Công cụ SOI CẦU đặc biệt KQXS MB

Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả về Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3
3,1,4,5 6,7,0,5 36 số
2 15/08-T2 19117 51486 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về
3 14/08-CN 90213 96091 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về
4 13/08-T7 40306 29373 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 06
5 12/08-T6 93970 42956 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 70
6 11/08-T5 44082 54663 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 06 sau 3 ngày
7 10/08-T4 42119 46227 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 70 sau 3 ngày
8 09/08-T3 00180 08818 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
9 08/08-T2 76821 26769 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 80 sau 2 ngày
10 07/08-CN 80395 00604 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 21 sau 2 ngày
11 06/08-T7 74873 78243 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 21 sau 3 ngày
12 05/08-T6 49513 91374 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 513
13 04/08-T5 27492 50569 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 92
14 03/08-T4 37686 60371 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
15 02/08-T3 36335 79490 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 92 sau 3 ngày
16 01/08-T2 46555 11459 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 555
17 31/07-CN 50267 02643 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 555 sau 2 ngày
18 30/07-T7 96409 33297 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 67 sau 2 ngày
19 29/07-T6 92303 26296 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 67 sau 3 ngày
20 28/07-T5 56590 61023 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 590
21 27/07-T4 09155 63250 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số về đề 55
22 26/07-T3 00558 96583 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số Không về Về 590 sau 3 ngày
23 25/07-T2 69502 72642 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 558 sau 2 ngày
24 24/07-CN 22857 51386 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 502 sau 2 ngày
25 23/07-T7 15361 86993 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 61
26 22/07-T6 04093 51457 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 57 sau 3 ngày
27 21/07-T5 27404 63031 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 61 sau 3 ngày
28 20/07-T4 25496 72929 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 96
29 19/07-T3 53393 88480 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 04 sau 3 ngày
30 18/07-T2 36713 35519 3,1,4,5 6,7,0,5 100 số về đề 713
31 17/07-CN 66327 20157 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 27
Tổng: 32 ngày - về 11 ngày (20 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 2 ngày Xịt