KQXS Quảng Trị 11/08/2022
Giải đặc biệt 244044 Đầu - Nháy
Giải nhất 16183 0: 05
1: 11
2: 21
3: 30,35
4: 44,45,48
5:
6: 68,64,66
7: 74,74,76
8: 83,84
9: 95,93

2 Nháy: 74
Giải nhì 41668
Giải ba 71564-08374
Giải tư 27311-74130-75445-59274-64621-88095-55505
Giải năm 6493
Giải sáu 7335-6648-2784
Giải bảy 366
Giải tám 76
KQXS Quảng Trị 04/08/2022
Giải đặc biệt 726237 Đầu - Nháy
Giải nhất 88144 0:
1: 16
2: 29
3: 37
4: 44,43
5: 58,55,54,54
6: 65,66,69
7: 71
8: 87,88,84
9: 91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 05558
Giải ba 53555-23787
Giải tư 03065-48888-72766-64891-07554-76790-26569
Giải năm 6384
Giải sáu 0954-9843-4116
Giải bảy 871
Giải tám 29
KQXS Quảng Trị 28/07/2022
Giải đặc biệt 715956 Đầu - Nháy
Giải nhất 27620 0: 06,02,07,03,01
1:
2: 20
3: 33,37
4:
5: 56,54,51
6: 64,63
7: 70,71
8: 87,83
9: 91
Giải nhì 77233
Giải ba 11806-45102
Giải tư 41354-93507-73003-05264-43163-24187-83083
Giải năm 2270
Giải sáu 2891-1871-7901
Giải bảy 337
Giải tám 51
KQXS Quảng Trị 21/07/2022
Giải đặc biệt 563540 Đầu - Nháy
Giải nhất 50129 0: 03
1: 13
2: 29,22,21,25
3: 32
4: 40,46,45
5:
6: 61,66,60
7: 73,74
8: 83
9: 97,93
Giải nhì 62461
Giải ba 70997-82346
Giải tư 92422-42821-11666-57203-51873-17513-87325
Giải năm 1645
Giải sáu 9183-5932-0993
Giải bảy 960
Giải tám 74
KQXS Quảng Trị 14/07/2022
Giải đặc biệt 496218 Đầu - Nháy
Giải nhất 02445 0: 09,02,02,04,07,07
1: 18,15,11
2: 20
3: 39
4: 45,42,43,45
5: 55
6: 68
7:
8:
9: 93

2 Nháy: 02,07,45
Giải nhì 80309
Giải ba 70239-22520
Giải tư 51155-83468-06402-91202-81304-48442-00107
Giải năm 1743
Giải sáu 2693-0045-0415
Giải bảy 607
Giải tám 11
KQXS Quảng Trị 07/07/2022
Giải đặc biệt 668234 Đầu - Nháy
Giải nhất 38328 0: 05,07,02
1: 19
2: 28
3: 34
4: 45,46
5: 51,54,57,50,59
6: 66,67
7: 73,71
8: 80
9:
Giải nhì 13751
Giải ba 65166-35945
Giải tư 47754-18057-02750-81105-97973-34619-55346
Giải năm 8067
Giải sáu 4171-0980-2607
Giải bảy 802
Giải tám 59
KQXS Quảng Trị 30/06/2022
Giải đặc biệt 667576 Đầu - Nháy
Giải nhất 06694 0: 08,03,01
1: 17,11
2: 24,27,24,27
3: 31,34
4:
5: 52
6: 69,60
7: 76
8:
9: 94,97,91

2 Nháy: 24,27
Giải nhì 49869
Giải ba 09517-87308
Giải tư 10424-09931-64611-87297-85391-28334-96927
Giải năm 9724
Giải sáu 2103-1660-4527
Giải bảy 252
Giải tám 01
KQXS Quảng Trị 23/06/2022
Giải đặc biệt 184161 Đầu - Nháy
Giải nhất 59599 0: 08
1: 10,14,13
2: 21,29
3: 36
4: 43,43
5: 53,57
6: 61
7: 77,76
8: 87,83
9: 99,96

2 Nháy: 43
Giải nhì 82187
Giải ba 21910-53121
Giải tư 65996-03114-37936-17108-27077-32843-28953
Giải năm 4857
Giải sáu 8313-3783-5376
Giải bảy 329
Giải tám 43
KQXS Quảng Trị 16/06/2022
Giải đặc biệt 572986 Đầu - Nháy
Giải nhất 51515 0: 00
1: 15,15,14
2: 26
3: 33,31
4: 42,45
5: 59,54
6: 65
7:
8: 86,89
9: 90,90,95,90

2 Nháy: 15
3 Nháy: 90
Giải nhì 51633
Giải ba 50290-08390
Giải tư 91215-68495-48865-42042-57559-30054-04700
Giải năm 9114
Giải sáu 3189-5031-5226
Giải bảy 890
Giải tám 45
KQXS Quảng Trị 09/06/2022
Giải đặc biệt 454443 Đầu - Nháy
Giải nhất 66170 0: 09,06
1: 18,19
2: 22,23,24
3:
4: 43,48,41,43
5: 51,58
6: 60,63
7: 70
8: 86,83
9:

