TOP 10 KÊNH CHỐT LOTO HÔM NAY

STT Tên KênhThống kê
1 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 39 - 33% - 598 ngày
Chốt 3 giờ trước
2 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 35 - 30% - 598 ngày
Chốt 9 giờ trước
3 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 34 - 29% - 597 ngày
Chốt 5 giờ trước
4 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 67 - 28% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước
5 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 32 - 27% - 598 ngày
Chốt 7 giờ trước
6 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 597 ngày
Chốt 10 giờ trước
7 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 599 ngày
Chốt 8 giờ trước
8 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước
9 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 25 - 21% - 598 ngày
Chốt 6 giờ trước
10 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 47 - 20% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước

TOP 10 KÊNH CHỐT ĐẶC BIỆT HÔM NAY

STT Tên KênhThống kê

10 KÊNH MỚI ĐƯỢC CHỐT

STT Tên KênhThống kê
1 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 39 - 33% - 598 ngày
Chốt 3 giờ trước
2 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 67 - 28% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước
3 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 47 - 20% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước
4 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước
5 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 34 - 29% - 597 ngày
Chốt 5 giờ trước
6 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 25 - 21% - 598 ngày
Chốt 6 giờ trước
7 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 32 - 27% - 598 ngày
Chốt 7 giờ trước
8 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 599 ngày
Chốt 8 giờ trước
9 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 35 - 30% - 598 ngày
Chốt 9 giờ trước
10 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 597 ngày
Chốt 10 giờ trước

10 KÊNH MỚI NHẤT ĐƯỢC TẠO

STT Tên KênhThống kê
1 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước
2 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 34 - 29% - 597 ngày
Chốt 5 giờ trước
3 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 25 - 21% - 598 ngày
Chốt 6 giờ trước
4 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 32 - 27% - 598 ngày
Chốt 7 giờ trước
5 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 599 ngày
Chốt 8 giờ trước
6 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 35 - 30% - 598 ngày
Chốt 9 giờ trước
7 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 597 ngày
Chốt 10 giờ trước
8 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 39 - 33% - 598 ngày
Chốt 3 giờ trước
9 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 67 - 28% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước
10 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 47 - 20% - 597 ngày
Chốt 4 giờ trước

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 16/07/2024
44 74 07 47 70 00 08 11 77 80 02 04 09 16 18 24 28 29 40 52 57 61 79 81 82 90

Top Đặc Biệt: 16/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.