TOP 10 KÊNH CHỐT LOTO HÔM NAY

STT Tên KênhThống kê
1 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 240 về 79 - 32% - 309 ngày
Chốt 3 giờ trước
2 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 39 - 32% - 311 ngày
Chốt 7 giờ trước
3 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 38 - 31% - 310 ngày
Chốt 3 giờ trước
4 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 37 - 30% - 309 ngày
Chốt 4 giờ trước
5 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 35 - 29% - 310 ngày
Chốt 9 giờ trước
6 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 240 về 68 - 28% - 309 ngày
Chốt 3 giờ trước
7 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 32 - 26% - 310 ngày
Chốt 5 giờ trước
8 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 31 - 25% - 310 ngày
Chốt 6 giờ trước
9 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 31 - 25% - 309 ngày
Chốt 3 giờ trước
10 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 23 - 19% - 310 ngày
Chốt 8 giờ trước

TOP 10 KÊNH CHỐT ĐẶC BIỆT HÔM NAY

STT Tên KênhThống kê
1 Bảng soi cầu Đặc Biệt miền bắc
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
2 Dự đoán soi cầu miền bắc hôm nay
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
3 Soi cầu miễn phí 888
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
4 Soi cầu giáo sư số học
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
5 Giải mã soi cầu miền bắc
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago

10 KÊNH MỚI ĐƯỢC CHỐT

STT Tên KênhThống kê
1 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 38 - 31% - 310 ngày
Chốt 3 giờ trước
2 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 240 về 79 - 32% - 309 ngày
Chốt 3 giờ trước
3 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 240 về 68 - 28% - 309 ngày
Chốt 3 giờ trước
4 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 31 - 25% - 309 ngày
Chốt 3 giờ trước
5 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 37 - 30% - 309 ngày
Chốt 4 giờ trước
6 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 32 - 26% - 310 ngày
Chốt 5 giờ trước
7 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 31 - 25% - 310 ngày
Chốt 6 giờ trước
8 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 39 - 32% - 311 ngày
Chốt 7 giờ trước
9 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 23 - 19% - 310 ngày
Chốt 8 giờ trước
10 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 35 - 29% - 310 ngày
Chốt 9 giờ trước

10 KÊNH MỚI NHẤT ĐƯỢC TẠO

STT Tên KênhThống kê
1 Karik Trương
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 6 months ago
2 Giải mã soi cầu miền bắc
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
3 Soi cầu giáo sư số học
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
4 Soi cầu miễn phí 888
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
5 Dự đoán soi cầu miền bắc hôm nay
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
6 Bảng soi cầu Đặc Biệt miền bắc
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
7 Bạch thủ soi cầu miền bắc
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 9 months ago
8 Soi nhanh chốt nhanh
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 10 months ago
9 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 31 - 25% - 309 ngày
Chốt 3 giờ trước
10 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 37 - 30% - 309 ngày
Chốt 4 giờ trước

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/10/2023
00 02 20 01 07 10 32 37 03 09 12 19 21 23 27 30 52 57 70 72 73 82 87 90 91

Top Đặc Biệt: 02/10/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.

Cầu Lotto đẹp nhất hôm nay

08,80 10,01 73,37 23,32 78,87 28,82 07,70 17,71 89,98 39,93 84,48 34,43 37,73 87,78 32,23 82,28

Cầu Đặc biệt đẹp nhất hôm nay

85,58 80,08 15,51 58,85 03,30 53,35 00,55 04,40 12,21 02,20 52,25 57,75