KQXS Đà Nẵng 13/08/2022
Giải đặc biệt 088387 Đầu - Nháy
Giải nhất 67179 0: 05,06
1: 18,10
2:
3: 36,36
4: 49
5: 51,56,59
6: 62
7: 79,70
8: 87,82,85,88
9: 94

2 Nháy: 36
Giải nhì 90282
Giải ba 25362-78718
Giải tư 91051-09205-82170-23256-38849-69210-51085
Giải năm 8536
Giải sáu 1888-0136-2559
Giải bảy 406
Giải tám 94
KQXS Đà Nẵng 10/08/2022
Giải đặc biệt 307517 Đầu - Nháy
Giải nhất 59772 0: 01,04
1: 17,10,16,13
2: 26,28,22
3:
4:
5:
6: 69
7: 72,75,79,71,74
8: 88
9: 99,94
Giải nhì 67099
Giải ba 17575-23979
Giải tư 06426-38994-45228-37701-81210-68371-96574
Giải năm 7769
Giải sáu 4588-6004-0016
Giải bảy 113
Giải tám 22
KQXS Đà Nẵng 06/08/2022
Giải đặc biệt 506920 Đầu - Nháy
Giải nhất 28526 0: 04,02
1: 18,12,19,15
2: 20,26,26,22,23
3: 32
4: 42
5: 51,50
6:
7: 78
8: 89
9: 93

2 Nháy: 26
Giải nhì 49618
Giải ba 51126-45022
Giải tư 66793-15989-62842-82004-17312-71919-61278
Giải năm 9102
Giải sáu 2423-0332-8151
Giải bảy 215
Giải tám 50
KQXS Đà Nẵng 03/08/2022
Giải đặc biệt 952908 Đầu - Nháy
Giải nhất 96709 0: 08,09,05,02
1:
2:
3: 33
4: 47,47,44,41
5:
6: 64
7: 74,76
8: 87,83,87,85
9: 98,94

2 Nháy: 47,87
Giải nhì 20374
Giải ba 99287-26147
Giải tư 93583-03833-91798-33105-94964-68047-88644
Giải năm 7041
Giải sáu 5887-1285-8576
Giải bảy 994
Giải tám 02
KQXS Đà Nẵng 30/07/2022
Giải đặc biệt 560961 Đầu - Nháy
Giải nhất 21475 0: 03,03
1: 18,12
2: 20,23
3: 34,38,36
4: 47
5: 55,53
6: 61,64
7: 75
8: 86,84,89
9:

2 Nháy: 03
Giải nhì 83334
Giải ba 28838-15603
Giải tư 79986-32184-03318-37903-90936-42855-08212
Giải năm 9589
Giải sáu 3020-8647-2023
Giải bảy 264
Giải tám 53
KQXS Đà Nẵng 27/07/2022
Giải đặc biệt 545522 Đầu - Nháy
Giải nhất 22421 0:
1: 17,13,19,10,17
2: 22,21,22,28
3: 32,34
4:
5:
6: 68,69,66,67
7: 78
8:
9: 98,94

2 Nháy: 17,22
Giải nhì 95032
Giải ba 22468-56769
Giải tư 28034-31398-47617-69666-48278-50922-49413
Giải năm 0019
Giải sáu 9610-0067-6617
Giải bảy 828
Giải tám 94
KQXS Đà Nẵng 23/07/2022
Giải đặc biệt 577616 Đầu - Nháy
Giải nhất 21137 0: 07,06,09
1: 16
2:
3: 37,32
4: 41,45
5: 59,51,58
6: 63,66,68
7: 73
8: 83,89,81
9:
Giải nhì 50259
Giải ba 28841-15083
Giải tư 89545-26807-18651-13363-47866-16606-17268
Giải năm 7589
Giải sáu 2158-7881-6109
Giải bảy 373
Giải tám 32
KQXS Đà Nẵng 20/07/2022
Giải đặc biệt 152897 Đầu - Nháy
Giải nhất 66237 0: 01,01
1: 16
2: 24,24
3: 37,33,32
4: 48
5: 55,57
6: 68,64
7: 77,78
8:
9: 97,96,93

2 Nháy: 01,24
Giải nhì 36396
Giải ba 20024-01548
Giải tư 19733-62724-24832-55355-21501-99257-71616
Giải năm 1877
Giải sáu 4168-6778-9601
Giải bảy 993
Giải tám 64
KQXS Đà Nẵng 16/07/2022
Giải đặc biệt 404662 Đầu - Nháy
Giải nhất 34252 0: 03,05
1: 19,13
2: 29,26
3:
4: 45
5: 52,58,54
6: 62,63,65,69,67
7: 71
8: 83
9: 90
Giải nhì 35663
Giải ba 22371-97703
Giải tư 98619-06990-87213-21658-03565-63029-07826
Giải năm 2969
Giải sáu 8483-5545-4805
Giải bảy 354
Giải tám 67
KQXS Đà Nẵng 13/07/2022
Giải đặc biệt 771406 Đầu - Nháy
Giải nhất 34982 0: 06,00
1: 18
2: 23,29
3: 35,35
4: 46,42
5:
6: 64,64
7: 79,75,72,79
8: 82
9: 91,93

