Thống kê đặc biệt ngũ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3 50 số
2 15/08-T2 19117 51486 50 số về đề 117
3 14/08-CN 90213 96091 50 số về đề 0213
4 13/08-T7 40306 29373 50 số về đề 0306
5 12/08-T6 93970 42956 50 số về đề 70
6 11/08-T5 44082 54663 49 số Không về Về 0306 sau 3 ngày
7 10/08-T4 42119 46227 50 số Không về Xịt
8 09/08-T3 00180 08818 50 số Không về Xịt
9 08/08-T2 76821 26769 50 số Không về Về 0180 sau 2 ngày
10 07/08-CN 80395 00604 50 số Không về Về 6821 sau 2 ngày
11 06/08-T7 74873 78243 50 số Không về Về 6821 sau 3 ngày
12 05/08-T6 49513 91374 50 số về đề 513
13 04/08-T5 27492 50569 50 số Không về Về 513 sau 2 ngày
14 03/08-T4 37686 60371 50 số Không về Về 513 sau 3 ngày
15 02/08-T3 36335 79490 50 số Không về Về 92 sau 3 ngày
16 01/08-T2 46555 11459 50 số về đề 6555
17 31/07-CN 50267 02643 50 số Không về Về 6555 sau 2 ngày
18 30/07-T7 96409 33297 50 số Không về Về 6555 sau 3 ngày
19 29/07-T6 92303 26296 50 số về đề 2303
20 28/07-T5 56590 61023 50 số Không về Về 2303 sau 2 ngày
21 27/07-T4 09155 63250 50 số về đề 155
22 26/07-T3 00558 96583 50 số Không về Về 155 sau 2 ngày
23 25/07-T2 69502 72642 50 số về đề 502
24 24/07-CN 22857 51386 50 số về đề 2857
25 23/07-T7 15361 86993 50 số về đề 361
26 22/07-T6 04093 51457 50 số Không về Về 2857 sau 3 ngày
27 21/07-T5 27404 63031 50 số Không về Xịt
28 20/07-T4 25496 72929 50 số Không về Về 04 sau 2 ngày
29 19/07-T3 53393 88480 50 số Không về Về 04 sau 3 ngày
30 18/07-T2 36713 35519 50 số về đề 13
31 17/07-CN 66327 20157 50 số về đề 6327
32 16/07-T7 77064 71741 50 số Không về Về 6327 sau 2 ngày
33 15/07-T6 38114 90817 50 số về đề 114
34 14/07-T5 32850 20310 50 số về đề 2850
35 13/07-T4 95155 90271 50 số về đề 155
36 12/07-T3 23151 77007 50 số về đề 151
37 11/07-T2 02801 41033 50 số về đề 2801
38 10/07-CN 17772 24964 50 số Không về Về 2801 sau 2 ngày
39 09/07-T7 10295 36734 50 số Không về Về 72 sau 2 ngày
40 08/07-T6 66224 39869 50 số Không về Về 72 sau 3 ngày
41 07/07-T5 91796 13278 50 số Không về Về 0295 sau 3 ngày
Tổng: 40 ngày - về 18 ngày - Không về 23 ngày - tỷ lệ 45 % - Ăn 3 càng 16 lần - Ăn 4 càng 8 lần - Kết quả nuôi : 3 ngày Xịt