Công cụ TEST dàn đặc biệt

Chọn số ngày Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập dàn đặc biệt cần test Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Trạng thái
1 16/08-T3 Chờ...
2 15/08-T2 19117 51486 Không về
3 14/08-CN 90213 96091 Không về
4 13/08-T7 40306 29373 Không về
5 12/08-T6 93970 42956 Không về
6 11/08-T5 44082 54663 Không về
7 10/08-T4 42119 46227 Không về
8 09/08-T3 00180 08818 Không về
9 08/08-T2 76821 26769 Không về
10 07/08-CN 80395 00604 Không về
11 06/08-T7 74873 78243 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)