KQXS Quảng Bình 11/08/2022
Giải đặc biệt 083769 Đầu - Nháy
Giải nhất 59791 0: 02,02,09
1:
2:
3: 39,33
4: 41,40
5: 54,50,51
6: 69
7: 75
8: 84,85
9: 91,94,92,98

2 Nháy: 02
Giải nhì 30839
Giải ba 69454-40033
Giải tư 64741-19750-88402-65202-41751-69409-02194
Giải năm 9040
Giải sáu 8575-1692-7684
Giải bảy 398
Giải tám 85
KQXS Quảng Bình 04/08/2022
Giải đặc biệt 662841 Đầu - Nháy
Giải nhất 50573 0: 05
1: 12,10,16
2: 24,22,21,28
3: 35,37
4: 41,46
5: 54,51
6: 65
7: 73
8: 83
9: 91
Giải nhì 45324
Giải ba 94783-06854
Giải tư 44635-63712-21310-03222-24416-18951-12046
Giải năm 6991
Giải sáu 5765-3105-6121
Giải bảy 728
Giải tám 37
KQXS Quảng Bình 28/07/2022
Giải đặc biệt 588340 Đầu - Nháy
Giải nhất 86904 0: 04,02
1:
2: 28,27
3: 35
4: 40,42,42,42,40,45
5: 58
6: 63
7:
8: 86,85
9: 97,91,93

2 Nháy: 40
3 Nháy: 42
Giải nhì 18597
Giải ba 14028-59142
Giải tư 82402-84542-92442-70958-61640-51935-14127
Giải năm 0091
Giải sáu 3386-6545-2493
Giải bảy 163
Giải tám 85
KQXS Quảng Bình 21/07/2022
Giải đặc biệt 836083 Đầu - Nháy
Giải nhất 06437 0: 03
1: 15,10,16
2: 25,22,27,22
3: 37
4: 47,44
5: 52
6: 67
7: 77
8: 83,87
9: 92,90

2 Nháy: 22
Giải nhì 71967
Giải ba 29247-38225
Giải tư 35492-54603-63487-91252-65122-84515-48227
Giải năm 7690
Giải sáu 5710-2022-2016
Giải bảy 277
Giải tám 44
KQXS Quảng Bình 14/07/2022
Giải đặc biệt 336386 Đầu - Nháy
Giải nhất 31326 0: 09
1: 15
2: 26,24,26
3: 37,31
4: 46,40
5: 52
6: 60,62
7: 75,77,79
8: 86,87,83
9:

2 Nháy: 26
Giải nhì 01424
Giải ba 87875-38246
Giải tư 34737-14787-55426-92231-34915-27360-74062
Giải năm 2377
Giải sáu 9140-4379-5483
Giải bảy 952
Giải tám 09
KQXS Quảng Bình 07/07/2022
Giải đặc biệt 105691 Đầu - Nháy
Giải nhất 67370 0: 03,00
1:
2: 29,23
3: 30
4:
5: 53,53,52,50
6: 68,67,66
7: 70,77,77
8: 83,82
9: 91

2 Nháy: 53,77
Giải nhì 97729
Giải ba 24803-24368
Giải tư 08383-88867-91253-11382-70253-99677-43830
Giải năm 9166
Giải sáu 7377-5052-3323
Giải bảy 200
Giải tám 50
KQXS Quảng Bình 30/06/2022
Giải đặc biệt 845265 Đầu - Nháy
Giải nhất 58665 0: 00,01,00
1:
2: 23,26,21,25
3: 36,32
4: 43,41,49
5: 51
6: 65,65
7: 71,76
8: 88
9:

2 Nháy: 00,65
Giải nhì 26071
Giải ba 20443-09776
Giải tư 89551-30800-52236-51923-30888-29701-87141
Giải năm 4332
Giải sáu 1249-2900-1526
Giải bảy 421
Giải tám 25
KQXS Quảng Bình 23/06/2022
Giải đặc biệt 851225 Đầu - Nháy
Giải nhất 90632 0: 00,02,02
1: 17,16
2: 25,22,27,24
3: 32,39,34
4: 48
5:
6: 62,61
7: 71,75
8:
9: 99

2 Nháy: 02
Giải nhì 83400
Giải ba 34339-82762
Giải tư 44222-86102-20761-52927-20817-66348-90871
Giải năm 4134
Giải sáu 1499-2175-7016
Giải bảy 324
Giải tám 02
KQXS Quảng Bình 16/06/2022
Giải đặc biệt 749246 Đầu - Nháy
Giải nhất 76606 0: 06,05
1: 12,14,12,13
2: 21
3: 38,32
4: 46,40,44
5: 50,50
6: 62
7:
8: 81
9: 91,99

2 Nháy: 12,50
Giải nhì 97212
Giải ba 33981-28714
Giải tư 14262-67038-67812-04532-94521-84405-17140
Giải năm 7950
Giải sáu 6144-8250-6891
Giải bảy 913
Giải tám 99
KQXS Quảng Bình 09/06/2022
Giải đặc biệt 374066 Đầu - Nháy
Giải nhất 98596 0: 05
1: 13,17,12
2: 23,28,20
3:
4:
5: 55,58
6: 66
7: 76,71,78
8: 88,81
9: 96,96,91

