KQXS Tây Ninh 11/08/2022
Giải đặc biệt 224778 Đầu - Nháy
Giải nhất 57236 0: 01
1:
2: 20,23
3: 36,38,37,37
4: 42
5: 59,58,55
6:
7: 78,71,78,71,76
8:
9: 90,92

2 Nháy: 37,71,78
Giải nhì 72801
Giải ba 00290-04892
Giải tư 09742-38471-96738-09659-53237-40920-21523
Giải năm 8578
Giải sáu 8671-7758-3737
Giải bảy 776
Giải tám 55
KQXS Tây Ninh 04/08/2022
Giải đặc biệt 229166 Đầu - Nháy
Giải nhất 71433 0: 00,09
1: 19
2: 20
3: 33
4: 42,40,47,41
5:
6: 66,68,67,69,61
7:
8: 80,86
9: 97,94
Giải nhì 79768
Giải ba 86367-10942
Giải tư 24169-23340-09447-94780-51297-07119-87300
Giải năm 0909
Giải sáu 1341-1686-3720
Giải bảy 761
Giải tám 94
KQXS Tây Ninh 28/07/2022
Giải đặc biệt 242312 Đầu - Nháy
Giải nhất 18725 0:
1: 12,11
2: 25
3:
4: 47,43
5: 56,56,51,58
6: 61,63
7: 77,71,77
8: 83,83,89
9: 90

2 Nháy: 56,77,83
Giải nhì 89247
Giải ba 58956-53856
Giải tư 56483-46183-98961-05063-57511-93777-47290
Giải năm 5651
Giải sáu 3858-7789-7671
Giải bảy 643
Giải tám 77
KQXS Tây Ninh 21/07/2022
Giải đặc biệt 695405 Đầu - Nháy
Giải nhất 45127 0: 05,06,07
1: 14,14,10
2: 27,21
3: 39
4: 48,49
5: 53,56
6: 68,60
7:
8: 89,86,83
9:

2 Nháy: 14
Giải nhì 95414
Giải ba 41306-62307
Giải tư 81689-65853-00239-05056-78148-78014-75568
Giải năm 1386
Giải sáu 4421-9549-9910
Giải bảy 883
Giải tám 60
KQXS Tây Ninh 14/07/2022
Giải đặc biệt 561136 Đầu - Nháy
Giải nhất 95016 0:
1: 16,14
2: 24,21
3: 36,35,30,39,31
4: 48,49,45
5: 56
6:
7: 79,72,76
8: 81,81
9:

2 Nháy: 81
Giải nhì 79256
Giải ba 97779-85435
Giải tư 35324-21930-54272-46439-83031-29948-30049
Giải năm 2945
Giải sáu 5314-4781-1421
Giải bảy 676
Giải tám 81
KQXS Tây Ninh 07/07/2022
Giải đặc biệt 918304 Đầu - Nháy
Giải nhất 29504 0: 04,04,02,02,05
1: 17,12
2: 27,20,21
3:
4: 43,47
5:
6: 60
7: 72,75
8: 88
9: 90,97

2 Nháy: 02,04
Giải nhì 42460
Giải ba 32990-10402
Giải tư 56102-40317-65688-93827-39972-68220-53943
Giải năm 5975
Giải sáu 1305-5497-4112
Giải bảy 021
Giải tám 47
KQXS Tây Ninh 30/06/2022
Giải đặc biệt 711346 Đầu - Nháy
Giải nhất 69605 0: 05
1: 16,15
2: 29
3: 35,36
4: 46,43
5: 52,56
6: 61,61,61
7:
8: 84,87,88
9: 91,98

3 Nháy: 61
Giải nhì 01735
Giải ba 83043-86084
Giải tư 99329-11516-55191-00836-87615-71387-38088
Giải năm 3561
Giải sáu 8252-0161-0698
Giải bảy 256
Giải tám 61
KQXS Tây Ninh 23/06/2022
Giải đặc biệt 363500 Đầu - Nháy
Giải nhất 49401 0: 00,01
1: 13,10
2: 21,29,21
3: 37,32,37
4: 44
5:
6: 66
7:
8: 84,81,81
9: 90,91,97

2 Nháy: 21,37,81
Giải nhì 40321
Giải ba 27813-14337
Giải tư 56232-25329-19744-77090-75837-89766-32091
Giải năm 0884
Giải sáu 2521-7710-6597
Giải bảy 281
Giải tám 81
KQXS Tây Ninh 16/06/2022
Giải đặc biệt 019742 Đầu - Nháy
Giải nhất 08545 0: 06
1: 16,12
2: 26
3: 32,32
4: 42,45,42
5: 53,50
6: 66,65
7: 73
8: 80,84,86
9: 93

2 Nháy: 32,42
Giải nhì 24773
Giải ba 75726-31653
Giải tư 11916-58532-63206-90980-72950-67193-23842
Giải năm 1432
Giải sáu 9412-8166-9865
Giải bảy 584
Giải tám 86
KQXS Tây Ninh 09/06/2022
Giải đặc biệt 256115 Đầu - Nháy
Giải nhất 81268 0: 09,04,01,07
1: 15,13
2: 20
3: 33,30
4: 45,45,45,45
5: 51,59
6: 68,63
7: 72
8:
9:

