KQXS Bến Tre 09/08/2022
Giải đặc biệt 379271 Đầu - Nháy
Giải nhất 41957 0: 07
1:
2: 27
3: 38
4: 45,45,46
5: 57,51,50,54
6: 68,66,67
7: 71,70,73
8: 89
9: 93

2 Nháy: 45
Giải nhì 64368
Giải ba 54027-83670
Giải tư 13038-11745-86851-50466-86207-65967-53945
Giải năm 2789
Giải sáu 5350-0854-3746
Giải bảy 273
Giải tám 93
KQXS Bến Tre 02/08/2022
Giải đặc biệt 475132 Đầu - Nháy
Giải nhất 85240 0: 01,03
1: 13
2: 27,25,23,20
3: 32,33,31,31
4: 40
5: 52
6: 63,67,64
7: 73
8:
9: 93

2 Nháy: 31
Giải nhì 51127
Giải ba 41713-00463
Giải tư 20773-85825-77433-60223-10031-66201-94320
Giải năm 8052
Giải sáu 1867-3303-1431
Giải bảy 264
Giải tám 93
KQXS Bến Tre 26/07/2022
Giải đặc biệt 400455 Đầu - Nháy
Giải nhất 07197 0: 02,07
1: 18,19,12,19
2: 27
3: 31,30
4:
5: 55,59,51,54
6: 66,65,63
7: 70
8:
9: 97

2 Nháy: 19
Giải nhì 16002
Giải ba 67127-49159
Giải tư 57370-62951-75066-42518-10565-50419-03531
Giải năm 3312
Giải sáu 5019-8863-0554
Giải bảy 830
Giải tám 07
KQXS Bến Tre 19/07/2022
Giải đặc biệt 352727 Đầu - Nháy
Giải nhất 06063 0: 06
1: 17
2: 27,27,20
3: 32
4: 42
5: 56,57
6: 63,67,67
7: 77,74,77,70
8: 85
9: 99

2 Nháy: 27,67,77
Giải nhì 79217
Giải ba 63356-62332
Giải tư 30227-72906-36485-55277-25442-89374-13767
Giải năm 0999
Giải sáu 8177-0967-5157
Giải bảy 270
Giải tám 20
KQXS Bến Tre 12/07/2022
Giải đặc biệt 088381 Đầu - Nháy
Giải nhất 33876 0: 08,04
1: 10,14,19
2: 27
3:
4: 41
5: 54,51,54
6: 60,60
7: 76,77
8: 81,84
9: 93,92

2 Nháy: 54,60
Giải nhì 56808
Giải ba 11410-00204
Giải tư 36193-46584-43460-82354-36460-44714-78451
Giải năm 5092
Giải sáu 7419-1054-8041
Giải bảy 777
Giải tám 27
KQXS Bến Tre 05/07/2022
Giải đặc biệt 708064 Đầu - Nháy
Giải nhất 67173 0: 09,09,09
1: 17,19,17,16
2:
3: 39,33,30
4: 46
5: 50
6: 64,60,61
7: 73
8: 85,83
9:

2 Nháy: 17
3 Nháy: 09
Giải nhì 40160
Giải ba 09261-76309
Giải tư 58050-93817-81509-67385-80219-17039-89746
Giải năm 9717
Giải sáu 6033-5883-9930
Giải bảy 316
Giải tám 09
KQXS Bến Tre 28/06/2022
Giải đặc biệt 904065 Đầu - Nháy
Giải nhất 55711 0: 09
1: 11
2: 27
3: 35,33,39,36
4: 49,46,47
5: 52
6: 65,64
7: 70,72
8: 82
9: 99,90
Giải nhì 53235
Giải ba 05782-49249
Giải tư 67052-51833-71327-47799-31964-88990-07970
Giải năm 9546
Giải sáu 4609-1139-5536
Giải bảy 272
Giải tám 47
KQXS Bến Tre 21/06/2022
Giải đặc biệt 002582 Đầu - Nháy
Giải nhất 71710 0:
1: 10,14,11,15,11
2:
3: 32,35,34
4: 40
5: 59
6: 67,61
7: 79,78
8: 82
9: 94,98,92

2 Nháy: 11
Giải nhì 47094
Giải ba 14167-36132
Giải tư 50559-53714-77040-66779-10798-93911-17415
Giải năm 4935
Giải sáu 4111-1578-5861
Giải bảy 192
Giải tám 34
KQXS Bến Tre 14/06/2022
Giải đặc biệt 262224 Đầu - Nháy
Giải nhất 46236 0: 01,04
1:
2: 24,29,21
3: 36,30
4:
5: 52,52,52,56,59
6: 65,69,65
7: 76
8:
9: 99,98

2 Nháy: 65
3 Nháy: 52
Giải nhì 59965
Giải ba 85776-57329
Giải tư 43299-64069-37352-87952-48352-31230-09465
Giải năm 3821
Giải sáu 9301-4156-5804
Giải bảy 059
Giải tám 98
KQXS Bến Tre 07/06/2022
Giải đặc biệt 773777 Đầu - Nháy
Giải nhất 89407 0: 07,09
1: 16,10
2: 26
3: 31
4: 40
5: 58,58
6: 62,69
7: 77,75,71,77,77
8: 87,86
9:

