KQXS An Giang 11/08/2022
Giải đặc biệt 842968 Đầu - Nháy
Giải nhất 21296 0: 04
1: 10,11,16,18
2: 23
3:
4: 46,42,46
5: 57
6: 68,60
7: 78
8: 82,85
9: 96,92,94

2 Nháy: 46
Giải nhì 05223
Giải ba 83546-31710
Giải tư 98504-21482-69860-28211-19016-97318-52078
Giải năm 9357
Giải sáu 3585-7592-4142
Giải bảy 894
Giải tám 46
KQXS An Giang 04/08/2022
Giải đặc biệt 055974 Đầu - Nháy
Giải nhất 87303 0: 03,00
1: 19
2:
3: 38,31
4: 43,47,47,46
5: 50,50
6: 65,61,69,62
7: 74
8:
9: 90,97

2 Nháy: 47,50
Giải nhì 22438
Giải ba 73043-25700
Giải tư 83965-17947-46331-13961-65969-19462-63747
Giải năm 7019
Giải sáu 6246-4390-3697
Giải bảy 350
Giải tám 50
KQXS An Giang 28/07/2022
Giải đặc biệt 728448 Đầu - Nháy
Giải nhất 54715 0: 05,04
1: 15,15
2: 28,24,28,22
3: 37
4: 48
5: 52
6: 66,64,61
7: 79
8:
9: 93,92,94

2 Nháy: 15,28
Giải nhì 81215
Giải ba 66179-27428
Giải tư 02724-93052-53928-75393-59466-61264-68292
Giải năm 1522
Giải sáu 9094-8437-0305
Giải bảy 704
Giải tám 61
KQXS An Giang 21/07/2022
Giải đặc biệt 598485 Đầu - Nháy
Giải nhất 53830 0: 07
1: 13
2: 20
3: 30,34,34
4:
5: 53,54
6: 60,68,60
7: 76,71
8: 85,81,83
9: 92,98

2 Nháy: 34,60
Giải nhì 24881
Giải ba 40260-49468
Giải tư 07283-74334-24653-66592-80534-56776-92113
Giải năm 6198
Giải sáu 0460-5720-4707
Giải bảy 171
Giải tám 54
KQXS An Giang 14/07/2022
Giải đặc biệt 547068 Đầu - Nháy
Giải nhất 06250 0: 00,08
1: 13
2: 23,23
3: 31,32,36
4:
5: 50,56,53
6: 68,60
7: 73,74,72,79
8:
9: 95

2 Nháy: 23
Giải nhì 77600
Giải ba 45056-38323
Giải tư 62253-87913-41973-02074-66331-00360-10632
Giải năm 5808
Giải sáu 9223-5572-6236
Giải bảy 979
Giải tám 95
KQXS An Giang 07/07/2022
Giải đặc biệt 613870 Đầu - Nháy
Giải nhất 40265 0: 00,05
1: 14
2: 28
3: 34,38
4:
5: 56,56,54
6: 65,69,67
7: 70,73,79
8: 89
9: 96,94

2 Nháy: 56
Giải nhì 25396
Giải ba 85156-36714
Giải tư 49828-23656-97400-09834-17169-31773-52138
Giải năm 4105
Giải sáu 0167-9254-1289
Giải bảy 494
Giải tám 79
KQXS An Giang 30/06/2022
Giải đặc biệt 796373 Đầu - Nháy
Giải nhất 95418 0: 00,06
1: 18,11,10
2: 25,29
3: 32
4: 44,47,46
5: 50,55
6: 68,60
7: 73,72,72
8:
9:

2 Nháy: 72
Giải nhì 27668
Giải ba 19744-01925
Giải tư 24100-38232-52306-47947-03750-90911-08729
Giải năm 1172
Giải sáu 6210-5946-4160
Giải bảy 172
Giải tám 55
KQXS An Giang 23/06/2022
Giải đặc biệt 736062 Đầu - Nháy
Giải nhất 75656 0: 00,01
1: 15,18
2: 29
3: 35,39
4: 47,41
5: 56,55
6: 62,63,60,64
7:
8: 80
9: 91,95
Giải nhì 25147
Giải ba 18891-19700
Giải tư 45135-02563-51855-04960-57515-77395-75141
Giải năm 8601
Giải sáu 0980-5818-4339
Giải bảy 364
Giải tám 29
KQXS An Giang 16/06/2022
Giải đặc biệt 547503 Đầu - Nháy
Giải nhất 03613 0: 03,08,08
1: 13,13
2: 22
3: 31,36
4: 41,46
5: 50
6: 66
7: 74,79
8: 80,86,84
9: 93

2 Nháy: 08,13
Giải nhì 40850
Giải ba 21280-48986
Giải tư 98241-87074-39222-49366-35231-29708-21313
Giải năm 4008
Giải sáu 4093-7846-4136
Giải bảy 384
Giải tám 79
KQXS An Giang 09/06/2022
Giải đặc biệt 184266 Đầu - Nháy
Giải nhất 86891 0:
1: 15,19,18
2: 24,20
3: 31,36,38
4: 40
5: 56
6: 66,66
7: 74
8: 84,84
9: 91,97,90

