STT Tên KênhThống kê
1 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 40 - 34% - 514 ngày
Chốt 7 giờ trước
2 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 36 - 31% - 515 ngày
Chốt 9 giờ trước
3 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 34 - 29% - 515 ngày
Chốt 6 giờ trước
4 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 34 - 29% - 516 ngày
Chốt 10 giờ trước
5 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 34 - 29% - 514 ngày
Chốt 6 giờ trước
6 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 67 - 28% - 514 ngày
Chốt 6 giờ trước
7 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 60 - 25% - 514 ngày
Chốt 6 giờ trước
8 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 515 ngày
Chốt 8 giờ trước
9 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 25 - 21% - 514 ngày
Chốt 12 giờ trước
10 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 25 - 21% - 515 ngày
Chốt 11 giờ trước

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 24/04/2024
05 11 12 14 15 19 21 24 25 42 50 51 70 01 04 06 07 10 18 20 29 40 41 45 49 52 54 60 64 69 75 81 91 92 94

Top Đặc Biệt: 24/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.