STT Tên KênhThống kê
1 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 33 - 28% - 127 ngày
Chốt 2 giờ trước
2 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 65 - 28% - 127 ngày
Chốt 2 giờ trước
3 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 232 về 58 - 25% - 127 ngày
Chốt 2 giờ trước
4 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 37 - 31% - 127 ngày
Chốt 2 giờ trước
5 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 32 - 27% - 127 ngày
Chốt 3 giờ trước
6 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 24 - 20% - 127 ngày
Chốt 4 giờ trước
7 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 26 - 22% - 127 ngày
Chốt 5 giờ trước
8 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 33 - 28% - 128 ngày
Chốt 6 giờ trước
9 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 27 - 23% - 127 ngày
Chốt 7 giờ trước
10 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 116 về 31 - 26% - 127 ngày
Chốt 8 giờ trước
11 Karik Trương
Miền Bắc - Loto
Chốt 2 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 1 tuần trước
12 Bạch thủ soi cầu miền bắc
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 3 months ago
13 Tam thủ thần tài
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 4 ngày
Chốt 3 months ago
14 Dự đoán soi cầu miền bắc hôm nay
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 3 months ago
15 Soi cầu miễn phí 888
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 3 months ago
16 Giải mã soi cầu miền bắc
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 3 months ago
17 Soi cầu giáo sư số học
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 3 months ago
18 Bảng soi cầu Đặc Biệt miền bắc
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 3 months ago
19 Song thủ Loto - Soi cầu tổng hợp 247
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 4 months ago
20 Soi nhanh chốt nhanh
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 4 months ago

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/04/2023
12 00 05 08 21 50 62 80 81 86 02 06 09 14 16 17 18 20 25 26 28 31 36 41 45 52 54 56 59 60 61 65 67 68 82 90 95

Top Đặc Biệt: 02/04/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.