2 Nháy: 66,84
Giải nhì 33874
Giải ba 53431-08884
Giải tư 98856-21615-91797-48019-70024-39590-66020
Giải năm 8536
Giải sáu 8418-4966-8138
Giải bảy 584
Giải tám 40
KQXS An Giang 02/06/2022
Giải đặc biệt 722150 Đầu - Nháy
Giải nhất 23302 0: 02,01
1: 14,16
2:
3: 33,32
4: 47
5: 50,55,52
6:
7: 76,78,79,71,72
8: 80
9: 90,94
Giải nhì 32676
Giải ba 46733-64590
Giải tư 26201-46914-83578-93794-26879-98116-16871
Giải năm 8155
Giải sáu 5552-9972-7947
Giải bảy 832
Giải tám 80
KQXS An Giang 26/05/2022
Giải đặc biệt 337827 Đầu - Nháy
Giải nhất 89306 0: 06,09,05,01
1: 10,10
2: 27,21,20,28,24
3: 38,35
4:
5: 59,55
6: 66
7:
8:
9: 97,97

2 Nháy: 10,97
Giải nhì 27810
Giải ba 16110-89166
Giải tư 84059-15997-84409-55705-25721-78197-65838
Giải năm 4420
Giải sáu 9501-9755-5728
Giải bảy 835
Giải tám 24
KQXS An Giang 19/05/2022
Giải đặc biệt 483760 Đầu - Nháy
Giải nhất 02013 0: 00,09
1: 13,17,13,18
2: 27,25
3:
4: 49
5:
6: 60,60
7: 74,73,71,77,72
8: 84
9: 92

2 Nháy: 13,60
Giải nhì 96092
Giải ba 36449-05417
Giải tư 27127-36813-71618-01974-68473-41284-38971
Giải năm 3460
Giải sáu 9277-2672-6700
Giải bảy 709
Giải tám 25
KQXS An Giang 12/05/2022
Giải đặc biệt 233451 Đầu - Nháy
Giải nhất 77699 0: 05,08,04
1: 12,10,14
2: 28,20
3: 38
4: 47
5: 51,58
6: 65
7: 76
8: 81,80
9: 99,98
Giải nhì 14198
Giải ba 49358-22928
Giải tư 37138-03305-29312-79610-02520-76481-91647
Giải năm 7765
Giải sáu 6914-6480-5108
Giải bảy 204
Giải tám 76
KQXS An Giang 05/05/2022
Giải đặc biệt 954164 Đầu - Nháy
Giải nhất 47784 0:
1: 11,15
2: 23,21,26
3:
4: 48,49
5: 54
6: 64
7: 76,70,71
8: 84,84,88,85
9: 95,92

2 Nháy: 84
Giải nhì 88954
Giải ba 35384-10295
Giải tư 73323-00076-37388-00711-02921-60870-90392
Giải năm 2526
Giải sáu 2971-7148-2215
Giải bảy 085
Giải tám 49
KQXS An Giang 28/04/2022
Giải đặc biệt 429901 Đầu - Nháy
Giải nhất 67922 0: 01,08,08,06,01
1: 10
2: 22
3: 38
4: 46,44
5:
6: 69,61
7: 78
8: 88
9: 95,90,92,95

2 Nháy: 01,08,95
Giải nhì 75308
Giải ba 53795-87746
Giải tư 58808-11169-88610-09406-96938-46961-98190
Giải năm 3801
Giải sáu 7144-1092-3995
Giải bảy 088
Giải tám 78
KQXS An Giang 21/04/2022
Giải đặc biệt 592307 Đầu - Nháy
Giải nhất 05792 0: 07
1: 12
2: 25,20
3: 31
4: 48,46
5: 58,58
6: 63
7: 74
8: 88,80,89,80
9: 92,98,99

2 Nháy: 58,80
Giải nhì 36688
Giải ba 45925-77448
Giải tư 63831-38180-51089-52898-92399-50420-00780
Giải năm 6858
Giải sáu 4663-6512-0658
Giải bảy 846
Giải tám 74
KQXS An Giang 14/04/2022
Giải đặc biệt 193502 Đầu - Nháy
Giải nhất 92806 0: 02,06
1: 16,16,12
2: 27
3: 37,30
4: 44,47,47,46
5: 52,54
6: 65
7: 77
8: 88,83
9:

2 Nháy: 16,47
Giải nhì 16544
Giải ba 34627-97947
Giải tư 37147-78652-95165-26246-06916-99637-39288
Giải năm 2954
Giải sáu 9216-1212-8083
Giải bảy 630
Giải tám 77
KQXS An Giang 07/04/2022
Giải đặc biệt 649311 Đầu - Nháy
Giải nhất 19054 0:
1: 11,11
2: 22
3:
4: 40,43,42,44
5: 54,54,50,51
6: 62
7: 70,76
8: 80
9: 91,95,94

2 Nháy: 11,54
Giải nhì 22170
Giải ba 13862-26654
Giải tư 71940-48291-48222-27080-26443-47195-94294
Giải năm 4850
Giải sáu 0151-0742-9444
Giải bảy 976
Giải tám 11
KQXS An Giang 31/03/2022
Giải đặc biệt 431838 Đầu - Nháy
Giải nhất 87457 0:
1: 14,10
2: 24,20
3: 38,30
4: 46,41,44
5: 57,53
6: 65
7: 70,73,73,76,75
8:
9: 95

2 Nháy: 73
Giải nhì 64795
Giải ba 98970-73665
Giải tư 31846-85653-83424-95373-48673-12530-82176
Giải năm 2814
Giải sáu 8220-8275-6810
Giải bảy 841
Giải tám 44

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.