Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 26/05/2024-CN Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 25/05/2024-T7 Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 24/05/2024-T6 70098 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 23/05/2024-T5 13182 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 22/05/2024-T4 39397 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 21/05/2024-T3 55200 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 20/05/2024-T2 05966 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 19/05/2024-CN 14478 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 18/05/2024-T7 91322 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 17/05/2024-T6 51468 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 16/05/2024-T5 61034 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 15/05/2024-T4 06926 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 14/05/2024-T3 16880 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 13/05/2024-T2 84396 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 12/05/2024-CN 54105 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 11/05/2024-T7 98076 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 10/05/2024-T6 78736 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 09/05/2024-T5 60325 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 08/05/2024-T4 56095 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 07/05/2024-T3 12317 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 06/05/2024-T2 87661 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 05/05/2024-CN 80183 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 04/05/2024-T7 90869 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 03/05/2024-T6 64857 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 02/05/2024-T5 27567 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 01/05/2024-T4 72031 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 30/04/2024-T3 44624 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 29/04/2024-T2 15877 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 28/04/2024-CN 37696 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 27/04/2024-T7 25842 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 26/04/2024-T6 57620 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 25/04/2024-T5 36594 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 24/04/2024-T4 69952 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 23/04/2024-T3 12681 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 22/04/2024-T2 15525 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 21/04/2024-CN 19980 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 20/04/2024-T7 29379 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 19/04/2024-T6 26592 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 18/04/2024-T5 62904 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 17/04/2024-T4 90289 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 16/04/2024-T3 96850 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 15/04/2024-T2 99369 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 14/04/2024-CN 71396 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 13/04/2024-T7 90649 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 12/04/2024-T6 12073 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 11/04/2024-T5 69356 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 10/04/2024-T4 14138 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 09/04/2024-T3 16510 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 08/04/2024-T2 30147 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 07/04/2024-CN 93374 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 06/04/2024-T7 00312 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 05/04/2024-T6 72666 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 04/04/2024-T5 69389 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 03/04/2024-T4 67364 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 02/04/2024-T3 62909 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 01/04/2024-T2 19052 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 31/03/2024-CN 36909 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 30/03/2024-T7 62135 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 29/03/2024-T6 37869 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 28/03/2024-T5 49879 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 27/03/2024-T4 20645 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

Link chia sẻ: https://xsmb.top/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=