Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 25/04/2024-T5 Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 24/04/2024-T4 Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 23/04/2024-T3 12681 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 22/04/2024-T2 15525 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 21/04/2024-CN 19980 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 20/04/2024-T7 29379 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 19/04/2024-T6 26592 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 18/04/2024-T5 62904 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 17/04/2024-T4 90289 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 16/04/2024-T3 96850 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 15/04/2024-T2 99369 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 14/04/2024-CN 71396 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 13/04/2024-T7 90649 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 12/04/2024-T6 12073 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 11/04/2024-T5 69356 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 10/04/2024-T4 14138 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 09/04/2024-T3 16510 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 08/04/2024-T2 30147 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 07/04/2024-CN 93374 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 06/04/2024-T7 00312 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 05/04/2024-T6 72666 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 04/04/2024-T5 69389 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 03/04/2024-T4 67364 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 02/04/2024-T3 62909 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 01/04/2024-T2 19052 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 31/03/2024-CN 36909 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 30/03/2024-T7 62135 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 29/03/2024-T6 37869 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 28/03/2024-T5 49879 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 27/03/2024-T4 20645 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 26/03/2024-T3 59619 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 25/03/2024-T2 16342 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 24/03/2024-CN 88274 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 23/03/2024-T7 59882 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 22/03/2024-T6 95371 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 21/03/2024-T5 81866 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 20/03/2024-T4 35144 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 19/03/2024-T3 15636 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 18/03/2024-T2 78723 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 17/03/2024-CN 39399 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 16/03/2024-T7 05667 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 15/03/2024-T6 12334 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 14/03/2024-T5 69169 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 13/03/2024-T4 91753 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 12/03/2024-T3 00212 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 11/03/2024-T2 68333 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 10/03/2024-CN 98352 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 09/03/2024-T7 97041 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 08/03/2024-T6 71307 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 07/03/2024-T5 03047 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 06/03/2024-T4 32939 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 05/03/2024-T3 87122 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 04/03/2024-T2 58535 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 03/03/2024-CN 17632 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 02/03/2024-T7 77433 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 01/03/2024-T6 71961 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 29/02/2024-T5 39648 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 28/02/2024-T4 77645 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 27/02/2024-T3 36209 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 26/02/2024-T2 27234 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 25/02/2024-CN 15545 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

Link chia sẻ: https://xsmb.top/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=