KQXS Đắk Lắk 09/08/2022
Giải đặc biệt 162518 Đầu - Nháy
Giải nhất 14057 0: 08,08,04
1: 18,18
2: 20,24,29,25
3: 30
4:
5: 57,53,55
6:
7: 76,73
8: 86
9: 92,93

2 Nháy: 08,18
Giải nhì 25053
Giải ba 71808-43220
Giải tư 61208-17824-71492-28076-74073-49693-01804
Giải năm 3718
Giải sáu 3986-7955-2129
Giải bảy 025
Giải tám 30
KQXS Đắk Lắk 02/08/2022
Giải đặc biệt 391370 Đầu - Nháy
Giải nhất 79329 0: 04
1: 12,10,15
2: 29,25
3: 32
4: 45
5: 54
6: 68
7: 70,71,70,74
8: 80,86
9: 97,93

2 Nháy: 70
Giải nhì 86268
Giải ba 77332-55312
Giải tư 52671-22180-28525-89610-41570-68515-54545
Giải năm 3297
Giải sáu 4454-3293-4004
Giải bảy 186
Giải tám 74
KQXS Đắk Lắk 26/07/2022
Giải đặc biệt 789562 Đầu - Nháy
Giải nhất 32894 0:
1: 13,14
2: 25
3: 37,34,35,39
4: 45,47
5: 58
6: 62,67,67,65
7: 74,73
8: 85
9: 94

2 Nháy: 67
Giải nhì 69374
Giải ba 94913-75237
Giải tư 15934-79767-35767-01245-61625-65047-95965
Giải năm 1258
Giải sáu 8035-3485-7173
Giải bảy 314
Giải tám 39
KQXS Đắk Lắk 19/07/2022
Giải đặc biệt 943620 Đầu - Nháy
Giải nhất 51008 0: 08,05
1: 15,16
2: 20,22,28
3: 37,33
4: 41,47
5:
6: 63,62,60,67
7: 70
8:
9: 99,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 44322
Giải ba 31628-19537
Giải tư 96763-16441-60862-61705-54047-37870-11415
Giải năm 1016
Giải sáu 4299-1260-1967
Giải bảy 133
Giải tám 99
KQXS Đắk Lắk 12/07/2022
Giải đặc biệt 765380 Đầu - Nháy
Giải nhất 84859 0: 02
1: 10,15
2: 27,29,26
3: 39
4: 44,45,44,44
5: 59,55
6: 68,68
7:
8: 80,82,89
9:

2 Nháy: 68
3 Nháy: 44
Giải nhì 98668
Giải ba 36927-58944
Giải tư 63102-62655-31129-31945-27068-06439-13882
Giải năm 0244
Giải sáu 5226-3989-1510
Giải bảy 915
Giải tám 44
KQXS Đắk Lắk 05/07/2022
Giải đặc biệt 626588 Đầu - Nháy
Giải nhất 92051 0: 05,03,06,04
1: 14,18,19
2: 21
3:
4:
5: 51,50,51
6: 66
7: 73
8: 88,88,81
9: 93,90

2 Nháy: 51,88
Giải nhì 68305
Giải ba 92050-98888
Giải tư 02003-86714-22206-09493-26621-21404-97218
Giải năm 4373
Giải sáu 7019-9081-1366
Giải bảy 251
Giải tám 90
KQXS Đắk Lắk 28/06/2022
Giải đặc biệt 612861 Đầu - Nháy
Giải nhất 41133 0: 03,04,07,09
1: 13,13,10
2: 24
3: 33,32
4: 42,47
5: 52,54
6: 61,60
7: 75
8:
9: 96

2 Nháy: 13
Giải nhì 30424
Giải ba 03975-25896
Giải tư 13942-92313-71213-59410-01952-46603-80004
Giải năm 9254
Giải sáu 0807-4060-0447
Giải bảy 632
Giải tám 09
KQXS Đắk Lắk 21/06/2022
Giải đặc biệt 022690 Đầu - Nháy
Giải nhất 45308 0: 08,05
1:
2: 27,23
3: 39,39
4: 47,48
5: 58,55
6: 69
7:
8: 85,81
9: 90,97,99,99,98

2 Nháy: 39,99
Giải nhì 87585
Giải ba 67527-72397
Giải tư 87647-27999-12199-52258-01869-57255-45205
Giải năm 8698
Giải sáu 2639-3023-8139
Giải bảy 548
Giải tám 81
KQXS Đắk Lắk 14/06/2022
Giải đặc biệt 782690 Đầu - Nháy
Giải nhất 97602 0: 02
1: 13,17
2: 20
3: 33
4: 40,45
5:
6: 67,62
7: 71
8: 89,83,85
9: 90,97,93,94,92
Giải nhì 80867
Giải ba 32871-08597
Giải tư 41693-91989-72794-40183-10492-06720-80440
Giải năm 1185
Giải sáu 1962-0233-6845
Giải bảy 013
Giải tám 17
KQXS Đắk Lắk 07/06/2022
Giải đặc biệt 351704 Đầu - Nháy
Giải nhất 17343 0: 04,03,09
1: 19,18,13
2: 24
3:
4: 43,47
5: 57,58,52,58
6: 67
7: 78,70,78
8:
9: 90

2 Nháy: 58,78
Giải nhì 97324
Giải ba 14457-18458
Giải tư 12303-19152-10019-63667-20658-06718-08478
Giải năm 4470
Giải sáu 0509-7490-7247
Giải bảy 513
Giải tám 78
KQXS Đắk Lắk 31/05/2022
Giải đặc biệt 549979 Đầu - Nháy
Giải nhất 83054 0:
1: 10,17
2: 26,25,25
3: 34,38
4: 40,41,44
5: 54
6: 65
7: 79,76,73,70
8: 80
9: 99

