KQXS Hồ Chí Minh 15/08/2022
Giải đặc biệt 404203 Đầu - Nháy
Giải nhất 11403 0: 03,03,06,02
1: 11,14
2: 26
3:
4: 40,45
5: 52,53
6: 62,60,65
7: 79,77,75
8:
9: 99

2 Nháy: 03
Giải nhì 12811
Giải ba 29352-24162
Giải tư 07453-10379-66577-25860-40340-47406-55926
Giải năm 2499
Giải sáu 7065-8375-8702
Giải bảy 714
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 13/08/2022
Giải đặc biệt 447907 Đầu - Nháy
Giải nhất 99197 0: 07,06
1:
2: 27,24
3: 38,32
4: 45
5: 50,54
6: 67,60
7: 79
8: 87,86,82
9: 97,93,95
Giải nhì 71867
Giải ba 77338-90532
Giải tư 37187-67186-72750-19706-45193-73027-71682
Giải năm 9760
Giải sáu 7954-5279-9745
Giải bảy 295
Giải tám 24
KQXS Hồ Chí Minh 08/08/2022
Giải đặc biệt 113944 Đầu - Nháy
Giải nhất 65467 0: 09,02,07,04,04
1:
2:
3: 31
4: 44,45
5: 50,59
6: 67,64,63
7: 72
8: 86
9: 95,94,91

2 Nháy: 04
Giải nhì 54264
Giải ba 57850-31695
Giải tư 87109-63872-55002-02794-54386-15663-03831
Giải năm 1507
Giải sáu 4404-7404-8459
Giải bảy 145
Giải tám 91
KQXS Hồ Chí Minh 06/08/2022
Giải đặc biệt 267716 Đầu - Nháy
Giải nhất 17392 0: 03,07,00
1: 16,16,10,18,14
2:
3: 30
4: 43
5: 50
6: 66,66
7: 78,78
8: 87
9: 92,96

2 Nháy: 16,66,78
Giải nhì 45316
Giải ba 09096-56866
Giải tư 99510-71678-85230-15550-10366-36303-40607
Giải năm 6200
Giải sáu 5178-5018-5643
Giải bảy 987
Giải tám 14
KQXS Hồ Chí Minh 01/08/2022
Giải đặc biệt 251992 Đầu - Nháy
Giải nhất 78144 0: 02,03,01
1:
2:
3: 35,37
4: 44,43,45,40,40,47
5:
6:
7: 79
8: 87,89,89,88
9: 92,90

2 Nháy: 40,89
Giải nhì 17902
Giải ba 79043-58703
Giải tư 39245-50140-21735-07987-57590-99101-81540
Giải năm 8447
Giải sáu 3037-7089-7289
Giải bảy 788
Giải tám 79
KQXS Hồ Chí Minh 30/07/2022
Giải đặc biệt 122133 Đầu - Nháy
Giải nhất 81209 0: 09,00,06,03
1: 16,15
2: 28,26,27
3: 33
4: 49,41
5: 51,56,51
6: 68,68
7: 73
8:
9:

2 Nháy: 51,68
Giải nhì 92368
Giải ba 14300-24328
Giải tư 27551-20226-23816-93849-30973-31015-08168
Giải năm 4156
Giải sáu 9541-1306-1203
Giải bảy 951
Giải tám 27
KQXS Hồ Chí Minh 25/07/2022
Giải đặc biệt 792251 Đầu - Nháy
Giải nhất 73710 0: 08
1: 10,12,10
2: 22
3: 36
4: 42,49,43,44
5: 51,57,56,58
6: 67
7: 72
8: 87
9: 92

2 Nháy: 10
Giải nhì 24212
Giải ba 18642-32387
Giải tư 23208-82857-87549-58643-36256-35858-83172
Giải năm 4667
Giải sáu 6836-8410-8122
Giải bảy 092
Giải tám 44
KQXS Hồ Chí Minh 23/07/2022
Giải đặc biệt 197889 Đầu - Nháy
Giải nhất 67231 0: 02,03
1: 11
2: 21,23,26
3: 31
4: 43
5: 59,53,51
6:
7: 71,78,73
8: 89,83
9: 97,92
Giải nhì 47759
Giải ba 81321-60753
Giải tư 45643-13923-76697-01571-71883-55111-62978
Giải năm 2473
Giải sáu 2451-2626-5492
Giải bảy 202
Giải tám 03
KQXS Hồ Chí Minh 18/07/2022
Giải đặc biệt 739652 Đầu - Nháy
Giải nhất 94224 0: 07
1:
2: 24,21,26
3: 33
4:
5: 52
6: 67
7: 77,72,77,73,73,78,70
8: 80,87
9: 90,99

2 Nháy: 73,77
Giải nhì 15277
Giải ba 66872-97290
Giải tư 59921-71207-73580-64999-74833-83877-11567
Giải năm 4987
Giải sáu 1773-1973-0626
Giải bảy 678
Giải tám 70
KQXS Hồ Chí Minh 16/07/2022
Giải đặc biệt 700435 Đầu - Nháy
Giải nhất 26311 0: 08,06
1: 11,15,14,11,16
2: 29,25
3: 35,35
4: 48
5: 58,58
6: 67
7:
8: 80,86,85
9:

2 Nháy: 11,35,58
Giải nhì 81408
Giải ba 43715-49906
Giải tư 38435-56514-16367-21258-05948-44280-27286
Giải năm 6185
Giải sáu 8311-9958-3329
Giải bảy 916
Giải tám 25
KQXS Hồ Chí Minh 11/07/2022
Giải đặc biệt 815486 Đầu - Nháy
Giải nhất 77502 0: 02,04,06
1: 16
2:
3: 35,32
4: 40,47
5: 56,51,54
6: 69,65
7: 73
8: 86,86
9: 97,92

