Công cụ test và ghép càng dàn đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt
1 25/04/2024-T5 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số
2 24/04/2024-T4 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số
3 23/04/2024-T3 12681 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
4 22/04/2024-T2 15525 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 25
5 21/04/2024-CN 19980 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 80
6 20/04/2024-T7 29379 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 79
7 19/04/2024-T6 26592 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
8 18/04/2024-T5 62904 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 04
9 17/04/2024-T4 90289 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0289
10 16/04/2024-T3 96850 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
11 15/04/2024-T2 99369 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 69
12 14/04/2024-CN 71396 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 96
13 13/04/2024-T7 90649 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
14 12/04/2024-T6 12073 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2073
15 11/04/2024-T5 69356 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 56
16 10/04/2024-T4 14138 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4138
17 09/04/2024-T3 16510 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 10
18 08/04/2024-T2 30147 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0147
19 07/04/2024-CN 93374 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 74
20 06/04/2024-T7 00312 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
21 05/04/2024-T6 72666 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
22 04/04/2024-T5 69389 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 89
23 03/04/2024-T4 67364 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 64
24 02/04/2024-T3 62909 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 09
25 01/04/2024-T2 19052 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
26 31/03/2024-CN 36909 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 09
27 30/03/2024-T7 62135 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2135
28 29/03/2024-T6 37869 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 69
29 28/03/2024-T5 49879 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 79
30 27/03/2024-T4 20645 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0645
31 26/03/2024-T3 59619 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
32 25/03/2024-T2 16342 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 42
33 24/03/2024-CN 88274 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 274
34 23/03/2024-T7 59882 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 82
35 22/03/2024-T6 95371 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
36 21/03/2024-T5 81866 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
37 20/03/2024-T4 35144 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
38 19/03/2024-T3 15636 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 636
39 18/03/2024-T2 78723 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 723
40 17/03/2024-CN 39399 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
41 16/03/2024-T7 05667 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 667
42 15/03/2024-T6 12334 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
43 14/03/2024-T5 69169 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 169
44 13/03/2024-T4 91753 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 753
45 12/03/2024-T3 00212 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
46 11/03/2024-T2 68333 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 33
47 10/03/2024-CN 98352 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
48 09/03/2024-T7 97041 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7041
49 08/03/2024-T6 71307 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 07
50 07/03/2024-T5 03047 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 047
51 06/03/2024-T4 32939 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
52 05/03/2024-T3 87122 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7122
53 04/03/2024-T2 58535 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 35
54 03/03/2024-CN 17632 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7632
55 02/03/2024-T7 77433 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 33
56 01/03/2024-T6 71961 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 61
57 29/02/2024-T5 39648 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 648
58 28/02/2024-T4 77645 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7645
59 27/02/2024-T3 36209 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6209
60 26/02/2024-T2 27234 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
61 25/02/2024-CN 15545 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 45
Tổng về 4 càng 29 ngày Ăn 4 càng 11 lần - Tổng về 3 càng 27 ngày ăn 3 càng 19 lần -Trúng đặc biệt 42 ngày
Kết quả nuôi: Về 0 ngày - Xịt 0 ngày

Công cụ kiểm tra (test) dàn đặc biệt là công cụ giúp bạn kiểm tra được dàn của bạn về những ngày nào, ngoài ra còn giúp bạn ghép càng 4 càng 3 nhanh nhất. Trên là bộ càng 3,4 và dàn 64s được fix sẵn để các bạn tham khảo. Bạn có thể chỉnh sửa theo dàn của bạn