KQXS Khánh Hòa 14/08/2022
Giải đặc biệt 481534 Đầu - Nháy
Giải nhất 07284 0: 09,06
1: 10,10,13,13
2: 21
3: 34
4: 46
5: 51
6: 65,66
7: 77,70,77
8: 84
9: 95,96

2 Nháy: 10,13,77
Giải nhì 78910
Giải ba 03965-96695
Giải tư 39266-69409-27646-29810-34477-84551-84306
Giải năm 6313
Giải sáu 9496-1421-1513
Giải bảy 170
Giải tám 77
KQXS Khánh Hòa 10/08/2022
Giải đặc biệt 157623 Đầu - Nháy
Giải nhất 91145 0: 07,09,07
1:
2: 23,22,20,27
3: 39,30,31,37
4: 45,41,43
5: 50,55,57
6:
7:
8: 88
9:

2 Nháy: 07
Giải nhì 00141
Giải ba 98739-48130
Giải tư 43107-48731-81022-93643-42820-58850-44727
Giải năm 4655
Giải sáu 3188-2357-9837
Giải bảy 809
Giải tám 07
KQXS Khánh Hòa 07/08/2022
Giải đặc biệt 733571 Đầu - Nháy
Giải nhất 12154 0:
1: 11,17
2: 24
3: 39
4: 47,42
5: 54,50
6: 62,68
7: 71,70
8: 83
9: 93,93,90,93,98

3 Nháy: 93
Giải nhì 22483
Giải ba 36850-81839
Giải tư 86711-01893-85724-97717-54293-90570-25847
Giải năm 6062
Giải sáu 3290-6493-3742
Giải bảy 998
Giải tám 68
KQXS Khánh Hòa 03/08/2022
Giải đặc biệt 137075 Đầu - Nháy
Giải nhất 28595 0: 01,07,00
1: 11
2: 20
3: 36
4: 46,47
5: 57
6: 62,63,62
7: 75
8: 83,88
9: 95,99,99

2 Nháy: 62,99
Giải nhì 10483
Giải ba 41157-61946
Giải tư 46647-23999-86120-82862-73301-42507-81300
Giải năm 1511
Giải sáu 9563-4736-5788
Giải bảy 662
Giải tám 99
KQXS Khánh Hòa 31/07/2022
Giải đặc biệt 779336 Đầu - Nháy
Giải nhất 74670 0: 03
1: 18,17
2: 29,25
3: 36
4: 41
5: 50
6: 64,60,62,66
7: 70,78,79,78
8:
9: 92,98

2 Nháy: 78
Giải nhì 42841
Giải ba 50192-20664
Giải tư 90860-08050-32478-02762-90429-25718-82298
Giải năm 6825
Giải sáu 0703-2879-8378
Giải bảy 166
Giải tám 17
KQXS Khánh Hòa 27/07/2022
Giải đặc biệt 793897 Đầu - Nháy
Giải nhất 33166 0: 05,08
1: 12,16,14,16
2: 26
3: 39,33
4: 49,42,48
5: 53,52
6: 66
7:
8: 81
9: 97,93

2 Nháy: 16
Giải nhì 43339
Giải ba 38581-82133
Giải tư 76253-85412-14952-06416-19826-17214-88193
Giải năm 6449
Giải sáu 8242-6605-5248
Giải bảy 216
Giải tám 08
KQXS Khánh Hòa 24/07/2022
Giải đặc biệt 583024 Đầu - Nháy
Giải nhất 70880 0: 09,06
1: 15,17
2: 24,23
3: 37,30
4: 43,49
5: 51
6: 69
7:
8: 80,85,81,85
9: 92,99

2 Nháy: 85
Giải nhì 34423
Giải ba 43243-54092
Giải tư 96185-54015-91549-61199-91637-70630-74969
Giải năm 6917
Giải sáu 3451-1409-4981
Giải bảy 985
Giải tám 06
KQXS Khánh Hòa 20/07/2022
Giải đặc biệt 860889 Đầu - Nháy
Giải nhất 48831 0: 08,08
1:
2: 28
3: 31,37
4: 40,49,42,48,46
5:
6: 66,65,61,68
7:
8: 89,86,85,84
9:

2 Nháy: 08
Giải nhì 07440
Giải ba 92549-81108
Giải tư 41366-98442-79948-86208-37286-65365-23728
Giải năm 8761
Giải sáu 4285-6984-6246
Giải bảy 668
Giải tám 37
KQXS Khánh Hòa 17/07/2022
Giải đặc biệt 694108 Đầu - Nháy
Giải nhất 12417 0: 08
1: 17
2: 20
3: 30
4: 42
5: 59,56,57,57,58
6: 65,66,65
7: 75,73,76
8: 82
9: 96

2 Nháy: 57,65
Giải nhì 64259
Giải ba 77020-79465
Giải tư 91766-06730-53275-11256-74073-67242-22957
Giải năm 5757
Giải sáu 9182-8776-2165
Giải bảy 658
Giải tám 96
KQXS Khánh Hòa 13/07/2022
Giải đặc biệt 018537 Đầu - Nháy
Giải nhất 11184 0: 03,00,02
1: 12,17,11
2: 22,24
3: 37
4: 43
5: 56,59
6: 69
7: 76
8: 84
9: 94,92,98
Giải nhì 17869
Giải ba 02494-57376
Giải tư 68203-74522-85212-12992-91917-04098-10143
Giải năm 7911
Giải sáu 7556-3724-6400
Giải bảy 759
Giải tám 02
KQXS Khánh Hòa 10/07/2022
Giải đặc biệt 181011 Đầu - Nháy
Giải nhất 76877 0: 00
1: 11,13
2:
3: 38,36,31
4: 46
5:
6: 63,66
7: 77,72,78
8: 85,85,82,87
9: 92,99