2 Nháy: 35,64,79
Giải nhì 66379
Giải ba 16035-33091
Giải tư 26923-91864-64146-36935-70100-63075-84264
Giải năm 1872
Giải sáu 8893-6018-2129
Giải bảy 079
Giải tám 42
KQXS Đà Nẵng 09/07/2022
Giải đặc biệt 415086 Đầu - Nháy
Giải nhất 85695 0: 00,09
1: 11,14,11,11,17
2:
3:
4: 45,45
5: 53
6:
7: 75,76,74
8: 86
9: 95,99,99,98

2 Nháy: 45,99
3 Nháy: 11
Giải nhì 49275
Giải ba 72799-49700
Giải tư 95176-93911-81874-99814-99299-34298-36611
Giải năm 5311
Giải sáu 5645-2917-3945
Giải bảy 753
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 06/07/2022
Giải đặc biệt 130218 Đầu - Nháy
Giải nhất 42542 0: 02
1: 18,13,10,15
2: 28,29,28
3: 37
4: 42,46,49,45
5:
6: 64,65
7: 71
8: 80,85
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 90246
Giải ba 08213-03410
Giải tư 36515-51171-63628-74429-81680-50628-05149
Giải năm 6385
Giải sáu 3937-7845-2264
Giải bảy 165
Giải tám 02
KQXS Đà Nẵng 02/07/2022
Giải đặc biệt 439642 Đầu - Nháy
Giải nhất 95502 0: 02,00,02,05,03
1: 15
2:
3: 33
4: 42,45
5:
6: 65
7: 77,70
8: 81,88,85
9: 93,97,93

2 Nháy: 02,93
Giải nhì 49600
Giải ba 17781-18577
Giải tư 07233-69702-62188-31570-06945-94893-05465
Giải năm 6405
Giải sáu 2985-7303-0515
Giải bảy 497
Giải tám 93
KQXS Đà Nẵng 29/06/2022
Giải đặc biệt 805603 Đầu - Nháy
Giải nhất 82214 0: 03,06
1: 14
2:
3: 38,31
4: 43,43,40,48,43
5: 57,55,52,57
6: 67
7:
8: 87
9: 99,91

2 Nháy: 57
3 Nháy: 43
Giải nhì 09557
Giải ba 02887-14355
Giải tư 40499-09467-38043-08943-17640-01348-19252
Giải năm 6443
Giải sáu 7106-6438-2291
Giải bảy 357
Giải tám 31
KQXS Đà Nẵng 25/06/2022
Giải đặc biệt 627301 Đầu - Nháy
Giải nhất 97011 0: 01,03,08,07
1: 11,11,14
2: 20,29,27
3:
4: 48,45,46
5: 55
6: 67,68
7:
8: 89,82
9:

2 Nháy: 11
Giải nhì 18067
Giải ba 23520-73829
Giải tư 55589-38711-25914-02568-78955-37103-29082
Giải năm 7508
Giải sáu 9948-5207-9745
Giải bảy 446
Giải tám 27
KQXS Đà Nẵng 22/06/2022
Giải đặc biệt 870469 Đầu - Nháy
Giải nhất 06117 0: 09
1: 17,14,17
2: 27
3:
4: 45
5: 58,53
6: 69,64,61
7: 76,71,76
8: 86,84
9: 97,95

2 Nháy: 17,76
Giải nhì 65445
Giải ba 48097-12364
Giải tư 09886-41676-60527-88914-36171-18658-01009
Giải năm 1317
Giải sáu 3361-6384-8795
Giải bảy 753
Giải tám 76
KQXS Đà Nẵng 18/06/2022
Giải đặc biệt 620675 Đầu - Nháy
Giải nhất 01245 0: 05,03,02,07
1:
2: 20
3: 36
4: 45,48
5: 56,55
6: 68,65,67
7: 75
8: 89
9: 90,95,96
Giải nhì 39005
Giải ba 52268-04803
Giải tư 70502-93448-08290-24889-18556-94136-04455
Giải năm 2965
Giải sáu 9767-4195-5020
Giải bảy 096
Giải tám 07
KQXS Đà Nẵng 15/06/2022
Giải đặc biệt 221235 Đầu - Nháy
Giải nhất 55196 0: 07,01,03
1: 16
2: 24,28,23,29
3: 35
4: 41,47
5: 55,52
6: 68,66
7:
8:
9: 96,96,91

2 Nháy: 96
Giải nhì 74107
Giải ba 27855-13168
Giải tư 87952-90216-21124-16366-24628-35601-41523
Giải năm 3196
Giải sáu 6291-6329-5441
Giải bảy 103
Giải tám 47
KQXS Đà Nẵng 11/06/2022
Giải đặc biệt 812955 Đầu - Nháy
Giải nhất 81235 0: 01
1:
2: 20
3: 35,36,36
4: 40,42,49,42
5: 55,51,59,52
6: 60
7: 74
8: 88
9: 97,98

2 Nháy: 36,42
Giải nhì 58940
Giải ba 44174-48751
Giải tư 94442-03559-15888-72097-77252-88049-60636
Giải năm 3601
Giải sáu 1760-3420-0936
Giải bảy 398
Giải tám 42
KQXS Đà Nẵng 08/06/2022
Giải đặc biệt 304450 Đầu - Nháy
Giải nhất 75794 0: 09
1: 10,10,13
2: 22
3: 30
4: 44,43
5: 50,58,53
6: 68
7: 73,76
8: 88
9: 94,90,94

2 Nháy: 10,94
Giải nhì 19022
Giải ba 31173-46490
Giải tư 50144-97410-54058-44688-62643-54876-95209
Giải năm 1253
Giải sáu 2830-2810-5868
Giải bảy 613
Giải tám 94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.