Công cụ lọc SỐ loto VIP

Công cụ lọc SỐ loto VIP là công cụ tổng hợp các thuật toán dựa vào kết quả đặc biệt, câm, nháy, tổng để đưa ra cặp số khả năng về cao nhất làm dự đoán cho ngày hôm sau.

Chọn đài kết quả Chọn số ngày Chọn số Loto Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng Chọn thuật toán
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3
4 số
Chờ...
2 15/08-T2 19117 51486 09,90,90,09 Không về
3 14/08-CN 90213 96091 00,55,01,10 Không về
4 13/08-T7 40306 29373 00,55,06,60 06,60 4 về 2
5 12/08-T6 93970 42956 09,90,16,61 09,90 4 về 2
6 11/08-T5 44082 54663 24,42,42,24 24,24 4 về 2
7 10/08-T4 42119 46227 00,55,80,08 00,80 4 về 2
8 09/08-T3 00180 08818 21,12,12,21 Không về Về 21,21 sau 2 ngày
9 08/08-T2 76821 26769 00,55,04,40 Không về Về 00,40 sau 3 ngày
10 07/08-CN 80395 00604 73,37,12,21 73 4 về 1
11 06/08-T7 74873 78243 13,31,03,30 Không về Về 31,03 sau 3 ngày
12 05/08-T6 49513 91374 59,95,95,59 Không về Về 59,59 sau 2 ngày
13 04/08-T5 27492 50569 00,55,06,60 06 4 về 1
14 03/08-T4 37686 60371 00,55,35,53 Không về Về 53 sau 2 ngày
15 02/08-T3 36335 79490 55,00,02,20 Không về Xịt
16 01/08-T2 46555 11459 00,55,12,21 55 4 về 1
17 31/07-CN 50267 02643 09,90,00,55 00,00 4 về 2
18 30/07-T7 96409 33297 00,55,03,30 55,55 4 về 2
19 29/07-T6 92303 26296 00,55,06,60 Không về Về 55,55,60 sau 2 ngày
20 28/07-T5 56590 61023 00,55,55,00 Không về Về 55,55,55,55 sau 3 ngày
21 27/07-T4 09155 63250 00,55,11,66 00,55 4 về 2
22 26/07-T3 00558 96583 00,55,02,20 55,55,02 4 về 3
23 25/07-T2 69502 72642 22,77,57,75 Không về Về 77 sau 2 ngày
24 24/07-CN 22857 51386 16,61,48,84 Không về Về 16,61 sau 2 ngày
25 23/07-T7 15361 86993 00,55,55,00 00,55,55,00 4 về 4
26 22/07-T6 04093 51457 04,40,00,55 40,00 4 về 2
27 21/07-T5 27404 63031 79,97,11,66 11 4 về 1
28 20/07-T4 25496 72929 80,08,88,33 80 4 về 1
29 19/07-T3 53393 88480 13,31,09,90 90 4 về 1
30 18/07-T2 36713 35519 22,77,27,72 27,72 4 về 2
31 17/07-CN 66327 20157 46,64,64,46 Không về Về 46,46,64,64,46,46 sau 3 ngày
Tổng về : 120 về 31 (tỷ lệ 25%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 35 (tỷ lệ 29%) - Tổng nuôi 3 ngày xịt : 1 lần