2 Nháy: 43
Giải nhì 96660
Giải ba 66522-72318
Giải tư 44809-82463-74323-70948-27186-82683-79424
Giải năm 6141
Giải sáu 4451-7743-7619
Giải bảy 158
Giải tám 06
KQXS Quảng Trị 02/06/2022
Giải đặc biệt 796166 Đầu - Nháy
Giải nhất 95261 0: 06,03,00
1: 12
2:
3: 37,32
4: 49
5: 57,56,55
6: 66,61,64
7:
8: 83,84,85,89
9: 97
Giải nhì 12983
Giải ba 25957-58097
Giải tư 51737-33884-38912-23985-08249-17856-39989
Giải năm 7464
Giải sáu 5432-8306-1755
Giải bảy 703
Giải tám 00
KQXS Quảng Trị 26/05/2022
Giải đặc biệt 455147 Đầu - Nháy
Giải nhất 95383 0: 08,03
1: 10
2: 24,26,24
3: 39
4: 47,49
5:
6:
7: 76,75,77,78,77
8: 83,82
9: 93,97

2 Nháy: 24,77
Giải nhì 97710
Giải ba 32476-95108
Giải tư 31493-48275-49682-93197-05124-27749-06103
Giải năm 7526
Giải sáu 5924-1377-5878
Giải bảy 339
Giải tám 77
KQXS Quảng Trị 19/05/2022
Giải đặc biệt 509098 Đầu - Nháy
Giải nhất 02469 0: 00,08
1: 13,14,17
2: 21,20,27,28
3: 38
4: 47
5:
6: 69,67
7: 72,79,73
8:
9: 98,91
Giải nhì 17313
Giải ba 34521-59272
Giải tư 90791-64147-44114-68300-84020-57179-66617
Giải năm 6727
Giải sáu 2338-2573-2008
Giải bảy 728
Giải tám 67
KQXS Quảng Trị 12/05/2022
Giải đặc biệt 123573 Đầu - Nháy
Giải nhất 07191 0: 05
1: 16
2: 28
3: 38,33,38
4: 45,46
5: 55
6:
7: 73,79,74
8: 80
9: 91,96,98,92,91

2 Nháy: 38,91
Giải nhì 78005
Giải ba 02396-68298
Giải tư 35580-96079-95038-27155-65133-06392-81845
Giải năm 9516
Giải sáu 9091-5938-4574
Giải bảy 246
Giải tám 28
KQXS Quảng Trị 05/05/2022
Giải đặc biệt 921538 Đầu - Nháy
Giải nhất 94243 0: 09
1: 16
2: 21
3: 38,37,32
4: 43,45,46,43
5: 58
6: 63,62
7: 70,77
8: 83
9: 97,94

2 Nháy: 43
Giải nhì 72421
Giải ba 45545-71016
Giải tư 22809-07570-05683-50346-22363-88743-04362
Giải năm 5897
Giải sáu 6437-2132-3758
Giải bảy 994
Giải tám 77
KQXS Quảng Trị 28/04/2022
Giải đặc biệt 980724 Đầu - Nháy
Giải nhất 17885 0: 09,07
1: 13,12
2: 24,28
3:
4:
5: 56,50
6: 62,67
7: 70,71,70
8: 85,89
9: 92,99,90

2 Nháy: 70
Giải nhì 10028
Giải ba 23589-77262
Giải tư 09492-69899-35213-53456-85070-77809-85312
Giải năm 8767
Giải sáu 8890-3771-9950
Giải bảy 807
Giải tám 70
KQXS Quảng Trị 21/04/2022
Giải đặc biệt 792159 Đầu - Nháy
Giải nhất 36733 0: 06
1:
2: 27
3: 33,30,34,38
4: 43,44
5: 59,51
6: 66
7: 73,76,74
8: 88
9: 90,98,92
Giải nhì 32190
Giải ba 21930-44698
Giải tư 29943-25566-52934-69973-75988-35951-09138
Giải năm 6144
Giải sáu 2376-3192-9174
Giải bảy 627
Giải tám 06
KQXS Quảng Trị 14/04/2022
Giải đặc biệt 218330 Đầu - Nháy
Giải nhất 19286 0:
1:
2: 24,27,23,21
3: 30,34
4:
5: 52,58,59
6: 65,64,61,68
7: 72
8: 86,84,86
9: 97

2 Nháy: 86
Giải nhì 86234
Giải ba 88684-54165
Giải tư 05186-63824-77952-13358-41664-68927-51661
Giải năm 3297
Giải sáu 6559-1023-6621
Giải bảy 768
Giải tám 72
KQXS Quảng Trị 07/04/2022
Giải đặc biệt 401380 Đầu - Nháy
Giải nhất 01125 0: 04
1: 11,18,14
2: 25,20
3:
4: 47
5: 58,56,59,57
6: 60
7: 73
8: 80,88,89,84
9: 92
Giải nhì 01458
Giải ba 30756-11620
Giải tư 84911-01060-08992-59047-97888-79459-20818
Giải năm 6404
Giải sáu 4573-7489-7757
Giải bảy 684
Giải tám 14
KQXS Quảng Trị 31/03/2022
Giải đặc biệt 568290 Đầu - Nháy
Giải nhất 85239 0: 08
1:
2: 25,28,23
3: 39
4: 41,45,46,48
5: 51,51,50,58,59
6:
7: 73
8: 80
9: 90,93

2 Nháy: 51
Giải nhì 87925
Giải ba 87680-35728
Giải tư 69223-14251-31341-90251-25550-74945-77758
Giải năm 3093
Giải sáu 6073-8046-1348
Giải bảy 108
Giải tám 59

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.