STT Tên KênhThống kê

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/04/2023
12 00 05 08 21 50 62 80 81 86 02 06 09 14 16 17 18 20 25 26 28 31 36 41 45 52 54 56 59 60 61 65 67 68 82 90 95

Top Đặc Biệt: 02/04/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.