4 Nháy: 45
Giải nhì 61445
Giải ba 95020-04209
Giải tư 84172-86304-62245-59913-47801-92707-28845
Giải năm 0433
Giải sáu 5645-8763-8451
Giải bảy 930
Giải tám 59
KQXS Tây Ninh 02/06/2022
Giải đặc biệt 935770 Đầu - Nháy
Giải nhất 23396 0: 05,02
1: 17,16,15,17
2:
3: 35
4: 47,47
5: 50
6: 67,66,64,61
7: 70,74
8:
9: 96,95

2 Nháy: 17,47
Giải nhì 17605
Giải ba 64395-41967
Giải tư 41517-38166-08974-97635-53816-86815-47464
Giải năm 8950
Giải sáu 1361-1747-9917
Giải bảy 847
Giải tám 02
KQXS Tây Ninh 26/05/2022
Giải đặc biệt 067150 Đầu - Nháy
Giải nhất 67603 0: 03,09,09
1: 17
2:
3: 39,34
4:
5: 50,53,55,59
6: 63,69,67,69
7:
8: 82,89,89
9: 98

2 Nháy: 09,69,89
Giải nhì 40639
Giải ba 18482-81963
Giải tư 70869-80867-86817-59153-01955-41309-15434
Giải năm 3989
Giải sáu 0909-0998-1869
Giải bảy 259
Giải tám 89
KQXS Tây Ninh 19/05/2022
Giải đặc biệt 742156 Đầu - Nháy
Giải nhất 92602 0: 02,04,00
1: 11
2: 26,28
3: 37
4:
5: 56,59,58
6: 64
7:
8: 82,81,83,83,89
9: 95,95

2 Nháy: 83,95
Giải nhì 61737
Giải ba 54226-98882
Giải tư 29411-15895-04781-66504-31783-55583-63300
Giải năm 6559
Giải sáu 1464-2958-3128
Giải bảy 195
Giải tám 89
KQXS Tây Ninh 12/05/2022
Giải đặc biệt 784063 Đầu - Nháy
Giải nhất 52063 0:
1: 10,14
2: 26,25,26,26
3: 36,34
4: 49
5: 54
6: 63,63,63,60
7: 71
8: 89,88
9: 93

3 Nháy: 26,63
Giải nhì 94754
Giải ba 46563-62736
Giải tư 21426-83034-88710-65671-28725-01126-34914
Giải năm 4460
Giải sáu 3349-8426-5389
Giải bảy 693
Giải tám 88
KQXS Tây Ninh 05/05/2022
Giải đặc biệt 516820 Đầu - Nháy
Giải nhất 44039 0: 06,09,04
1: 15,15
2: 20,23,28
3: 39,34
4: 43
5:
6: 63,66
7: 78,76
8: 80
9: 99,92

2 Nháy: 15
Giải nhì 07706
Giải ba 43243-32523
Giải tư 57778-65263-75709-96999-48380-81228-18376
Giải năm 3166
Giải sáu 2734-7904-0892
Giải bảy 115
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 28/04/2022
Giải đặc biệt 004186 Đầu - Nháy
Giải nhất 93270 0: 01
1: 18,15,19,13
2: 25,20
3:
4: 45,44
5: 54
6: 60
7: 70,75,72
8: 86,86,85
9: 99

2 Nháy: 86
Giải nhì 28845
Giải ba 42825-89018
Giải tư 62715-53719-19554-28875-45699-16986-81501
Giải năm 6744
Giải sáu 5485-2013-5072
Giải bảy 620
Giải tám 60
KQXS Tây Ninh 21/04/2022
Giải đặc biệt 699642 Đầu - Nháy
Giải nhất 30876 0: 09
1: 10,19,17,11
2: 22,27
3: 36
4: 42,42
5: 55,57
6:
7: 76
8: 81
9: 96,90,97,92

2 Nháy: 42
Giải nhì 61396
Giải ba 79722-34710
Giải tư 05055-15042-20409-28527-13336-18719-92657
Giải năm 6790
Giải sáu 7917-3797-3311
Giải bảy 481
Giải tám 92
KQXS Tây Ninh 14/04/2022
Giải đặc biệt 815386 Đầu - Nháy
Giải nhất 88019 0: 09
1: 19,15,15
2: 24
3: 36,35
4: 41,45,46
5: 53
6: 67
7: 76
8: 86,89,89
9: 98,91

2 Nháy: 15,89
Giải nhì 45315
Giải ba 15089-94224
Giải tư 51309-10136-79998-14641-43935-14353-90767
Giải năm 6415
Giải sáu 3076-3145-4391
Giải bảy 946
Giải tám 89
KQXS Tây Ninh 07/04/2022
Giải đặc biệt 159545 Đầu - Nháy
Giải nhất 77572 0: 00
1: 18,14
2: 24,23
3: 38,31
4: 45,40
5:
6: 65,69,61
7: 72,77,74,75
8: 83,88
9:
Giải nhì 47783
Giải ba 87077-27965
Giải tư 48869-35888-55624-73300-54838-95774-05361
Giải năm 5740
Giải sáu 1318-7623-7331
Giải bảy 814
Giải tám 75
KQXS Tây Ninh 31/03/2022
Giải đặc biệt 471391 Đầu - Nháy
Giải nhất 33625 0: 03
1: 11,16
2: 25,29,20
3: 36,38,35,36
4:
5: 57,58
6: 65
7: 78,73
8: 84,86
9: 91

2 Nháy: 36
Giải nhì 14529
Giải ba 74678-84036
Giải tư 28765-74420-82738-50884-56903-87311-38016
Giải năm 8057
Giải sáu 3173-1635-4336
Giải bảy 358
Giải tám 86

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.