KQXS Bạc Liêu 09/08/2022
Giải đặc biệt 848536 Đầu - Nháy
Giải nhất 12497 0: 08,05
1: 19,11
2: 27,24,23,23
3: 36
4: 45,40
5:
6:
7: 77,78
8: 85,83
9: 97,96,93

2 Nháy: 23
Giải nhì 09727
Giải ba 71696-95924
Giải tư 07593-32508-35223-87145-24985-70719-72940
Giải năm 4683
Giải sáu 0077-1178-8005
Giải bảy 923
Giải tám 11
KQXS Bạc Liêu 02/08/2022
Giải đặc biệt 475792 Đầu - Nháy
Giải nhất 26692 0: 05,01
1: 15,15
2:
3: 31,36,39
4:
5: 52,57
6: 65
7:
8: 84,89,83
9: 92,92,98,93,97

2 Nháy: 15,92
Giải nhì 19684
Giải ba 59031-48436
Giải tư 99115-42498-20452-98193-46565-70715-78489
Giải năm 7397
Giải sáu 5183-3605-5257
Giải bảy 239
Giải tám 01
KQXS Bạc Liêu 26/07/2022
Giải đặc biệt 064110 Đầu - Nháy
Giải nhất 20608 0: 08,07,07
1: 10
2:
3: 35,38,36
4: 46
5: 56,51
6:
7: 79,79
8: 85,87,82
9: 91,92,91

2 Nháy: 07,79,91
Giải nhì 00079
Giải ba 96491-46435
Giải tư 01546-19479-09156-99185-89587-55407-33692
Giải năm 8051
Giải sáu 5191-1638-6582
Giải bảy 107
Giải tám 36
KQXS Bạc Liêu 19/07/2022
Giải đặc biệt 800636 Đầu - Nháy
Giải nhất 27421 0: 05,01,04
1: 13,16,19
2: 21
3: 36,34
4:
5: 54,56,52,52
6: 64
7: 74,75,75,75
8:
9:

2 Nháy: 52
3 Nháy: 75
Giải nhì 90274
Giải ba 17505-03554
Giải tư 24975-67801-73656-48413-01116-33275-46552
Giải năm 8752
Giải sáu 5119-9075-6534
Giải bảy 264
Giải tám 04
KQXS Bạc Liêu 12/07/2022
Giải đặc biệt 222635 Đầu - Nháy
Giải nhất 05445 0:
1: 14
2: 28,20
3: 35,30,32,37
4: 45,41
5: 55,54,56,58
6: 61,69,64
7: 70
8:
9: 97
Giải nhì 65861
Giải ba 95230-09355
Giải tư 50054-49314-66156-65070-66628-17958-13797
Giải năm 6832
Giải sáu 6237-2241-9220
Giải bảy 969
Giải tám 64
KQXS Bạc Liêu 05/07/2022
Giải đặc biệt 088061 Đầu - Nháy
Giải nhất 83961 0: 05,06
1: 12
2: 20
3:
4: 44,47,47
5: 53
6: 61,61,66,68,67
7: 72,78
8: 84
9: 90,90

2 Nháy: 47,61,90
Giải nhì 71072
Giải ba 48820-89166
Giải tư 55505-68284-61878-46968-18090-75244-05890
Giải năm 3447
Giải sáu 5806-6247-6812
Giải bảy 553
Giải tám 67
KQXS Bạc Liêu 28/06/2022
Giải đặc biệt 705311 Đầu - Nháy
Giải nhất 98652 0: 03,08,08
1: 11,16,17
2: 22,21
3: 31,38,37
4: 41
5: 52
6: 66
7: 73,75
8: 89
9: 99

2 Nháy: 08
Giải nhì 00603
Giải ba 54408-80489
Giải tư 42922-03641-26831-03016-88273-30975-04908
Giải năm 4338
Giải sáu 1466-5637-0199
Giải bảy 121
Giải tám 17
KQXS Bạc Liêu 21/06/2022
Giải đặc biệt 835167 Đầu - Nháy
Giải nhất 72642 0: 01
1: 13,17,11
2: 20,25
3: 32,38
4: 42,45
5: 58
6: 67,63
7: 78,76
8: 88
9: 94,99
Giải nhì 22658
Giải ba 91032-06913
Giải tư 02478-88817-78563-35845-02194-09820-20225
Giải năm 7899
Giải sáu 3988-0138-8411
Giải bảy 101
Giải tám 76
KQXS Bạc Liêu 14/06/2022
Giải đặc biệt 229309 Đầu - Nháy
Giải nhất 49209 0: 09,09,03,03,05
1: 14,14
2: 21,23
3: 38
4: 42
5: 56,59
6: 61,68
7: 73
8: 85
9: 96

2 Nháy: 03,09,14
Giải nhì 25385
Giải ba 82896-55714
Giải tư 42403-12921-01738-10414-01956-61661-02723
Giải năm 0968
Giải sáu 4542-1473-3659
Giải bảy 903
Giải tám 05
KQXS Bạc Liêu 07/06/2022
Giải đặc biệt 042795 Đầu - Nháy
Giải nhất 63665 0: 00
1:
2: 21,23
3: 38,32
4: 43,46,48,43
5: 55
6: 65,65,64
7: 79
8: 80
9: 95,95,95