2 Nháy: 96
Giải nhì 98213
Giải ba 64023-78776
Giải tư 45405-86396-19588-08271-04978-16491-69228
Giải năm 8217
Giải sáu 9020-4555-5881
Giải bảy 212
Giải tám 58
KQXS Quảng Bình 02/06/2022
Giải đặc biệt 008257 Đầu - Nháy
Giải nhất 33610 0: 07
1: 10,11,15,10
2: 23
3: 33,34
4: 43,47
5: 57,58,56
6: 63
7: 73
8: 81
9: 97,99

2 Nháy: 10
Giải nhì 53343
Giải ba 46811-37023
Giải tư 30315-36933-43810-66207-37173-62058-02297
Giải năm 6034
Giải sáu 7881-5647-6963
Giải bảy 699
Giải tám 56
KQXS Quảng Bình 26/05/2022
Giải đặc biệt 379367 Đầu - Nháy
Giải nhất 99240 0: 07
1: 16,15
2: 29
3: 35
4: 40
5: 52,56,58
6: 67,62,60,61
7:
8: 80
9: 99,93,93,96

2 Nháy: 93
Giải nhì 16562
Giải ba 97429-45760
Giải tư 55180-67352-63099-37007-87156-42416-81558
Giải năm 1293
Giải sáu 6293-0096-3835
Giải bảy 815
Giải tám 61
KQXS Quảng Bình 19/05/2022
Giải đặc biệt 622028 Đầu - Nháy
Giải nhất 65978 0: 02
1: 12
2: 28,25
3: 33,37,38
4: 41,49
5: 56
6: 62
7: 78,73,70,76
8: 80,88
9: 90
Giải nhì 05873
Giải ba 55302-62433
Giải tư 20190-64537-93725-12680-56388-49570-04756
Giải năm 3538
Giải sáu 9362-1576-2612
Giải bảy 741
Giải tám 49
KQXS Quảng Bình 12/05/2022
Giải đặc biệt 734480 Đầu - Nháy
Giải nhất 02012 0:
1: 12,16
2: 22,25,28,23
3: 36,38
4: 49,48,40
5: 58,57
6: 61
7:
8: 80,89
9: 92,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 86736
Giải ba 68722-46138
Giải tư 89649-39048-71725-63561-73640-13592-92158
Giải năm 0328
Giải sáu 0516-2189-2957
Giải bảy 723
Giải tám 92
KQXS Quảng Bình 05/05/2022
Giải đặc biệt 957609 Đầu - Nháy
Giải nhất 95758 0: 09,09,01,08,07,09
1:
2: 29,25
3: 32,31
4:
5: 58,50,57,56
6:
7:
8: 80,88,81
9: 90

3 Nháy: 09
Giải nhì 85729
Giải ba 05450-67580
Giải tư 22288-93632-74009-49731-25757-74101-30656
Giải năm 8690
Giải sáu 5608-3307-7809
Giải bảy 181
Giải tám 25
KQXS Quảng Bình 28/04/2022
Giải đặc biệt 599761 Đầu - Nháy
Giải nhất 76247 0: 03
1: 13,13,13
2: 26
3: 37,33
4: 47,45
5: 53
6: 61,67,67,69
7: 70,72,76
8:
9: 90

2 Nháy: 67
3 Nháy: 13
Giải nhì 33490
Giải ba 36445-92337
Giải tư 15170-09567-73053-93013-75672-96313-83426
Giải năm 3267
Giải sáu 9413-9876-7769
Giải bảy 903
Giải tám 33
KQXS Quảng Bình 21/04/2022
Giải đặc biệt 401099 Đầu - Nháy
Giải nhất 76759 0: 06
1: 12,15
2: 22
3: 37,37,30
4: 44,40,43
5: 59,53
6: 60,63
7:
8: 89,84
9: 99,92

2 Nháy: 37
Giải nhì 36637
Giải ba 61606-32244
Giải tư 34940-46137-07153-99922-46512-92060-74315
Giải năm 4289
Giải sáu 3463-2092-5443
Giải bảy 984
Giải tám 30
KQXS Quảng Bình 14/04/2022
Giải đặc biệt 274513 Đầu - Nháy
Giải nhất 80949 0: 00
1: 13,18,18,16
2: 24,28
3: 36
4: 49,44,43,47,42
5: 59
6:
7: 79
8: 87
9: 94,99

2 Nháy: 18
Giải nhì 19600
Giải ba 38118-16718
Giải tư 84024-39294-03844-87443-61536-74147-38628
Giải năm 5199
Giải sáu 0716-9459-7242
Giải bảy 179
Giải tám 87
KQXS Quảng Bình 07/04/2022
Giải đặc biệt 024181 Đầu - Nháy
Giải nhất 30650 0:
1: 15
2:
3:
4: 42,46,47
5: 50,50,51,57
6: 60,60
7: 72,73
8: 81,84,80,82
9: 97,95

2 Nháy: 50,60
Giải nhì 87684
Giải ba 69260-61750
Giải tư 87480-62851-02260-44797-20757-17495-42442
Giải năm 2546
Giải sáu 7847-5172-2682
Giải bảy 273
Giải tám 15
KQXS Quảng Bình 31/03/2022
Giải đặc biệt 688172 Đầu - Nháy
Giải nhất 09722 0: 08,04
1: 10,10
2: 22,26,27,20
3: 30
4:
5: 58,52,52
6: 61,64,61
7: 72,77
8:
9: 93

2 Nháy: 10,52,61
Giải nhì 57293
Giải ba 45008-46510
Giải tư 33030-69061-71426-40358-15910-76264-87652
Giải năm 9677
Giải sáu 6927-2861-0820
Giải bảy 804
Giải tám 52

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.