Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 02/04/2023-CN Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 01/04/2023-T7 Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 31/03/2023-T6 59381 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 30/03/2023-T5 11504 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 29/03/2023-T4 86367 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 28/03/2023-T3 66228 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 27/03/2023-T2 83230 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 26/03/2023-CN 57765 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 25/03/2023-T7 32273 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 24/03/2023-T6 48657 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 23/03/2023-T5 45483 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 22/03/2023-T4 08798 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 21/03/2023-T3 81664 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 20/03/2023-T2 24192 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 19/03/2023-CN 86903 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 18/03/2023-T7 57570 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 17/03/2023-T6 59389 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 16/03/2023-T5 89581 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 15/03/2023-T4 67724 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 14/03/2023-T3 67879 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 13/03/2023-T2 17375 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 12/03/2023-CN 56695 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 11/03/2023-T7 47076 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 10/03/2023-T6 24420 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 09/03/2023-T5 68205 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 08/03/2023-T4 73787 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 07/03/2023-T3 75877 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 06/03/2023-T2 39919 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 05/03/2023-CN 58118 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 04/03/2023-T7 06743 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 03/03/2023-T6 37856 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 02/03/2023-T5 47577 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 01/03/2023-T4 76102 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 28/02/2023-T3 55827 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 27/02/2023-T2 93758 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 26/02/2023-CN 67360 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 25/02/2023-T7 30415 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 24/02/2023-T6 16979 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 23/02/2023-T5 01964 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 22/02/2023-T4 31357 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 21/02/2023-T3 90781 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 20/02/2023-T2 32775 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 19/02/2023-CN 37264 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 18/02/2023-T7 44971 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 17/02/2023-T6 18435 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 16/02/2023-T5 65243 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 15/02/2023-T4 18158 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 14/02/2023-T3 56141 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 13/02/2023-T2 41916 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 12/02/2023-CN 09841 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 11/02/2023-T7 98713 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 10/02/2023-T6 85120 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 09/02/2023-T5 29337 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 08/02/2023-T4 88864 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 07/02/2023-T3 18198 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 06/02/2023-T2 35492 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 05/02/2023-CN 06194 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 04/02/2023-T7 64948 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 03/02/2023-T6 52766 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 02/02/2023-T5 60755 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 01/02/2023-T4 34838 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

Link chia sẻ: https://xsmb.top/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=