2 Nháy: 25
Giải nhì 76826
Giải ba 43634-94910
Giải tư 16576-71625-89765-96525-66773-07340-52680
Giải năm 4638
Giải sáu 1370-7517-3899
Giải bảy 041
Giải tám 44
KQXS Đắk Lắk 24/05/2022
Giải đặc biệt 076502 Đầu - Nháy
Giải nhất 34250 0: 02,02,04
1:
2: 21
3: 30,32
4: 46
5: 50,51,55,52,51
6:
7: 78,75,74
8: 80
9: 98,95

2 Nháy: 02,51
Giải nhì 56421
Giải ba 01798-47578
Giải tư 86102-85904-69095-98751-24075-64674-18230
Giải năm 9255
Giải sáu 5280-6952-5551
Giải bảy 732
Giải tám 46
KQXS Đắk Lắk 17/05/2022
Giải đặc biệt 211683 Đầu - Nháy
Giải nhất 91676 0: 03
1: 15,12
2:
3: 35,34
4:
5: 54,54,56
6: 66,66,60
7: 76,71
8: 83,89,83
9: 99,90

2 Nháy: 54,66,83
Giải nhì 69454
Giải ba 85615-22703
Giải tư 29189-90435-42066-37212-96371-61554-38399
Giải năm 2083
Giải sáu 0890-8166-7656
Giải bảy 834
Giải tám 60
KQXS Đắk Lắk 10/05/2022
Giải đặc biệt 239950 Đầu - Nháy
Giải nhất 68373 0: 06
1:
2: 21
3: 34,37,35,36
4: 49
5: 50,58,55
6:
7: 73,78,78,77,75
8: 85
9: 97,96

2 Nháy: 78
Giải nhì 66778
Giải ba 47997-07658
Giải tư 61634-69037-07506-58478-06577-08421-99949
Giải năm 3935
Giải sáu 1985-3055-1375
Giải bảy 496
Giải tám 36
KQXS Đắk Lắk 03/05/2022
Giải đặc biệt 260528 Đầu - Nháy
Giải nhất 71585 0: 09,04
1: 17
2: 28,22
3: 32,35,34
4: 45,42,45,44
5: 50
6: 61,68
7:
8: 85
9: 93,98

2 Nháy: 45
Giải nhì 75193
Giải ba 03309-37845
Giải tư 42132-29822-63742-08761-15404-60745-29598
Giải năm 2068
Giải sáu 0944-4917-2435
Giải bảy 250
Giải tám 34
KQXS Đắk Lắk 26/04/2022
Giải đặc biệt 243417 Đầu - Nháy
Giải nhất 25193 0: 00,04,02,00
1: 17,19
2: 28,25,22
3: 39
4: 41
5: 56,53,57
6: 63
7:
8: 84
9: 93,98

2 Nháy: 00
Giải nhì 53728
Giải ba 42256-57098
Giải tư 31919-26100-80804-13753-14757-16339-82184
Giải năm 9102
Giải sáu 6325-0141-3322
Giải bảy 500
Giải tám 63
KQXS Đắk Lắk 19/04/2022
Giải đặc biệt 636450 Đầu - Nháy
Giải nhất 22959 0: 08
1:
2: 22,27,22
3: 36
4: 49,44
5: 50,59,50,57,56
6:
7: 75
8: 85
9: 97,91,95,95

2 Nháy: 22,50,95
Giải nhì 19422
Giải ba 90497-33549
Giải tư 34644-92950-50736-61008-44827-65557-54522
Giải năm 2056
Giải sáu 4891-7075-5895
Giải bảy 485
Giải tám 95
KQXS Đắk Lắk 12/04/2022
Giải đặc biệt 860071 Đầu - Nháy
Giải nhất 47501 0: 01
1: 16,12,16
2:
3: 37
4: 47,43,43,44,45
5: 57,55
6: 67
7: 71,72
8: 89,83
9: 99

2 Nháy: 16,43
Giải nhì 02347
Giải ba 16689-07357
Giải tư 68499-99916-85843-33743-76067-03955-04683
Giải năm 7412
Giải sáu 8072-8537-0144
Giải bảy 445
Giải tám 16
KQXS Đắk Lắk 05/04/2022
Giải đặc biệt 156856 Đầu - Nháy
Giải nhất 70415 0:
1: 15,18,11
2: 20,26
3: 38
4: 44
5: 56,58,50,53,56
6:
7: 79,78
8: 83,85
9: 97,98

2 Nháy: 56
Giải nhì 52758
Giải ba 12918-56844
Giải tư 28897-46020-88250-41783-91879-77626-90578
Giải năm 4711
Giải sáu 4438-4653-8385
Giải bảy 656
Giải tám 98
KQXS Đắk Lắk 29/03/2022
Giải đặc biệt 392992 Đầu - Nháy
Giải nhất 50863 0:
1: 17,13,10
2: 24,21
3: 33,30
4: 47,45
5:
6: 63,65
7:
8: 87,83,80,83,83
9: 92,91

3 Nháy: 83
Giải nhì 09347
Giải ba 43387-54833
Giải tư 03245-13791-12024-42317-55583-23421-34380
Giải năm 0065
Giải sáu 7613-7983-9730
Giải bảy 183
Giải tám 10

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.