Thống kê tần suất ghép tổng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3
4 số
2 15/08-T2 19117 51486 95,59,90,09 Không về
3 14/08-CN 90213 96091 41,14,40,04 04 4 về 1
4 13/08-T7 40306 29373 26,62,21,12 26 4 về 1
5 12/08-T6 93970 42956 89,98,89,98 89,89 4 về 2
6 11/08-T5 44082 54663 60,06,69,96 Không về Về 06,69 sau 2 ngày
7 10/08-T4 42119 46227 08,80,09,90 80 4 về 1
8 09/08-T3 00180 08818 38,83,35,53 53 4 về 1
9 08/08-T2 76821 26769 80,08,84,48 Không về Về 80 sau 2 ngày
10 07/08-CN 80395 00604 15,51,17,71 15 4 về 1
11 06/08-T7 74873 78243 30,03,31,13 Không về Về 03,31 sau 3 ngày
12 05/08-T6 49513 91374 95,59,95,59 Không về Về 59,59 sau 2 ngày
13 04/08-T5 27492 50569 06,60,08,80 06 4 về 1
14 03/08-T4 37686 60371 96,69,99,44 Không về Về 69 sau 2 ngày
15 02/08-T3 36335 79490 02,20,04,40 Không về Về 40 sau 2 ngày
16 01/08-T2 46555 11459 52,25,57,75 Không về Về 25 sau 2 ngày
17 31/07-CN 50267 02643 56,65,56,65 Không về Xịt
18 30/07-T7 96409 33297 18,81,15,51 81,81 4 về 2
19 29/07-T6 92303 26296 17,71,15,51 17,71,15 4 về 3
20 28/07-T5 56590 61023 99,44,95,59 Không về Về 44 sau 2 ngày
21 27/07-T4 09155 63250 05,50,01,10 50,10 4 về 2
22 26/07-T3 00558 96583 59,95,56,65 Không về Xịt
23 25/07-T2 69502 72642 46,64,44,99 64 4 về 1
24 24/07-CN 22857 51386 64,46,62,26 64 4 về 1
25 23/07-T7 15361 86993 46,64,42,24 46,42 4 về 2
26 22/07-T6 04093 51457 99,44,94,49 99 4 về 1
27 21/07-T5 27404 63031 79,97,71,17 Không về Về 97 sau 2 ngày
28 20/07-T4 25496 72929 86,68,88,33 Không về Về 86 sau 2 ngày
29 19/07-T3 53393 88480 98,89,90,09 90 4 về 1
30 18/07-T2 36713 35519 22,77,22,77 Không về Về 22,22 sau 2 ngày
31 17/07-CN 66327 20157 48,84,45,54 Không về Về 48 sau 2 ngày
32 16/07-T7 77064 71741 19,91,18,81 18 4 về 1
33 15/07-T6 38114 90817 52,25,51,15 25 4 về 1
34 14/07-T5 32850 20310 49,94,48,84 84 4 về 1
35 13/07-T4 95155 90271 54,45,57,75 57,57,75 4 về 3
36 12/07-T3 23151 77007 25,52,26,62 52,26,62 4 về 3
37 11/07-T2 02801 41033 86,68,80,08 68 4 về 1
38 10/07-CN 17772 24964 19,91,17,71 19,91,17,17,71 4 về 5
39 09/07-T7 10295 36734 22,77,25,52 Không về Về 77,25,52 sau 2 ngày
40 08/07-T6 66224 39869 04,40,05,50 50,50 4 về 2
41 07/07-T5 91796 13278 36,63,35,53 35,35 4 về 2
42 06/07-T4 76796 60532 45,54,42,24 Không về Về 54 sau 2 ngày
43 05/07-T3 68404 87375 59,95,54,45 54,54 4 về 2
44 04/07-T2 50239 18777 40,04,48,84 40,84 4 về 2
45 03/07-CN 86690 00944 58,85,56,65 56 4 về 1
46 02/07-T7 50554 26597 17,71,19,91 Không về Về 19,91 sau 2 ngày
47 01/07-T6 01697 70090 30,03,39,93 30,30,39 4 về 3
48 30/06-T5 58839 82672 12,21,19,91 91,91 4 về 2
49 29/06-T4 38892 20636 45,54,48,84 Không về Về 48 sau 3 ngày
50 28/06-T3 13149 50944 81,18,85,58 18 4 về 1
51 27/06-T2 62171 74232 04,40,04,40 Không về Về 40,40,40,40 sau 2 ngày
52 26/06-CN 46970 31422 91,19,93,39 91,19 4 về 2
53 25/06-T7 36768 38794 37,73,38,83 Không về Về 38 sau 2 ngày
54 24/06-T6 49677 52644 67,76,61,16 Không về Về 76,16 sau 3 ngày
55 23/06-T5 97140 07147 51,15,56,65 Không về Về 56 sau 2 ngày
56 22/06-T4 50846 92133 90,09,93,39 93 4 về 1
57 21/06-T3 81571 37576 86,68,86,68 Không về Về 68,68 sau 2 ngày
58 20/06-T2 71808 24479 26,62,22,77 22 4 về 1
59 19/06-CN 66449 97184 53,35,51,15 51 4 về 1
60 18/06-T7 87190 21110 49,94,41,14 Không về Về 49 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 56 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.