KQXS Thừa Thiên Huế 15/08/2022
Giải đặc biệt 185346 Đầu - Nháy
Giải nhất 43396 0: 02,09,01
1: 18
2:
3: 35,34
4: 46,47,42,41
5: 55
6: 65,68,66,66
7:
8: 86,85
9: 96

2 Nháy: 66
Giải nhì 26002
Giải ba 80186-17618
Giải tư 13047-92185-10065-57609-30968-20466-60842
Giải năm 7041
Giải sáu 9566-3055-4835
Giải bảy 134
Giải tám 01
KQXS Thừa Thiên Huế 08/08/2022
Giải đặc biệt 552158 Đầu - Nháy
Giải nhất 74551 0:
1: 17,17
2: 25
3: 38,37,30
4: 44,46
5: 58,51,52,53
6: 66,61
7: 78
8: 86
9: 91,99

2 Nháy: 17
Giải nhì 98266
Giải ba 90791-02052
Giải tư 12417-61544-43717-05446-48738-23578-40537
Giải năm 6453
Giải sáu 7561-4686-7830
Giải bảy 499
Giải tám 25
KQXS Thừa Thiên Huế 01/08/2022
Giải đặc biệt 985387 Đầu - Nháy
Giải nhất 61520 0: 07
1: 13,19
2: 20,29
3: 39,30
4: 49
5: 55,57,51,51
6: 62,64
7:
8: 87
9: 97,94,95

2 Nháy: 51
Giải nhì 67713
Giải ba 97497-62694
Giải tư 78139-84462-94455-48619-78807-15529-67664
Giải năm 8095
Giải sáu 4957-5451-2330
Giải bảy 149
Giải tám 51
KQXS Thừa Thiên Huế 25/07/2022
Giải đặc biệt 766696 Đầu - Nháy
Giải nhất 37221 0: 05,00
1: 17
2: 21,25,20
3: 30,31
4: 49
5: 51,56,51,54
6: 64
7: 77
8: 80,82
9: 96

2 Nháy: 51
Giải nhì 94551
Giải ba 98256-51905
Giải tư 34930-16580-54125-54617-78631-85500-34420
Giải năm 3577
Giải sáu 7982-3451-1364
Giải bảy 154
Giải tám 49
KQXS Thừa Thiên Huế 18/07/2022
Giải đặc biệt 970648 Đầu - Nháy
Giải nhất 40630 0: 08,03
1:
2: 27,24,21
3: 30
4: 48,47,45
5:
6:
7: 77,78
8: 84,87,86
9: 99,94,99,93

2 Nháy: 99
Giải nhì 64347
Giải ba 50008-94099
Giải tư 29494-29884-46977-87887-54227-96399-12286
Giải năm 4478
Giải sáu 7824-9993-2945
Giải bảy 021
Giải tám 03
KQXS Thừa Thiên Huế 11/07/2022
Giải đặc biệt 546784 Đầu - Nháy
Giải nhất 85257 0: 00,08,01
1: 13,15
2: 20,22
3: 39
4: 42,42
5: 57,54
6: 64,60
7: 78,74
8: 84
9: 90

2 Nháy: 42
Giải nhì 87642
Giải ba 41700-75039
Giải tư 98464-05308-93113-64342-90190-46078-24154
Giải năm 2160
Giải sáu 9220-9901-9922
Giải bảy 874
Giải tám 15
KQXS Thừa Thiên Huế 04/07/2022
Giải đặc biệt 406203 Đầu - Nháy
Giải nhất 35176 0: 03
1: 19
2: 22
3: 39
4: 44,47,47,47,43,41
5: 57
6:
7: 76,72
8: 89,86
9: 96,95,90

3 Nháy: 47
Giải nhì 65119
Giải ba 00289-64944
Giải tư 70796-70195-90757-43639-93590-39547-46522
Giải năm 9272
Giải sáu 1447-7047-7343
Giải bảy 141
Giải tám 86
KQXS Thừa Thiên Huế 27/06/2022
Giải đặc biệt 956041 Đầu - Nháy
Giải nhất 73771 0: 05,08,08,09
1:
2: 22
3: 31
4: 41
5: 50,54,52,51
6: 61
7: 71,76,76
8: 82,80
9: 91

2 Nháy: 08,76
Giải nhì 51950
Giải ba 52031-28554
Giải tư 23661-97705-96308-23952-59491-69208-79051
Giải năm 0382
Giải sáu 2309-1222-6676
Giải bảy 876
Giải tám 80
KQXS Thừa Thiên Huế 20/06/2022
Giải đặc biệt 523451 Đầu - Nháy
Giải nhất 15131 0: 08,00
1: 14
2: 29,28
3: 31,38,37
4: 45,49
5: 51,51,52
6: 69
7: 70
8: 83,80
9: 94

2 Nháy: 51
Giải nhì 16914
Giải ba 29545-52308
Giải tư 40694-87600-94069-65029-63838-94751-93637
Giải năm 1183
Giải sáu 6970-8228-0649
Giải bảy 952
Giải tám 80
KQXS Thừa Thiên Huế 13/06/2022
Giải đặc biệt 918703 Đầu - Nháy
Giải nhất 13048 0: 03,01
1: 14,11,11
2: 23,24
3: 34
4: 48,48
5:
6: 61
7: 78,76,78
8: 85,85
9: 93,93

2 Nháy: 11,48,78,85,93
Giải nhì 74848
Giải ba 84593-94514
Giải tư 99285-61478-29576-26001-29385-74223-88111
Giải năm 1978
Giải sáu 4324-5961-5034
Giải bảy 093
Giải tám 11
KQXS Thừa Thiên Huế 06/06/2022
Giải đặc biệt 558222 Đầu - Nháy
Giải nhất 81629 0:
1: 12
2: 22,29,28,29
3: 35,35
4: 40
5: 53,55
6: 63
7: 71,71,75
8: 81,82
9: 91,98