2 Nháy: 58
3 Nháy: 77
Giải nhì 34287
Giải ba 13458-63362
Giải tư 90275-40969-06509-41986-03371-41977-04758
Giải năm 4977
Giải sáu 7116-6731-8510
Giải bảy 126
Giải tám 40
KQXS Bến Tre 31/05/2022
Giải đặc biệt 848313 Đầu - Nháy
Giải nhất 70841 0: 02,02
1: 13,10
2: 29
3: 39,35
4: 41,40,49
5: 55
6:
7: 73
8: 81,81,81
9: 96,91,90

2 Nháy: 02
3 Nháy: 81
Giải nhì 60240
Giải ba 86955-56249
Giải tư 63210-51439-53102-36573-76881-54081-04396
Giải năm 5191
Giải sáu 0535-6302-9990
Giải bảy 681
Giải tám 29
KQXS Bến Tre 24/05/2022
Giải đặc biệt 683176 Đầu - Nháy
Giải nhất 37248 0: 02
1: 11,13
2: 25,28,25,26
3: 39
4: 48,43
5: 55,54
6:
7: 76,71
8: 83,88
9: 94,98

2 Nháy: 25
Giải nhì 75211
Giải ba 98183-47702
Giải tư 06225-98971-35488-10955-88843-37028-85654
Giải năm 0239
Giải sáu 3494-6213-7298
Giải bảy 125
Giải tám 26
KQXS Bến Tre 17/05/2022
Giải đặc biệt 986133 Đầu - Nháy
Giải nhất 81084 0: 04,07
1: 18,14
2: 26,26
3: 33,33
4: 48,40
5: 51
6:
7: 75,71,75
8: 84
9: 94,90,95

2 Nháy: 26,33,75
Giải nhì 57433
Giải ba 93726-47504
Giải tư 80518-36275-80171-49448-42426-67794-15790
Giải năm 2295
Giải sáu 9451-9675-8014
Giải bảy 307
Giải tám 40
KQXS Bến Tre 10/05/2022
Giải đặc biệt 531080 Đầu - Nháy
Giải nhất 02531 0: 02,06,05
1: 17
2: 21,27
3: 31,34,34
4: 46,40,42,43
5:
6: 64
7: 75
8: 80,81,83
9:

2 Nháy: 34
Giải nhì 86381
Giải ba 26917-86234
Giải tư 59375-43234-31746-13302-03806-11721-47727
Giải năm 4805
Giải sáu 0440-4783-8142
Giải bảy 143
Giải tám 64
KQXS Bến Tre 03/05/2022
Giải đặc biệt 369132 Đầu - Nháy
Giải nhất 91518 0: 05
1: 18,12
2: 29,27,21
3: 32,33
4: 40
5: 53,56
6: 63
7: 73
8: 83,88
9: 91,96,97
Giải nhì 47529
Giải ba 99053-85912
Giải tư 24091-90740-98096-76227-10383-31788-46105
Giải năm 8797
Giải sáu 4773-9463-0333
Giải bảy 556
Giải tám 21
KQXS Bến Tre 26/04/2022
Giải đặc biệt 937164 Đầu - Nháy
Giải nhất 31374 0: 00
1: 13,10
2:
3: 36
4: 44
5: 51,52,57,54
6: 64,67,66,64
7: 74
8: 89,86,84
9: 97

2 Nháy: 64
Giải nhì 49551
Giải ba 91852-87357
Giải tư 61267-63989-53386-14566-88184-09064-03136
Giải năm 1744
Giải sáu 0197-9713-1710
Giải bảy 254
Giải tám 00
KQXS Bến Tre 19/04/2022
Giải đặc biệt 991992 Đầu - Nháy
Giải nhất 30554 0: 03,03,08
1: 10,19,14
2: 25,26,20
3:
4: 44,40
5: 54
6: 64,65
7: 73
8: 89
9: 92,98

2 Nháy: 03
Giải nhì 38973
Giải ba 01203-96810
Giải tư 93919-63089-62803-58344-70540-15914-93098
Giải năm 9308
Giải sáu 0125-0164-4126
Giải bảy 265
Giải tám 20
KQXS Bến Tre 12/04/2022
Giải đặc biệt 883562 Đầu - Nháy
Giải nhất 94886 0: 06,02
1:
2: 24
3:
4:
5: 50,57,57,50
6: 62,67,68,60,62
7: 79,70,70
8: 86
9: 92,96

2 Nháy: 50,57,62,70
Giải nhì 91067
Giải ba 07806-15250
Giải tư 46768-95960-97979-36592-55657-73070-54196
Giải năm 8162
Giải sáu 8802-6757-6370
Giải bảy 324
Giải tám 50
KQXS Bến Tre 05/04/2022
Giải đặc biệt 413005 Đầu - Nháy
Giải nhất 46766 0: 05,01
1: 16
2: 27,21
3:
4: 45
5:
6: 66,64
7: 77,79,72,70
8: 86,86
9: 95,97,96,94

2 Nháy: 86
Giải nhì 94801
Giải ba 42795-57086
Giải tư 53486-49064-45316-76727-98077-86979-45097
Giải năm 4396
Giải sáu 8545-7572-3221
Giải bảy 294
Giải tám 70
KQXS Bến Tre 29/03/2022
Giải đặc biệt 865563 Đầu - Nháy
Giải nhất 55953 0:
1: 19,15
2: 29,28
3: 32
4: 48
5: 53
6: 63,69,63,68
7: 78,74
8: 87,87,81,84,81
9:

2 Nháy: 63,81,87
Giải nhì 36729
Giải ba 77819-07787
Giải tư 56569-01487-60648-88063-95515-68481-47584
Giải năm 1281
Giải sáu 3368-4378-1232
Giải bảy 928
Giải tám 74

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.