2 Nháy: 86
Giải nhì 02916
Giải ba 14197-72856
Giải tư 90340-35904-45686-97092-52651-62769-88565
Giải năm 4835
Giải sáu 6347-8306-8632
Giải bảy 973
Giải tám 54
KQXS Hồ Chí Minh 09/07/2022
Giải đặc biệt 049439 Đầu - Nháy
Giải nhất 77318 0: 02,03,03
1: 18
2: 29,24
3: 39,32,39
4: 47
5: 58,56
6: 67,60,62,63,68
7: 76
8:
9:

2 Nháy: 03,39
Giải nhì 43867
Giải ba 34658-23760
Giải tư 67176-79129-66024-26832-18662-41656-12247
Giải năm 8302
Giải sáu 4603-3403-9863
Giải bảy 139
Giải tám 68
KQXS Hồ Chí Minh 04/07/2022
Giải đặc biệt 310311 Đầu - Nháy
Giải nhất 22564 0: 09,05
1: 11,11
2: 29
3: 39,37
4: 47
5: 59,59,59
6: 64
7: 78,79,73
8: 80,80,82
9:

2 Nháy: 11,80
3 Nháy: 59
Giải nhì 68539
Giải ba 43937-05909
Giải tư 34511-98480-29747-74959-85980-34105-65378
Giải năm 3229
Giải sáu 0159-2479-3182
Giải bảy 659
Giải tám 73
KQXS Hồ Chí Minh 02/07/2022
Giải đặc biệt 331053 Đầu - Nháy
Giải nhất 05056 0: 03,06,02
1: 14,13,13,15
2:
3: 30
4:
5: 53,56,59,54
6: 60,63,68
7: 79,79
8:
9: 94

2 Nháy: 13,79
Giải nhì 20079
Giải ba 28814-39179
Giải tư 47503-02606-71613-19360-95563-74913-48302
Giải năm 0959
Giải sáu 1154-7515-9968
Giải bảy 494
Giải tám 30
KQXS Hồ Chí Minh 27/06/2022
Giải đặc biệt 605912 Đầu - Nháy
Giải nhất 14083 0: 08
1: 12,18
2: 25,21
3:
4: 46,42
5: 51,51,54
6: 61,62
7: 71,78,79
8: 83,87
9: 94

2 Nháy: 51
Giải nhì 13408
Giải ba 01446-70371
Giải tư 10525-15051-77918-17651-82178-15561-12821
Giải năm 2079
Giải sáu 0154-6542-2987
Giải bảy 062
Giải tám 94
KQXS Hồ Chí Minh 25/06/2022
Giải đặc biệt 757313 Đầu - Nháy
Giải nhất 99845 0: 05
1: 13,10,10,17
2: 20
3: 30
4: 45,43,45
5:
6: 68,60
7: 72,75,78
8: 84,87
9: 96

2 Nháy: 10,45
Giải nhì 26510
Giải ba 01510-43272
Giải tư 01505-18743-88168-17996-82160-59717-27375
Giải năm 8745
Giải sáu 2684-2020-7330
Giải bảy 287
Giải tám 78
KQXS Hồ Chí Minh 20/06/2022
Giải đặc biệt 298559 Đầu - Nháy
Giải nhất 65784 0: 07
1:
2:
3: 30
4: 49,40
5: 59,57,53,55,52
6: 62,67,62
7: 78,70
8: 84
9: 91,94,94

2 Nháy: 62,94
Giải nhì 56691
Giải ba 02994-21030
Giải tư 20962-63957-74249-76694-07678-90853-61670
Giải năm 9155
Giải sáu 1567-3340-1362
Giải bảy 507
Giải tám 52
KQXS Hồ Chí Minh 18/06/2022
Giải đặc biệt 296025 Đầu - Nháy
Giải nhất 10841 0: 00,03,06,06
1: 13,14
2: 25,22
3: 35
4: 41,40,43,42,42,45
5:
6: 68,60
7:
8:
9: 97

2 Nháy: 06,42
Giải nhì 23940
Giải ba 34668-25913
Giải tư 83843-44800-30542-17735-77660-48603-11914
Giải năm 5306
Giải sáu 3942-1722-5506
Giải bảy 297
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 13/06/2022
Giải đặc biệt 940927 Đầu - Nháy
Giải nhất 57643 0: 01,05,05
1: 10
2: 27,20
3:
4: 43,44
5: 58,59,53,54
6: 60,67,63
7: 75
8: 80
9: 93

2 Nháy: 05
Giải nhì 49158
Giải ba 15080-89059
Giải tư 74801-94675-15753-37493-03860-11944-26905
Giải năm 2510
Giải sáu 3067-4405-1820
Giải bảy 163
Giải tám 54
KQXS Hồ Chí Minh 11/06/2022
Giải đặc biệt 563395 Đầu - Nháy
Giải nhất 60898 0: 00,03
1: 11,13
2: 22,28,27
3:
4: 41
5: 51,52
6: 65,62,64
7: 78
8:
9: 95,98,95,95

3 Nháy: 95
Giải nhì 20565
Giải ba 06200-01151
Giải tư 32722-49428-28895-25878-07062-89795-16827
Giải năm 1103
Giải sáu 9711-8952-0313
Giải bảy 064
Giải tám 41

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.