Công cụ lọc số loto VIP KQXS Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả Loto về Về Loto 3 sốVề Loto 4 sốTrạng thái Loto về Về sau 1 ngày Về sau 2 ngày Về sau 3 ngày Ăn điểm Lãi Lỗ
1 03/04/2023-T2
Đăng nhập
0 / 0
2 02/04/2023-CN 01844 Đăng nhập 1 ngày
0 / 0
3 01/04/2023-T7 70344 Đăng nhập 2 ngày
0 / 0
4 31/03/2023-T6 59381 Đăng nhập 3 ngày
0 / 0
5 30/03/2023-T5 11504 6,0 1,4,5 40,04,94,49,05,50 40,04,94 194,504 6194 6 về 3
3 / 6 102.000đ
6 29/03/2023-T4 86367 83,38,24,42,76,67 67 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
7 28/03/2023-T3 66228 6,0 1,4,5 40,04,94,49,05,50 04 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
8 27/03/2023-T2 83230 9,0 1,5,2 13,31,69,96,66,11 31,96 6 về 2
2 / 6 22.000đ
9 26/03/2023-CN 57765 83,38,24,42,76,67 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
10 25/03/2023-T7 32273 1,5 5,3,7 55,00,16,61,00,55 2 ngày
0 / 42 -966.000đ
11 24/03/2023-T6 48657 9,0 1,5,2 13,31,69,96,66,11 69,96 169 6 về 2
2 / 6 22.000đ
12 23/03/2023-T5 45483 0,1 1,2,3 43,34,99,44,55,00 34 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
13 22/03/2023-T4 08798 83,38,24,42,76,67 42,67 6 về 2
2 / 6 22.000đ
14 21/03/2023-T3 81664 9,0 1,5,2 13,31,69,96,66,11 31 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
15 20/03/2023-T2 24192 6,0 1,4,5 40,04,94,49,05,50 04,05 405 6 về 2
2 / 6 22.000đ
16 19/03/2023-CN 86903 0,1 1,2,3 43,34,99,44,55,00 43,34,34 234,334 6 về 3
3 / 6 102.000đ
17 18/03/2023-T7 57570 0,1 1,2,3 43,34,99,44,55,00 34,99,44,44 6 về 4
4 / 6 182.000đ
18 17/03/2023-T6 59389 8,0 1,2,3 50,05,81,18,94,49 50,05,18 318 6 về 3
3 / 6 102.000đ
19 16/03/2023-T5 89581 0,5 2,1,4 74,47,95,59,10,01 95,01 195 6 về 2
2 / 6 22.000đ
20 15/03/2023-T4 67724 0,5 2,1,4 74,47,95,59,10,01 74,10 210,274 6 về 2
2 / 6 22.000đ
21 14/03/2023-T3 67879 1,5 5,3,7 55,00,16,61,00,55 61 561 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
22 13/03/2023-T2 17375 4,7 1,8,0 31,13,15,51,29,92 51,29 6 về 2
2 / 6 22.000đ
23 12/03/2023-CN 56695 6,0 1,4,5 40,04,94,49,05,50 1 ngày
0 / 42 -966.000đ
24 11/03/2023-T7 47076 1,5 5,3,7 55,00,16,61,00,55 2 ngày
0 / 42 -966.000đ
25 10/03/2023-T6 24420 7,8 0,1,4 46,64,87,78,14,41 46 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
26 09/03/2023-T5 68205 7,8 0,1,4 46,64,87,78,14,41 64,78,78 6 về 3
3 / 6 102.000đ
27 08/03/2023-T4 73787 4,7 1,8,0 31,13,15,51,29,92 13 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
28 07/03/2023-T3 75877 83,38,24,42,76,67 38 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
29 06/03/2023-T2 39919 8,0 1,2,3 50,05,81,18,94,49 94 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
30 05/03/2023-CN 58118 0,1 1,2,3 43,34,99,44,55,00 43,55 6 về 2
2 / 6 22.000đ
31 04/03/2023-T7 06743 9,0 1,5,2 13,31,69,96,66,11 96 6 về 1
1 / 6 -58.000đ
Tổng về: 42 / 162 về (tỷ lệ 25%) - Sau 1 ngày 0/162 - 2 ngày 0/162- 3 ngày 0/162
Tổng 4 càng: 1 / 852 - Tổng 3 càng: 11 / 426
Ví dụ: 1 điểm = 23.000đ - Tổng về: 42*80.000đ - 162*23.000đ = -366.000đ / Sau 1 ngày = -3.726.000đ / Sau 2 ngày = -3.726.000đ / Sau 3 ngày = -3.726.000đ
Áp dụng công thức 1-2-4 (ngày thứ 3 tham khảo) đến khi nào về thì dừng - Tổng = -3.678.000đ

Chúng tôi dựa vào công cụ này để kết hợp thuật toán (cầu loto) và tần suất (các ngày về nhiều nhất) để đưa ra 10 số về nhiều nhất để bạn chọn. Thường thì sẽ về tỷ lệ 30-40%. Kết hợp công thức chơi 246 hoặc 138 bạn sẽ chiến thắng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website.
Thông báo ! Từ ngày 16/11: chúng tôi thử nghiệm càng lô 3 số 4 số để test tỷ lệ về đạt tỷ lệ ăn cao nhất rồi chúng tôi đưa ra bảng ưu tiên