KQXS Nam Định 06/08/2022
Giải đặc biệt 74873 Đầu - Nháy
Giải nhất 78243 0: 09,04,07
1: 10,11
2: 25,21,25,20,27
3: 37,34,36
4: 43,46,44
5: 58,59
6: 62,69
7: 73,79,71,72
8: 82,85
9: 94

2 Nháy: 25
Giải nhì 71609-86446
Giải ba 61504-82910-88725-81307-14382-76821
Giải tư 7562-1111-9085-4994
Giải năm 5479-4825-7458-8637-4759-5644
Giải sáu 020-634-836
Giải bảy 27-69-71-72
Giải tám
KQXS Nam Định 30/07/2022
Giải đặc biệt 96409 Đầu - Nháy
Giải nhất 33297 0: 09
1: 10
2:
3: 32
4: 46,48,46,49
5: 55,55,52,54,54
6: 65,60
7: 77
8: 88,81,89,87,81,82
9: 97,99,96,98,98,98

2 Nháy: 46,54,55,81
3 Nháy: 98
Giải nhì 98099-05132
Giải ba 75396-28088-46255-18481-39865-20146
Giải tư 9948-0498-4546-5949
Giải năm 5489-2998-2610-3077-8455-8252
Giải sáu 987-754-354
Giải bảy 98-81-82-60
Giải tám
KQXS Nam Định 23/07/2022
Giải đặc biệt 15361 Đầu - Nháy
Giải nhất 86993 0: 05,03,00
1:
2: 22,27
3: 38,31
4: 48,45,42,46
5: 55,53,50,54,53,51
6: 61,61
7: 70,72,73
8: 80,87
9: 93,96,97

2 Nháy: 53,61
Giải nhì 28048-57745
Giải ba 41322-93938-52555-61505-86896-02053
Giải tư 4842-5846-3931-4697
Giải năm 2370-5850-0727-5103-4180-7072
Giải sáu 000-573-154
Giải bảy 53-87-61-51
Giải tám
KQXS Nam Định 16/07/2022
Giải đặc biệt 77064 Đầu - Nháy
Giải nhất 71741 0: 06
1: 18,14
2:
3: 37
4: 41,40,46,46,46,48,47
5: 59,57
6: 64,69,69,64,60,66
7: 71,72
8: 87
9: 94,92,97,98,99

2 Nháy: 64,69
3 Nháy: 46
Giải nhì 72337-44659
Giải ba 44394-66969-40892-93397-87057-98369
Giải tư 6540-4164-0571-4718
Giải năm 7806-5487-9072-5446-0798-2999
Giải sáu 814-546-246
Giải bảy 60-48-66-47
Giải tám
KQXS Nam Định 09/07/2022
Giải đặc biệt 10295 Đầu - Nháy
Giải nhất 36734 0: 02,07,02
1: 14,12,16,15
2: 20
3: 34,32,35,37,31,32
4: 46,48,40,41,40
5: 55,54
6: 62
7:
8: 86
9: 95,90,98,95

2 Nháy: 02,32,40,95
Giải nhì 79386-11190
Giải ba 55232-98046-40235-79198-28948-04840
Giải tư 4302-9314-4012-9441
Giải năm 5540-6116-3507-4837-5131-7695
Giải sáu 955-654-102
Giải bảy 15-62-20-32
Giải tám
KQXS Nam Định 02/07/2022
Giải đặc biệt 50554 Đầu - Nháy
Giải nhất 26597 0: 01,08,02
1:
2:
3: 32,30,39
4: 47,42
5: 54,59,59,53
6: 62,68,60,66,68
7: 77,78
8: 80,86,89,83,86,85
9: 97,96

2 Nháy: 59,68,86
Giải nhì 71762-44601
Giải ba 96368-65980-74760-70786-58689-20359
Giải tư 3659-9883-5277-1696
Giải năm 8466-5247-7508-9632-7530-8386
Giải sáu 485-868-202
Giải bảy 78-42-39-53
Giải tám
KQXS Nam Định 25/06/2022
Giải đặc biệt 36768 Đầu - Nháy
Giải nhất 38794 0: 08
1: 18
2: 25
3: 39,36,39,33
4: 43,45,43
5: 51,54,52,54,54,51
6: 68,66
7: 77,78,78
8: 82,85,84
9: 94,90,99

2 Nháy: 39,43,51,78
3 Nháy: 54
Giải nhì 13490-72677
Giải ba 15066-24443-15882-26308-82699-79139
Giải tư 8918-1645-3051-9154
Giải năm 4385-7752-6154-5354-3336-1651
Giải sáu 939-933-878
Giải bảy 78-43-25-84
Giải tám
KQXS Nam Định 18/06/2022
Giải đặc biệt 87190 Đầu - Nháy
Giải nhất 21110 0: 04,03
1: 10,12,12,18,13
2: 25,21,28
3: 33,32
4: 44
5: 50
6: 64,69,65
7: 74,75,72,76
8: 88,80
9: 90,90,96,95

