Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 03/10/2023-T3 Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 02/10/2023-T2 80973 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 01/10/2023-CN 07289 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 30/09/2023-T7 19237 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 29/09/2023-T6 07044 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 28/09/2023-T5 11698 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 27/09/2023-T4 93447 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 26/09/2023-T3 45236 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 25/09/2023-T2 68779 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 24/09/2023-CN 62778 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 23/09/2023-T7 76922 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 22/09/2023-T6 22714 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 21/09/2023-T5 52566 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 20/09/2023-T4 40303 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 19/09/2023-T3 50925 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 18/09/2023-T2 43104 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 17/09/2023-CN 22365 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 16/09/2023-T7 11724 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 15/09/2023-T6 13720 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 14/09/2023-T5 59722 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 13/09/2023-T4 56650 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 12/09/2023-T3 73132 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 11/09/2023-T2 63768 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 10/09/2023-CN 35902 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 09/09/2023-T7 35252 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 08/09/2023-T6 13676 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 07/09/2023-T5 49956 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 06/09/2023-T4 15269 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 05/09/2023-T3 06367 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 04/09/2023-T2 08811 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 03/09/2023-CN 31186 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 02/09/2023-T7 06380 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 01/09/2023-T6 61379 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 31/08/2023-T5 73040 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 30/08/2023-T4 76551 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 29/08/2023-T3 49278 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 28/08/2023-T2 83185 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 27/08/2023-CN 18448 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 26/08/2023-T7 94958 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 25/08/2023-T6 82843 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 24/08/2023-T5 57973 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 23/08/2023-T4 63734 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 22/08/2023-T3 60279 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 21/08/2023-T2 27221 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 20/08/2023-CN 92009 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 19/08/2023-T7 41830 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 18/08/2023-T6 47887 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 17/08/2023-T5 79186 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 16/08/2023-T4 82019 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 15/08/2023-T3 41861 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 14/08/2023-T2 16893 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 13/08/2023-CN 84528 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 12/08/2023-T7 06848 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 12/08/2023-T7 06848 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 11/08/2023-T6 90299 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 11/08/2023-T6 90299 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 10/08/2023-T5 25102 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 09/08/2023-T4 59261 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 09/08/2023-T4 59261 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 08/08/2023-T3 80766 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 08/08/2023-T3 80766 60 ngày 60 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

Link chia sẻ: https://xsmb.top/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=