Thống kê tần suất cộng giải nhất

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3
4 số
2 15/08-T2 19117 51486 15,51,10,01 Không về
3 14/08-CN 90213 96091 11,11,10,01 Không về
4 13/08-T7 40306 29373 06,60,11,11 06,60 4 về 2
5 12/08-T6 93970 42956 09,90,09,90 09,90,09,90 4 về 4
6 11/08-T5 44082 54663 10,01,09,90 01 4 về 1
7 10/08-T4 42119 46227 08,80,09,90 80 4 về 1
8 09/08-T3 00180 08818 08,80,15,51 80,15 4 về 2
9 08/08-T2 76821 26769 00,00,04,40 Không về Về 00,00,40 sau 3 ngày
10 07/08-CN 80395 00604 15,51,07,70 15,70 4 về 2
11 06/08-T7 74873 78243 10,01,11,11 10,11,11 4 về 3
12 05/08-T6 49513 91374 05,50,15,51 15 4 về 1
13 04/08-T5 27492 50569 06,60,08,80 06 4 về 1
14 03/08-T4 37686 60371 16,61,09,90 09 4 về 1
15 02/08-T3 36335 79490 02,20,14,41 Không về Về 14 sau 2 ngày
16 01/08-T2 46555 11459 02,20,07,70 07,70 4 về 2
17 31/07-CN 50267 02643 06,60,16,61 Không về Về 06 sau 3 ngày
18 30/07-T7 96409 33297 08,80,15,51 Không về Về 15,15 sau 2 ngày
19 29/07-T6 92303 26296 07,70,05,50 Không về Về 07,05 sau 3 ngày
20 28/07-T5 56590 61023 09,90,05,50 90,90,50 4 về 3
21 27/07-T4 09155 63250 15,51,11,11 15,15,15 4 về 3
22 26/07-T3 00558 96583 09,90,06,60 Không về Về 90 sau 2 ngày
23 25/07-T2 69502 72642 06,60,14,41 60,60 4 về 2
24 24/07-CN 22857 51386 14,41,12,21 Không về Xịt
25 23/07-T7 15361 86993 06,60,12,21 Không về Về 60,60 sau 3 ngày
26 22/07-T6 04093 51457 09,90,04,40 90,40 4 về 2
27 21/07-T5 27404 63031 09,90,11,11 90,11,11 4 về 3
28 20/07-T4 25496 72929 16,61,08,80 61,80 4 về 2
29 19/07-T3 53393 88480 08,80,10,01 80,10 4 về 2
30 18/07-T2 36713 35519 02,20,12,21 Không về Về 20 sau 3 ngày
31 17/07-CN 66327 20157 08,80,05,50 Không về Về 05,50,50,50 sau 2 ngày
32 16/07-T7 77064 71741 09,90,08,80 Không về Về 90 sau 2 ngày
33 15/07-T6 38114 90817 02,20,01,10 20,01,10,10 4 về 4
34 14/07-T5 32850 20310 09,90,08,80 Không về Về 90 sau 2 ngày
35 13/07-T4 95155 90271 14,41,07,70 14,41,07 4 về 3
36 12/07-T3 23151 77007 05,50,06,60 Không về Về 60 sau 2 ngày
37 11/07-T2 02801 41033 06,60,10,01 10,01 4 về 2
38 10/07-CN 17772 24964 09,90,07,70 Không về Về 07 sau 3 ngày
39 09/07-T7 10295 36734 12,21,15,51 12,15 4 về 2
40 08/07-T6 66224 39869 04,40,15,51 Không về Về 40,40,15 sau 2 ngày
41 07/07-T5 91796 13278 06,60,05,50 Không về Về 60,50,50 sau 2 ngày
42 06/07-T4 76796 60532 15,51,12,21 51 4 về 1
43 05/07-T3 68404 87375 09,90,14,41 09,90,14 4 về 3
44 04/07-T2 50239 18777 00,00,08,80 08 4 về 1
45 03/07-CN 86690 00944 08,80,16,61 61 4 về 1
46 02/07-T7 50554 26597 07,70,09,90 Không về Về 70,90 sau 2 ngày
47 01/07-T6 01697 70090 10,01,09,90 90,90 4 về 2
48 30/06-T5 58839 82672 02,20,09,90 Không về Về 90,90 sau 2 ngày
49 29/06-T4 38892 20636 05,50,08,80 50,80 4 về 2
50 28/06-T3 13149 50944 11,11,05,50 Không về Về 50 sau 2 ngày
51 27/06-T2 62171 74232 04,40,04,40 Không về Về 40,40,40,40 sau 2 ngày
52 26/06-CN 46970 31422 11,11,13,31 Không về Về 31 sau 2 ngày
53 25/06-T7 36768 38794 07,70,08,80 08 4 về 1
54 24/06-T6 49677 52644 07,70,11,11 70,11,11 4 về 3
55 23/06-T5 97140 07147 11,11,06,60 06 4 về 1
56 22/06-T4 50846 92133 10,01,13,31 13 4 về 1
57 21/06-T3 81571 37576 06,60,16,61 06,61 4 về 2
58 20/06-T2 71808 24479 16,61,12,21 Không về Về 61,21 sau 2 ngày
59 19/06-CN 66449 97184 03,30,01,10 01 4 về 1
60 18/06-T7 87190 21110 09,90,11,11 90,90 4 về 2
Tổng: 236 về 69 (tỷ lệ 29%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.