Công cụ test và ghép càng dàn đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt
1 02/04/2023-CN 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số
2 01/04/2023-T7 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số
3 31/03/2023-T6 59381 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
4 30/03/2023-T5 11504 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 04
5 29/03/2023-T4 86367 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 67
6 28/03/2023-T3 66228 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
7 27/03/2023-T2 83230 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 230
8 26/03/2023-CN 57765 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7765
9 25/03/2023-T7 32273 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2273
10 24/03/2023-T6 48657 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 657
11 23/03/2023-T5 45483 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 83
12 22/03/2023-T4 08798 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 798
13 21/03/2023-T3 81664 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 664
14 20/03/2023-T2 24192 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
15 19/03/2023-CN 86903 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 03
16 18/03/2023-T7 57570 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 70
17 17/03/2023-T6 59389 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 89
18 16/03/2023-T5 89581 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
19 15/03/2023-T4 67724 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
20 14/03/2023-T3 67879 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 79
21 13/03/2023-T2 17375 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
22 12/03/2023-CN 56695 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6695
23 11/03/2023-T7 47076 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7076
24 10/03/2023-T6 24420 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 20
25 09/03/2023-T5 68205 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
26 08/03/2023-T4 73787 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
27 07/03/2023-T3 75877 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
28 06/03/2023-T2 39919 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4 ngày
29 05/03/2023-CN 58118 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 118
30 04/03/2023-T7 06743 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
31 03/03/2023-T6 37856 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 56
32 02/03/2023-T5 47577 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
33 01/03/2023-T4 76102 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6102
34 28/02/2023-T3 55827 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
35 27/02/2023-T2 93758 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
36 26/02/2023-CN 67360 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 60
37 25/02/2023-T7 30415 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
38 24/02/2023-T6 16979 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 79
39 23/02/2023-T5 01964 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 64
40 22/02/2023-T4 31357 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 57
41 21/02/2023-T3 90781 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
42 20/02/2023-T2 32775 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
43 19/02/2023-CN 37264 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7264
44 18/02/2023-T7 44971 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
45 17/02/2023-T6 18435 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 35
46 16/02/2023-T5 65243 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
47 15/02/2023-T4 18158 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
48 14/02/2023-T3 56141 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6141
49 13/02/2023-T2 41916 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 16
50 12/02/2023-CN 09841 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 41
51 11/02/2023-T7 98713 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 713
52 10/02/2023-T6 85120 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 120
53 09/02/2023-T5 29337 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 37
54 08/02/2023-T4 88864 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 64
55 07/02/2023-T3 18198 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 198
56 06/02/2023-T2 35492 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
57 05/02/2023-CN 06194 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
58 04/02/2023-T7 64948 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 48
59 03/02/2023-T6 52766 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
60 02/02/2023-T5 60755 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0755
61 01/02/2023-T4 34838 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 38
Tổng về 4 càng 30 ngày Ăn 4 càng 8 lần - Tổng về 3 càng 29 ngày ăn 3 càng 16 lần -Trúng đặc biệt 36 ngày
Kết quả nuôi: Về 0 ngày - Xịt 0 ngày

Công cụ kiểm tra (test) dàn đặc biệt là công cụ giúp bạn kiểm tra được dàn của bạn về những ngày nào, ngoài ra còn giúp bạn ghép càng 4 càng 3 nhanh nhất. Trên là bộ càng 3,4 và dàn 64s được fix sẵn để các bạn tham khảo. Bạn có thể chỉnh sửa theo dàn của bạn