Thống kê đặc biệt độc thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3 10 số
2 15/08-T2 19117 51486 10 số Không về
3 14/08-CN 90213 96091 10 số Không về
4 13/08-T7 40306 29373 10 số về đề 0306
5 12/08-T6 93970 42956 10 số Không về Xịt
6 11/08-T5 44082 54663 10 số Không về Xịt
7 10/08-T4 42119 46227 10 số Không về Xịt
8 09/08-T3 00180 08818 10 số Không về Xịt
9 08/08-T2 76821 26769 10 số Không về Xịt
10 07/08-CN 80395 00604 10 số Không về Xịt
11 06/08-T7 74873 78243 10 số Không về Về 6821 sau 3 ngày
12 05/08-T6 49513 91374 10 số Không về Xịt
13 04/08-T5 27492 50569 10 số Không về Xịt
14 03/08-T4 37686 60371 10 số Không về Xịt
15 02/08-T3 36335 79490 10 số Không về Xịt
16 01/08-T2 46555 11459 10 số Không về Xịt
17 31/07-CN 50267 02643 10 số Không về Xịt
18 30/07-T7 96409 33297 10 số Không về Xịt
19 29/07-T6 92303 26296 10 số Không về Xịt
20 28/07-T5 56590 61023 10 số Không về Xịt
21 27/07-T4 09155 63250 10 số Không về Xịt
22 26/07-T3 00558 96583 10 số Không về Xịt
23 25/07-T2 69502 72642 10 số Không về Xịt
24 24/07-CN 22857 51386 10 số về đề 2857
25 23/07-T7 15361 86993 10 số Không về Về 502 sau 3 ngày
26 22/07-T6 04093 51457 10 số Không về Xịt
27 21/07-T5 27404 63031 10 số Không về Xịt
28 20/07-T4 25496 72929 10 số Không về Xịt
29 19/07-T3 53393 88480 10 số Không về Xịt
30 18/07-T2 36713 35519 10 số về đề 13
31 17/07-CN 66327 20157 10 số Không về Xịt
32 16/07-T7 77064 71741 10 số Không về Xịt
33 15/07-T6 38114 90817 10 số Không về Xịt
34 14/07-T5 32850 20310 10 số về đề 2850
35 13/07-T4 95155 90271 10 số Không về Xịt
36 12/07-T3 23151 77007 10 số về đề 151
37 11/07-T2 02801 41033 10 số Không về Về 155 sau 3 ngày
38 10/07-CN 17772 24964 10 số Không về Xịt
39 09/07-T7 10295 36734 10 số Không về Xịt
40 08/07-T6 66224 39869 10 số Không về Xịt
41 07/07-T5 91796 13278 10 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 5 ngày - Không về 36 ngày - tỷ lệ 12 % - Ăn 3 càng 4 lần - Ăn 4 càng 3 lần - Kết quả nuôi : 30 ngày Xịt