Thống kê tần suất cộng đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3
4 số
2 15/08-T2 19117 51486 54,45,09,90 Không về
3 14/08-CN 90213 96091 18,81,21,12 21 4 về 1
4 13/08-T7 40306 29373 08,80,30,03 30 4 về 1
5 12/08-T6 93970 42956 20,02,18,81 18 4 về 1
6 11/08-T5 44082 54663 24,42,14,41 24 4 về 1
7 10/08-T4 42119 46227 00,00,08,80 00,00,80 4 về 3
8 09/08-T3 00180 08818 12,21,54,45 Không về Về 21 sau 2 ngày
9 08/08-T2 76821 26769 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00 sau 3 ngày
10 07/08-CN 80395 00604 56,65,12,21 Không về Về 56,12,21 sau 2 ngày
11 06/08-T7 74873 78243 09,90,28,82 09,82 4 về 2
12 05/08-T6 49513 91374 00,00,54,45 45 4 về 1
13 04/08-T5 27492 50569 00,00,07,70 70 4 về 1
14 03/08-T4 37686 60371 63,36,00,00 Không về Về 36 sau 2 ngày
15 02/08-T3 36335 79490 01,10,45,54 45 4 về 1
16 01/08-T2 46555 11459 00,00,12,21 Không về Về 21 sau 2 ngày
17 31/07-CN 50267 02643 09,90,63,36 63 4 về 1
18 30/07-T7 96409 33297 12,21,54,45 54,54 4 về 2
19 29/07-T6 92303 26296 06,60,06,60 Không về Về 60,60 sau 2 ngày
20 28/07-T5 56590 61023 18,81,00,00 Không về Về 81,81 sau 3 ngày
21 27/07-T4 09155 63250 54,45,24,42 42 4 về 1
22 26/07-T3 00558 96583 14,41,08,80 Không về Về 41 sau 2 ngày
23 25/07-T2 69502 72642 05,50,48,84 Không về Về 50,84 sau 3 ngày
24 24/07-CN 22857 51386 48,84,27,72 72 4 về 1
25 23/07-T7 15361 86993 05,50,35,53 05,50,53,53 4 về 4
26 22/07-T6 04093 51457 18,81,03,30 Không về Về 03 sau 2 ngày
27 21/07-T5 27404 63031 14,41,18,81 Không về Về 14 sau 2 ngày
28 20/07-T4 25496 72929 64,46,00,00 Không về Về 64,46 sau 2 ngày
29 19/07-T3 53393 88480 15,51,09,90 90 4 về 1
30 18/07-T2 36713 35519 00,00,35,53 Không về Về 35,35 sau 3 ngày
31 17/07-CN 66327 20157 07,70,04,40 04 4 về 1
32 16/07-T7 77064 71741 00,00,07,70 Không về Xịt
33 15/07-T6 38114 90817 00,00,00,00 Không về Xịt
34 14/07-T5 32850 20310 00,00,07,70 00,00 4 về 2
35 13/07-T4 95155 90271 49,94,00,00 Không về Về 00,00 sau 2 ngày
36 12/07-T3 23151 77007 04,40,09,90 40,40 4 về 2
37 11/07-T2 02801 41033 08,80,24,42 42 4 về 1
38 10/07-CN 17772 24964 18,81,12,21 18,12 4 về 2
39 09/07-T7 10295 36734 27,72,54,45 54 4 về 1
40 08/07-T6 66224 39869 03,30,56,65 Không về Xịt
41 07/07-T5 91796 13278 00,00,06,60 00,00 4 về 2
42 06/07-T4 76796 60532 56,65,35,53 53 4 về 1
43 05/07-T3 68404 87375 08,80,49,94 94,94 4 về 2
44 04/07-T2 50239 18777 00,00,16,61 Không về Xịt
45 03/07-CN 86690 00944 12,21,63,36 12,36 4 về 2
46 02/07-T7 50554 26597 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00,00,00,00,00 sau 2 ngày
47 01/07-T6 01697 70090 16,61,14,41 16,14 4 về 2
48 30/06-T5 58839 82672 00,00,18,81 18 4 về 1
49 29/06-T4 38892 20636 00,00,16,61 Không về Về 00,00,16 sau 3 ngày
50 28/06-T3 13149 50944 28,82,06,60 Không về Về 06,06 sau 2 ngày
51 27/06-T2 62171 74232 03,30,04,40 Không về Về 03,40,40 sau 2 ngày
52 26/06-CN 46970 31422 24,42,36,63 42,36 4 về 2
53 25/06-T7 36768 38794 10,01,16,61 Không về Về 16 sau 2 ngày
54 24/06-T6 49677 52644 00,00,28,82 00,00,00,00 4 về 4
55 23/06-T5 97140 07147 18,81,09,90 81 4 về 1
56 22/06-T4 50846 92133 21,12,42,24 Không về Về 12,42 sau 2 ngày
57 21/06-T3 81571 37576 08,80,63,36 08 4 về 1
58 20/06-T2 71808 24479 63,36,32,23 Không về Về 63 sau 3 ngày
59 19/06-CN 66449 97184 02,20,00,00 02 4 về 1
60 18/06-T7 87190 21110 00,00,28,82 28 4 về 1
Tổng: 236 về 51 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.