2 Nháy: 43,65
3 Nháy: 95
Giải nhì 47221
Giải ba 75455-70523
Giải tư 06479-31080-07695-50200-78543-59346-75648
Giải năm 9265
Giải sáu 2795-6638-5232
Giải bảy 843
Giải tám 64
KQXS Bạc Liêu 31/05/2022
Giải đặc biệt 206487 Đầu - Nháy
Giải nhất 29236 0: 07,05
1: 15,11,10
2:
3: 36,39
4: 42
5: 51,54,59
6: 66,68
7: 72,78
8: 87,86
9: 95
Giải nhì 72086
Giải ba 24251-08172
Giải tư 01515-20066-06795-90011-62054-22942-71068
Giải năm 6459
Giải sáu 7978-8907-0910
Giải bảy 905
Giải tám 39
KQXS Bạc Liêu 24/05/2022
Giải đặc biệt 684451 Đầu - Nháy
Giải nhất 43679 0: 08
1: 15,16
2: 29,29
3: 38
4:
5: 51,52
6: 64,67
7: 79,77
8: 88,81,88
9: 97,90,94

2 Nháy: 29,88
Giải nhì 51664
Giải ba 42929-41088
Giải tư 53967-66097-52581-59588-06008-37415-12029
Giải năm 8090
Giải sáu 1152-7294-9338
Giải bảy 777
Giải tám 16
KQXS Bạc Liêu 17/05/2022
Giải đặc biệt 723666 Đầu - Nháy
Giải nhất 96768 0: 09,09
1: 18,19
2: 21
3:
4: 40,49,46
5: 51,51
6: 66,68,67,63
7: 74
8: 83,84
9: 95

2 Nháy: 09,51
Giải nhì 61440
Giải ba 94249-81251
Giải tư 12709-08109-66051-27118-98919-86983-75695
Giải năm 7821
Giải sáu 2667-9984-2163
Giải bảy 046
Giải tám 74
KQXS Bạc Liêu 10/05/2022
Giải đặc biệt 082306 Đầu - Nháy
Giải nhất 45521 0: 06
1:
2: 21,28,23,22,25
3: 32,35,39
4: 42,49
5: 50,51
6: 65
7: 79
8: 81
9: 90,99
Giải nhì 69090
Giải ba 04728-43723
Giải tư 05242-82950-92732-98635-75565-86149-19851
Giải năm 1099
Giải sáu 0779-4281-9122
Giải bảy 425
Giải tám 39
KQXS Bạc Liêu 03/05/2022
Giải đặc biệt 374593 Đầu - Nháy
Giải nhất 08785 0: 05,06,04
1: 10,13
2: 28,25
3:
4: 43,46
5: 59
6: 65,67
7: 70
8: 85,81,85
9: 93,91

2 Nháy: 85
Giải nhì 12128
Giải ba 65543-87581
Giải tư 80870-35159-15465-31705-78885-36110-40825
Giải năm 8406
Giải sáu 4846-3667-8604
Giải bảy 991
Giải tám 13
KQXS Bạc Liêu 26/04/2022
Giải đặc biệt 665542 Đầu - Nháy
Giải nhất 87709 0: 09,05,07
1: 17
2: 28
3: 35
4: 42,40
5: 55,50
6:
7: 74,73,76,76
8: 86,82
9: 95,97

2 Nháy: 76
Giải nhì 74805
Giải ba 64755-83040
Giải tư 69986-78095-93017-76550-42174-03935-30473
Giải năm 3207
Giải sáu 1897-3682-5176
Giải bảy 128
Giải tám 76
KQXS Bạc Liêu 19/04/2022
Giải đặc biệt 967126 Đầu - Nháy
Giải nhất 94419 0: 05
1: 19
2: 26,24,21,27
3: 30,32,30
4: 40,46
5: 51,57,53
6: 68
7: 74
8: 84,81
9:

2 Nháy: 30
Giải nhì 74324
Giải ba 48830-33521
Giải tư 74551-69032-85757-99584-24268-96853-61627
Giải năm 0440
Giải sáu 2305-2381-8030
Giải bảy 346
Giải tám 74
KQXS Bạc Liêu 12/04/2022
Giải đặc biệt 511343 Đầu - Nháy
Giải nhất 41248 0: 02,07
1: 11,11,14
2: 20
3: 36
4: 43,48,41
5: 57
6:
7: 79,75
8: 86,83
9: 98,98,99

2 Nháy: 11,98
Giải nhì 16441
Giải ba 40011-82986
Giải tư 94620-48498-72898-06736-96902-65011-28699
Giải năm 9657
Giải sáu 7907-0683-9379
Giải bảy 375
Giải tám 14
KQXS Bạc Liêu 05/04/2022
Giải đặc biệt 024221 Đầu - Nháy
Giải nhất 79242 0: 06,02,09
1: 19,10
2: 21,25
3: 31,37,39
4: 42,47
5: 53,58
6:
7:
8: 85
9: 91,95,99
Giải nhì 42285
Giải ba 59491-55131
Giải tư 24106-22253-35858-76602-65195-41937-13325
Giải năm 1739
Giải sáu 5747-6119-6910
Giải bảy 299
Giải tám 09
KQXS Bạc Liêu 29/03/2022
Giải đặc biệt 345763 Đầu - Nháy
Giải nhất 62914 0: 07
1: 14,15
2: 24
3: 39,34
4: 44,47
5: 58
6: 63,69
7: 71,71,73
8: 81,84,89
9: 94

2 Nháy: 71
Giải nhì 41044
Giải ba 17871-04715
Giải tư 15958-75039-07034-80107-51847-37581-43269
Giải năm 6371
Giải sáu 8124-5073-8984
Giải bảy 694
Giải tám 89

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.