Bạn chưa đăng nhập ! Vui lòng đăng nhập để xem danh sách kênh mà bạn đã đăng ký

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/10/2023
00 02 20 01 07 10 32 37 03 09 12 19 21 23 27 30 52 57 70 72 73 82 87 90 91

Top Đặc Biệt: 02/10/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.

Cầu Lotto đẹp nhất hôm nay

17,71 89,98 39,93 84,48 34,43 37,73 87,78 32,23 82,28 08,80 44,99 94,49 49,94 99,44

Cầu Đặc biệt đẹp nhất hôm nay

15,51 58,85 03,30 53,35 00,55 12,21 02,20 52,25 07,70 57,75 11,66 75,57 25,52 70,07 20,02 64,46