
86-14 lần
30-13 lần
64-13 lần
05-12 lần
26-12 lần
42-12 lần
45-12 lần
67-12 lần
69-12 lần
88-12 lần
12-11 lần
18-11 lần
27-11 lần
40-11 lần
49-11 lần
73-11 lần
87-11 lần
99-11 lần
02-10 lần
04-10 lần
08-10 lần
54-10 lần
68-10 lần
70-10 lần
71-10 lần
85-10 lần
92-10 lần
12
85-4 lần
18-3 lần
29-3 lần
37-3 lần
58-3 lần
74-3 lần
76-3 lần
89-3 lần
92-3 lần
98-3 lần
09-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
21-2 lần
25-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
36-2 lần
44-2 lần
47-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
66-2 lần
79-2 lần
88-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
02-1 lần
02-5 lần
07-5 lần
17-5 lần
36-4 lần
39-4 lần
50-4 lần
79-4 lần
00-3 lần
11-3 lần
12-3 lần
28-3 lần
41-3 lần
43-3 lần
49-3 lần
62-3 lần
76-3 lần
81-3 lần
85-3 lần
06-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
53-2 lần
58-2 lần
33-5 lần
30-4 lần
38-4 lần
48-4 lần
86-4 lần
10-3 lần
12-3 lần
19-3 lần
32-3 lần
78-3 lần
82-3 lần
85-3 lần
87-3 lần
92-3 lần
97-3 lần
98-3 lần
00-2 lần
03-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
41-2 lần
55-2 lần
11-5 lần
97-5 lần
24-4 lần
35-4 lần
94-4 lần
95-4 lần
02-3 lần
05-3 lần
08-3 lần
14-3 lần
26-3 lần
33-3 lần
44-3 lần
47-3 lần
62-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
04-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
48-5 lần
49-5 lần
03-3 lần
04-3 lần
09-3 lần
26-3 lần
35-3 lần
47-3 lần
83-3 lần
86-3 lần
07-2 lần
11-2 lần
22-2 lần
31-2 lần
40-2 lần
45-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
87-2 lần
01-4 lần
24-4 lần
12-3 lần
13-3 lần
29-3 lần
36-3 lần
45-3 lần
48-3 lần
74-3 lần
86-3 lần
98-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
18-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
43-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
68-2 lần
71-2 lần
75-2 lần
87-2 lần
89-2 lần
96-2 lần
99-2 lần
07-1 lần
10-4 lần
97-4 lần
13-3 lần
16-3 lần
20-3 lần
49-3 lần
66-3 lần
69-3 lần
89-3 lần
00-2 lần
03-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
15-2 lần
26-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
47-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
58-2 lần
62-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
97-19 lần
11-15 lần
49-14 lần
07-13 lần
26-13 lần
48-13 lần
85-13 lần
02-12 lần
12-12 lần
13-12 lần
35-12 lần
74-12 lần
76-12 lần
86-12 lần
87-12 lần
92-12 lần
98-12 lần
17-11 lần
20-11 lần
33-11 lần
47-11 lần
58-11 lần
00-10 lần
09-10 lần
10-10 lần
36-10 lần
50-10 lần
79-10 lần
89-10 lần
04-9 lần
Tổng
49-26 lần
09-20 lần
84-20 lần
88-20 lần
19-19 lần
78-19 lần
85-19 lần
11-18 lần
37-18 lần
59-18 lần
90-18 lần
25-17 lần
43-17 lần
64-17 lần
79-17 lần
89-17 lần
08-16 lần
23-16 lần
76-16 lần
77-16 lần
17-15 lần
41-15 lần
44-15 lần
48-15 lần
52-15 lần
56-15 lần
74-15 lần
96-15 lần
04-14 lần
06-14 lần
06-22 lần
36-21 lần
97-21 lần
11-20 lần
10-19 lần
26-19 lần
61-19 lần
64-19 lần
92-19 lần
07-18 lần
12-18 lần
17-18 lần
41-18 lần
42-18 lần
87-18 lần
93-18 lần
33-17 lần
38-17 lần
71-17 lần
79-17 lần
28-16 lần
45-16 lần
57-16 lần
81-16 lần
98-16 lần
99-16 lần
16-15 lần
19-15 lần
25-15 lần
39-15 lần
33-23 lần
64-23 lần
11-20 lần
48-20 lần
88-20 lần
91-20 lần
68-19 lần
74-19 lần
97-19 lần
03-18 lần
16-18 lần
30-18 lần
42-18 lần
53-18 lần
62-18 lần
94-18 lần
02-17 lần
05-17 lần
26-17 lần
58-17 lần
82-17 lần
93-17 lần
95-17 lần
96-17 lần
98-17 lần
10-16 lần
21-16 lần
38-16 lần
43-16 lần
59-16 lần
94-24 lần
05-23 lần
04-22 lần
80-21 lần
07-20 lần
92-20 lần
95-20 lần
06-19 lần
12-19 lần
69-19 lần
75-19 lần
90-19 lần
97-19 lần
89-18 lần
20-17 lần
34-17 lần
42-17 lần
44-17 lần
60-17 lần
76-17 lần
82-17 lần
93-17 lần
08-16 lần
10-16 lần
16-16 lần
18-16 lần
21-16 lần
32-16 lần
35-16 lần
41-16 lần
38-24 lần
71-23 lần
02-21 lần
31-21 lần
54-20 lần
01-19 lần
07-19 lần
21-19 lần
22-19 lần
49-19 lần
28-18 lần
69-18 lần
79-18 lần
86-18 lần
04-17 lần
40-17 lần
41-17 lần
55-17 lần
64-17 lần
83-17 lần
12-16 lần
13-16 lần
47-16 lần
48-16 lần
88-16 lần
93-16 lần
95-16 lần
03-15 lần
26-15 lần
32-15 lần
48-25 lần
61-21 lần
70-21 lần
87-21 lần
13-20 lần
80-20 lần
88-20 lần
15-19 lần
24-19 lần
35-19 lần
45-19 lần
71-19 lần
06-18 lần
08-18 lần
19-18 lần
79-18 lần
84-18 lần
01-17 lần
12-17 lần
14-17 lần
99-17 lần
28-16 lần
30-16 lần
34-16 lần
98-16 lần
59-15 lần
86-15 lần
04-14 lần
09-14 lần
22-14 lần
94-23 lần
08-22 lần
11-20 lần
56-20 lần
00-19 lần
51-19 lần
40-18 lần
42-18 lần
48-18 lần
66-18 lần
73-18 lần
92-18 lần
09-17 lần
15-17 lần
18-17 lần
39-17 lần
49-17 lần
21-16 lần
24-16 lần
38-16 lần
53-16 lần
54-16 lần
93-16 lần
95-16 lần
35-15 lần
68-15 lần
78-15 lần
80-15 lần
89-15 lần
02-14 lần
48-117 lần
88-113 lần
79-112 lần
11-111 lần
12-111 lần
38-110 lần
97-109 lần
61-107 lần
64-107 lần
71-106 lần
49-105 lần
94-105 lần
93-104 lần
02-103 lần
42-103 lần
95-103 lần
41-102 lần
04-101 lần
06-101 lần
87-100 lần
08-99 lần
13-99 lần
21-99 lần
59-99 lần
90-99 lần
92-99 lần
19-98 lần
35-98 lần
05-97 lần
09-97 lần