2 Nháy: 85
Giải nhì 10385
Giải ba 68000-79585
Giải tư 10672-25182-14238-90563-85913-34336-52887
Giải năm 8331
Giải sáu 8578-7966-0892
Giải bảy 646
Giải tám 99
KQXS Khánh Hòa 06/07/2022
Giải đặc biệt 442525 Đầu - Nháy
Giải nhất 57880 0: 03,05,08
1: 16,19,17,16
2: 25
3: 38
4:
5: 59,52,59
6: 60,68
7: 79
8: 80,89
9: 90

2 Nháy: 16,59
Giải nhì 84889
Giải ba 37160-51259
Giải tư 36116-82390-48152-41503-20979-18859-71519
Giải năm 1205
Giải sáu 2608-9717-3168
Giải bảy 338
Giải tám 16
KQXS Khánh Hòa 03/07/2022
Giải đặc biệt 378413 Đầu - Nháy
Giải nhất 46102 0: 02,08,08
1: 13,13,10
2: 28
3: 32
4: 43
5:
6: 66,67
7: 71,73,79,70
8: 89,83,81
9:

2 Nháy: 08,13
Giải nhì 74808
Giải ba 11689-28283
Giải tư 53271-86413-25673-43366-51679-29181-23067
Giải năm 6643
Giải sáu 9632-2828-1370
Giải bảy 510
Giải tám 08
KQXS Khánh Hòa 29/06/2022
Giải đặc biệt 326189 Đầu - Nháy
Giải nhất 87402 0: 02,01,07
1: 13,19
2: 22
3: 30,30,37
4: 45
5: 54
6: 62,68,66
7: 78,76,78
8: 89
9:

2 Nháy: 30,78
Giải nhì 64222
Giải ba 86078-39954
Giải tư 01630-17762-29676-72645-09201-72430-52968
Giải năm 9207
Giải sáu 2578-5313-2637
Giải bảy 066
Giải tám 19
KQXS Khánh Hòa 26/06/2022
Giải đặc biệt 164786 Đầu - Nháy
Giải nhất 12455 0: 06,02,06,00
1: 18,19
2: 21,27
3: 31,33
4: 47,44
5: 55
6:
7: 70,77
8: 86,86
9: 93

2 Nháy: 06,86
Giải nhì 90847
Giải ba 50318-70631
Giải tư 38886-43393-67444-82270-48506-69002-79906
Giải năm 2021
Giải sáu 6527-9419-1877
Giải bảy 200
Giải tám 33
KQXS Khánh Hòa 22/06/2022
Giải đặc biệt 942153 Đầu - Nháy
Giải nhất 33941 0:
1: 18,15
2: 23,21
3: 30,38,39
4: 41
5: 53,56
6: 64,67,63
7: 73,79,75
8: 84
9: 99
Giải nhì 47264
Giải ba 10184-22367
Giải tư 13473-03623-24830-58118-29179-30221-72538
Giải năm 4415
Giải sáu 9839-2663-1499
Giải bảy 575
Giải tám 56
KQXS Khánh Hòa 19/06/2022
Giải đặc biệt 084513 Đầu - Nháy
Giải nhất 11026 0: 06,03,09,07,05
1: 13
2: 26,29
3: 33,38
4:
5: 57
6: 67,69
7:
8: 85,82,83
9: 96,99
Giải nhì 71296
Giải ba 06399-52433
Giải tư 33929-26785-62982-18957-35406-54583-23667
Giải năm 2838
Giải sáu 5603-9209-6769
Giải bảy 307
Giải tám 05
KQXS Khánh Hòa 15/06/2022
Giải đặc biệt 029256 Đầu - Nháy
Giải nhất 32037 0: 01
1:
2: 26,29
3: 37,33
4: 43,47
5: 56,52
6: 68,67
7: 73,70
8: 82,86
9: 99,96,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 39499
Giải ba 77273-15282
Giải tư 98668-07496-94343-44426-30447-53501-37867
Giải năm 0152
Giải sáu 7699-6329-5533
Giải bảy 386
Giải tám 70
KQXS Khánh Hòa 12/06/2022
Giải đặc biệt 195597 Đầu - Nháy
Giải nhất 58860 0:
1: 10,16
2: 26,25,26
3: 35,30
4: 43,43,42
5: 57,55
6: 60
7: 70,76
8: 87,82
9: 97

2 Nháy: 26,43
Giải nhì 85010
Giải ba 80587-32335
Giải tư 50226-19543-43757-81630-91116-45025-51655
Giải năm 6070
Giải sáu 2576-7082-0143
Giải bảy 242
Giải tám 26
KQXS Khánh Hòa 08/06/2022
Giải đặc biệt 022074 Đầu - Nháy
Giải nhất 93808 0: 08,07
1:
2: 28
3: 36,39,31,39
4: 40,40,40
5: 51,51
6: 67
7: 74,78,77
8: 80,88
9:

2 Nháy: 39,51
3 Nháy: 40
Giải nhì 74140
Giải ba 30740-08678
Giải tư 89836-25851-16180-61788-84339-07207-20931
Giải năm 7967
Giải sáu 3451-4777-7439
Giải bảy 528
Giải tám 40

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.