TOP 10 KÊNH CHỐT LOTO HÔM NAY

STT Tên KênhThống kê
1 Soi nhanh chốt nhanh
Miền Bắc - Loto
Chốt 4 về 5 - 125% - 2 ngày
Chốt 3 ngày trước
2 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 10 - 62% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
3 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 9 - 56% - 5 ngày
Chốt 1 giờ trước
4 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 28 về 11 - 39% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
5 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 6 - 37% - 5 ngày
Chốt 18 phút trước
6 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 4 - 25% - 5 ngày
Chốt 4 giờ trước
7 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 5 ngày
Chốt 2 giờ trước
8 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 4 ngày
Chốt 23 giờ trước
9 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
10 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 26 về 3 - 11% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước

TOP 10 KÊNH CHỐT ĐẶC BIỆT HÔM NAY

STT Tên KênhThống kê

10 KÊNH MỚI ĐƯỢC CHỐT

STT Tên KênhThống kê
1 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 6 - 37% - 5 ngày
Chốt 18 phút trước
2 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 9 - 56% - 5 ngày
Chốt 1 giờ trước
3 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 5 ngày
Chốt 2 giờ trước
4 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 0 - 0% - 5 ngày
Chốt 3 giờ trước
5 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 4 - 25% - 5 ngày
Chốt 4 giờ trước
6 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 10 - 62% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
7 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 28 về 11 - 39% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
8 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 26 về 3 - 11% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
9 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
10 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 4 ngày
Chốt 23 giờ trước

10 KÊNH MỚI NHẤT ĐƯỢC TẠO

STT Tên KênhThống kê
1 Soi nhanh chốt nhanh
Miền Bắc - Loto
Chốt 4 về 5 - 125% - 2 ngày
Chốt 3 ngày trước
2 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
3 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 4 ngày
Chốt 23 giờ trước
4 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 6 - 37% - 5 ngày
Chốt 18 phút trước
5 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 9 - 56% - 5 ngày
Chốt 1 giờ trước
6 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 3 - 18% - 5 ngày
Chốt 2 giờ trước
7 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 0 - 0% - 5 ngày
Chốt 3 giờ trước
8 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 4 - 25% - 5 ngày
Chốt 4 giờ trước
9 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 16 về 10 - 62% - 4 ngày
Chốt 22 giờ trước
10 Tam thủ thần tài
Miền Bắc - Loto
Chốt 3 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 5 ngày trước

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 01/12/2022
00 01 10 06 07 08 09 16 33 38 60 61 70 80 83 88 90

Top Đặc Biệt: 01/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.