Công cụ LỌC dàn đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng Ghép Dàn Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 16/08/2022-T3 9,1,0,2,3 1,6,0,2,3,5 1,6,9,4,7,8 3,8,0,5,2 Xem 52 số
2 15/08/2022-T2 19117 6,4,7,3,9 7,8,0,3,4,6 7,9,2,3,6,0 3,8,4,9,2 Xem 56 số 17 (x1)
3 14/08/2022-CN 90213 0,5,7,8,1 2,5,8,0,1,7 4,5,2,3,8,1 4,9,2,3,7 Xem 60 số 0213 (x3)
4 13/08/2022-T7 40306 1,2,3,0,4 1,5,7,9,3,8 7,1,0,2,4,6 4,9,0,5,1 Xem 66 số 0306 (x1) Về 13 sau 1 ngày (x2)
5 12/08/2022-T6 93970 6,0,1,2,4 3,1,2,4,5,6 5,9,0,2,3,4 4,9,0,1,5 Xem 62 số Về 13 sau 2 ngày (x1)
6 11/08/2022-T5 44082 6,0,1,2,4 3,1,2,4,5,6 5,0,4,9,2,3 0,5,4,9,1 Xem 62 số 82 (x1) Về 13 sau 3 ngày (x1)
7 10/08/2022-T4 42119 9,1,7,0,3 6,7,0,1,2,3 6,1,4,7,9,8 0,4,5,9,3 Xem 58 số 119 (x3) Về 13 sau 4 ngày (x3)
8 09/08/2022-T3 00180 9,6,7,1,8 7,8,1,3,4,5 5,8,0,1,2,6 3,8,0,2,5 Xem 60 số 180 (x3) Về 06 sau 4 ngày (x4)
9 08/08/2022-T2 76821 6,4,7,3,8 7,0,1,3,4,6 7,8,9,1,2,3 3,8,2,4,7 Xem 68 số 21 (x3) Về 117 sau 7 ngày (x1)
10 07/08/2022-CN 80395 6,4,1,2,7 3,0,1,2,4,5 5,0,4,9,2,3 4,9,2,7,3 Xem 54 số 395 (x3) Về 13 sau 7 ngày (x3)
11 06/08/2022-T7 74873 6,7,9,3,4 7,0,1,2,3,4 7,8,9,1,2,3 4,9,1,6,0 Xem 52 số 73 (x3) Về 4082 sau 5 ngày (x1)
12 05/08/2022-T6 49513 8,9,0,1,2 1,2,4,0,5,8 3,1,4,5,9,6 4,9,0,1,5 Xem 58 số 9513 (x3) Về 2119 sau 5 ngày (x1)
13 04/08/2022-T5 27492 6,7,9,3,4 7,2,0,1,3,6 7,8,9,1,2,3 0,5,4,9,1 Xem 52 số 92 (x3) Về 4082 sau 7 ngày (x1)
14 03/08/2022-T4 37686 9,1,3,0,7 2,7,0,1,3,5 1,6,4,7,9,8 4,9,0,5,2 Xem 58 số 86 (x3) Về 119 sau 7 ngày (x1)
15 02/08/2022-T3 36335 6,4,1,2,7 0,1,2,3,4,5 4,5,0,9,2,7 2,3,7,8,0 Xem 68 số 6335 (x1) Về 21 sau 6 ngày (x5)
16 01/08/2022-T2 46555 9,7,1,6,8 7,3,8,1,4,9 5,8,6,1,2,9 2,3,4,7,8 Xem 56 số 55 (x1) Về 6821 sau 7 ngày (x1)
17 31/07/2022-CN 50267 2,6,0,1,8 7,3,2,4,6,8 1,9,2,0,3,6 4,9,2,7,0 Xem 60 số Về 13 sau 5 ngày (x5)
18 30/07/2022-T7 96409 9,7,1,8 3,7,8,1,9 8,1,6,2,4,5 4,9,0,1,5 Xem 64 số Về 13 sau 6 ngày (x4)
19 29/07/2022-T6 92303 2,6,0,1,8 7,2,3,4,5,6 1,9,2,0,3,6 4,9,0,1,5 Xem 60 số 2303 (x1) Về 6409 sau 1 ngày (x1)
20 28/07/2022-T5 56590 4,6,9,1,2 9,0,1,2,3,4 4,5,0,2,3,7 0,4,5,9,1 Xem 60 số 90 (x1) Về 03 sau 1 ngày (x5)
21 27/07/2022-T4 09155 9,7,1,6,8 3,7,8,9 8,1,6,2,4,5 4,9,0,5,2 Xem 60 số 55 (x3) Về 55 sau 5 ngày (x2)
22 26/07/2022-T3 00558 5,8,1,3,6 6,3,4,0,5,9 4,9,0,2,5,7 4,9,2,3,7 Xem 52 số 558 (x1) Về 6409 sau 4 ngày (x2)
23 25/07/2022-T2 69502 5,8,1,3,6 6,3,4,0,5,9 4,9,0,2,5,7 4,9,3,8,2 Xem 56 số 502 (x3) Về 6409 sau 5 ngày (x2)
24 24/07/2022-CN 22857 1,3,0,2,4 1,5,7,9,3,4 1,7,8,0,2,4 4,9,1,2,6 Xem 56 số 57 (x1) Về 502 sau 1 ngày (x1)
25 23/07/2022-T7 15361 5,6,8,1,3 6,0,4,3,5,9 4,9,0,2,5,7 4,9,1,6,0 Xem 52 số Về 6409 sau 7 ngày (x2)
26 22/07/2022-T6 04093 6,7,9,3,5 7,1,2,3,6,9 7,8,9,1,2,6 4,9,0,1,5 Xem 60 số Về 61 sau 1 ngày (x2)
27 21/07/2022-T5 27404 4,7,8,1,2 2,1,0,4,5,7 9,4,6,2,3,7 4,9,0,5,1 Xem 60 số 7404 (x1) Về 90 sau 7 ngày (x2)
28 20/07/2022-T4 25496 6,8,9,1,3 6,0,2,3,4,5 4,9,0,2,5,7 4,9,3,8,0 Xem 60 số Về 404 sau 1 ngày (x1)
29 19/07/2022-T3 53393 6,7,8,9,5 1,7,2,6,9 7,8,9,1,2,6 3,8,4,9,2 Xem 58 số 93 (x1) Về 02 sau 6 ngày (x6)
30 18/07/2022-T2 36713 2,6,0,1,7 3,7,2,4,5,6 1,2,9,0,6,3 4,9,3,8,2 Xem 56 số 6713 (x3) Về 393 sau 1 ngày (x2)
31 17/07/2022-CN 66327 4,8,9,1,2 4,9,0,1,2,6 4,0,5,9,2,3 4,9,2,7,1 Xem 58 số 27 (x1) Về 4093 sau 5 ngày (x1)
Tổng về chạm: 43/180 -Tổng Về tổng: 23/155 - Tổng ghép: 2880 số
Tổng về 4 càng 19 ngày Ăn 4 càng 7 lần - Tổng về 3 càng 15 ngày ăn 3 càng 12 lần -Trúng đặc biệt 24 ngày Ăn 48 lần (Dàn Kết ăn 12 ngày )