2 Nháy: 29,35,71
Giải nhì 21335
Giải ba 04463-94881
Giải tư 03428-96671-20340-79329-51153-03491-66971
Giải năm 8312
Giải sáu 9198-5282-2075
Giải bảy 855
Giải tám 35
KQXS Thừa Thiên Huế 30/05/2022
Giải đặc biệt 091793 Đầu - Nháy
Giải nhất 50579 0: 00,09
1: 10
2: 24,23,24,25
3:
4: 42,49
5: 59
6: 64,65
7: 79,78
8:
9: 93,91,93,93

2 Nháy: 24
3 Nháy: 93
Giải nhì 97724
Giải ba 45191-68642
Giải tư 97423-72849-53764-37800-55993-12309-80424
Giải năm 7259
Giải sáu 3878-2210-7593
Giải bảy 825
Giải tám 65
KQXS Thừa Thiên Huế 23/05/2022
Giải đặc biệt 680384 Đầu - Nháy
Giải nhất 08498 0: 06
1: 13,11,19
2: 22
3: 30,38,34
4: 49
5:
6: 61,69
7: 79,76,73
8: 84,84
9: 98,98

2 Nháy: 84,98
Giải nhì 66730
Giải ba 86422-75713
Giải tư 45379-67298-30349-27176-82338-13761-28811
Giải năm 6219
Giải sáu 7434-3173-2284
Giải bảy 506
Giải tám 69
KQXS Thừa Thiên Huế 16/05/2022
Giải đặc biệt 411316 Đầu - Nháy
Giải nhất 15548 0:
1: 16,10
2: 26
3: 39,31,35
4: 48
5: 57,50
6: 63,63
7:
8: 89
9: 96,98,93,96,97,99

2 Nháy: 63,96
Giải nhì 47396
Giải ba 58039-72198
Giải tư 30057-12693-24796-93550-68563-46531-73589
Giải năm 2710
Giải sáu 4126-8063-5735
Giải bảy 497
Giải tám 99
KQXS Thừa Thiên Huế 09/05/2022
Giải đặc biệt 072572 Đầu - Nháy
Giải nhất 06072 0: 01
1: 16,14,11,14
2: 23
3: 39,32,30,32
4: 42
5:
6:
7: 72,72,78,72
8: 80,89
9: 94

2 Nháy: 14,32
3 Nháy: 72
Giải nhì 29439
Giải ba 47032-88516
Giải tư 18680-30830-98242-88994-89978-77614-51532
Giải năm 8572
Giải sáu 5611-3801-8714
Giải bảy 623
Giải tám 89
KQXS Thừa Thiên Huế 02/05/2022
Giải đặc biệt 884963 Đầu - Nháy
Giải nhất 83013 0:
1: 13,12,14,19
2: 21
3: 35
4: 44,40,41
5: 52
6: 63,67,61,63
7: 72
8: 82
9: 96,94

2 Nháy: 63
Giải nhì 12412
Giải ba 35844-26814
Giải tư 06067-10519-02361-47572-13540-38796-85141
Giải năm 6621
Giải sáu 2494-5835-0352
Giải bảy 963
Giải tám 82
KQXS Thừa Thiên Huế 25/04/2022
Giải đặc biệt 606627 Đầu - Nháy
Giải nhất 03453 0: 00,06
1: 17
2: 27,20,29,20
3: 33,34
4:
5: 53,51
6:
7: 74,75,79,76
8: 87
9: 98,93

2 Nháy: 20
Giải nhì 45633
Giải ba 23974-80975
Giải tư 31679-04800-86287-52017-30920-11276-05598
Giải năm 2829
Giải sáu 1051-4393-0206
Giải bảy 420
Giải tám 34
KQXS Thừa Thiên Huế 18/04/2022
Giải đặc biệt 997274 Đầu - Nháy
Giải nhất 54071 0: 05
1: 12,17
2: 22
3: 33,31
4: 44
5: 57
6:
7: 74,71
8: 89,89,82
9: 90,93,99,98,91

2 Nháy: 89
Giải nhì 09490
Giải ba 92893-43533
Giải tư 75589-33599-70298-22631-97012-77789-92991
Giải năm 2922
Giải sáu 7044-1257-5482
Giải bảy 405
Giải tám 17
KQXS Thừa Thiên Huế 11/04/2022
Giải đặc biệt 634690 Đầu - Nháy
Giải nhất 17125 0: 04
1: 19,14,15
2: 25,20,23,20,24,21,25
3:
4:
5: 54,54
6: 68,69
7: 70
8:
9: 90,90

2 Nháy: 20,25,54,90
Giải nhì 68320
Giải ba 02023-20320
Giải tư 90670-25704-07824-98621-82368-65119-30014
Giải năm 4915
Giải sáu 4054-6790-3069
Giải bảy 554
Giải tám 25
KQXS Thừa Thiên Huế 04/04/2022
Giải đặc biệt 340374 Đầu - Nháy
Giải nhất 65732 0: 08
1: 14,17
2: 25,22
3: 32,30,32
4:
5: 50
6: 63,64,63,60
7: 74,70,72
8: 88
9: 90

2 Nháy: 32,63
Giải nhì 25125
Giải ba 00622-25808
Giải tư 24270-98863-56890-10614-41130-67217-59164
Giải năm 0988
Giải sáu 2663-0632-9472
Giải bảy 150
Giải tám 60

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.