Kênh mới tạo

STT Tên KênhThống kê
1 Saykhieng
Miền Bắc
Chốt 5 về 2 - 40% - 1 ngày
Chốt 21 giờ trước
2
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
3
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
4 42,68
Miền Bắc
Chốt 2 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 1 tuần trước
5 42,68
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
6 42,68
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
7 Bbc
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
8 Bbc
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
9 03,55
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
10 03,55
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
11
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
12
Miền Bắc
Chốt 2 về 2 - 100% - 1 ngày
Chốt 1 tuần trước
13 Vinhcukuin
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 tháng trước
14 ChuTich
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
15 10%
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 3 tháng trước
16 LotoManada
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 4 ngày
Chốt 2 tháng trước
17 Đặc Biệt 17,18,19,37,38,39.27,28
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
18 Đặc Biệt 00,11,22,33,33,44,66
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
19 ĐẶT BIỆT 97,98,99,77,78,79,87,88,89,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 5 tháng trước
20 Đặc Biệt 85,86,91,92,93,94,95
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
21 ĐẶC BIỆT ,71,72,73,74,75,76,81,82,83,84,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
22 LOTO 31,46
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
23 Ôg Giao 34,46
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
24 KO BIET TINH DE
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 4 ngày
Chốt 5 tháng trước
25 Loto 47,74
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
26 Đặc Biệt 04,05,06,14,16,16,24,25,26,34,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
27 SONG LÔ 2 NGÀY
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
28 STL
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
29 BTL
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
30 Soi cầu vip
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.