Bạn chưa đăng nhập ! Vui lòng đăng nhập để xem danh sách kênh mà bạn đã đăng ký

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 24/04/2024
05 11 12 14 15 19 21 24 25 42 50 51 70 01 04 06 07 10 18 20 29 40 41 45 49 52 54 60 64 69 75 81 91 92 94

Top Đặc Biệt: 24/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.