Tổng hợp VIP các kênh chốt Đặc biệt Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 03/04/2023-T2 Chờ...
2 02/04/2023-CN 01844 Không chốt
3 01/04/2023-T7 70344 Không chốt
4 31/03/2023-T6 59381 Không chốt
5 30/03/2023-T5 11504 Không chốt
6 29/03/2023-T4 86367 Không chốt
7 28/03/2023-T3 66228 Không chốt
8 27/03/2023-T2 83230 Không chốt
9 26/03/2023-CN 57765 Không chốt
10 25/03/2023-T7 32273 Không chốt
11 24/03/2023-T6 48657 Không chốt
12 23/03/2023-T5 45483 Không chốt
13 22/03/2023-T4 08798 Không chốt
14 21/03/2023-T3 81664 Không chốt
15 20/03/2023-T2 24192 Không chốt
16 19/03/2023-CN 86903 Không chốt
17 18/03/2023-T7 57570 Không chốt
18 17/03/2023-T6 59389 Không chốt
19 16/03/2023-T5 89581 Không chốt
20 15/03/2023-T4 67724 Không chốt
21 14/03/2023-T3 67879 Không chốt
22 13/03/2023-T2 17375 Không chốt
23 12/03/2023-CN 56695 Không chốt
24 11/03/2023-T7 47076 Không chốt
25 10/03/2023-T6 24420 Không chốt
26 09/03/2023-T5 68205 Không chốt
27 08/03/2023-T4 73787 Không chốt
28 07/03/2023-T3 75877 Không chốt
29 06/03/2023-T2 39919 Không chốt
30 05/03/2023-CN 58118 Không chốt
31 04/03/2023-T7 06743 Không chốt
Tổng về: 0 / 0 - Tỷ lệ : 0%