2 Nháy: 12,90
Giải nhì 89033-05612
Giải ba 40604-22974-97388-32375-29525-47990
Giải tư 3021-6272-2712-6064
Giải năm 6803-8396-9069-9128-0880-9176
Giải sáu 765-095-944
Giải bảy 18-50-32-13
Giải tám
KQXS Nam Định 11/06/2022
Giải đặc biệt 29224 Đầu - Nháy
Giải nhất 20766 0: 01,03,06
1: 14
2: 24,25,23,27,22,27,27
3: 32,33
4: 42,49,42
5: 59,55
6: 66,66,63,69
7: 75,79,70
8: 89
9: 99

2 Nháy: 42,66
3 Nháy: 27
Giải nhì 20025-62589
Giải ba 86559-46901-74366-31423-06027-62203
Giải tư 5922-5175-1079-1042
Giải năm 4227-5014-5099-4763-3227-4269
Giải sáu 570-449-342
Giải bảy 32-06-33-55
Giải tám
KQXS Nam Định 04/06/2022
Giải đặc biệt 60832 Đầu - Nháy
Giải nhất 30058 0: 00,03
1: 18,19,11
2: 29,25
3: 32,34
4: 48,44,42
5: 58,53
6: 62,66,65,61,68
7: 77,78
8: 87,85,87
9: 96,94,98

2 Nháy: 87
Giải nhì 63129-67653
Giải ba 30448-14577-57334-18196-03418-21125
Giải tư 2962-4394-7219-8466
Giải năm 5178-9011-2444-4487-3398-1365
Giải sáu 500-161-485
Giải bảy 03-68-87-42
Giải tám
KQXS Nam Định 28/05/2022
Giải đặc biệt 57318 Đầu - Nháy
Giải nhất 86313 0: 07,07
1: 18,13,19,14,17,19
2: 20,23
3: 30,39
4: 41,40
5: 57,53,53,59
6: 69,69,62,63
7: 76,73
8: 88
9: 92,92

2 Nháy: 07,19,53,69,92
Giải nhì 52292-77476
Giải ba 75688-25120-57019-90657-67823-68014
Giải tư 8907-9773-4469-8369
Giải năm 2517-9153-1007-3430-9241-8362
Giải sáu 719-640-292
Giải bảy 63-53-39-59
Giải tám
KQXS Nam Định 21/05/2022
Giải đặc biệt 85198 Đầu - Nháy
Giải nhất 20830 0: 00,09
1: 12,13
2: 27,27
3: 30,37,33,31,30,38
4: 44,47
5: 58,59,53
6: 64,64
7: 74
8: 80,89,80
9: 98,99,91,93

2 Nháy: 27,30,64,80
Giải nhì 08364-24874
Giải ba 09500-00837-14233-78831-28309-86212
Giải tư 3330-1999-6180-1527
Giải năm 4238-3344-7589-6327-8058-4791
Giải sáu 559-193-047
Giải bảy 53-64-13-80
Giải tám
KQXS Nam Định 14/05/2022
Giải đặc biệt 30775 Đầu - Nháy
Giải nhất 08368 0: 05,09,05,08
1: 18
2: 21,21
3: 32,33,31,36
4: 47
5: 53,57,52
6: 68,69
7: 75,71,70,79,74
8: 87,88,85
9: 96,91

2 Nháy: 05,21
Giải nhì 69632-67521
Giải ba 75571-94533-83453-76996-31087-18091
Giải tư 9005-8609-0221-4118
Giải năm 0731-1769-3270-3088-5179-8847
Giải sáu 585-536-357
Giải bảy 05-74-08-52
Giải tám
KQXS Nam Định 07/05/2022
Giải đặc biệt 73301 Đầu - Nháy
Giải nhất 10879 0: 01,05,03
1: 16,13,13,14,16
2: 29,22,29,26,20,24
3: 31,30,30
4: 47
5: 56,50,56
6: 61,60
7: 79,73
8: 88
9: 95

2 Nháy: 13,16,29,30,56
Giải nhì 79061-73405
Giải ba 93716-30788-85195-11056-71929-08331
Giải tư 6422-9330-3650-0829
Giải năm 8826-8413-9913-2003-0814-3216
Giải sáu 773-447-456
Giải bảy 20-24-60-30
Giải tám
KQXS Nam Định 30/04/2022
Giải đặc biệt 59924 Đầu - Nháy
Giải nhất 14841 0: 05,08,09,09
1:
2: 24,24
3: 31,30,30,34
4: 41,46,46,49
5: 55,50,55
6: 67,66,68,65,65
7: 72,70
8: 81
9: 93,91

2 Nháy: 09,24,30,46,55,65
Giải nhì 64655-67193
Giải ba 50805-87346-26424-18550-07667-52631
Giải tư 1781-2446-1208-8909
Giải năm 1509-3066-9191-0372-8670-9968
Giải sáu 665-055-930
Giải bảy 49-30-65-34
Giải tám
KQXS Nam Định 23/04/2022
Giải đặc biệt 77318 Đầu - Nháy
Giải nhất 33815 0: 09
1: 18,15,13,18,18,12
2: 22
3: 38
4: 45,40,45,41
5: 54,57,55,58
6: 63,68
7: 78,76
8: 83,80,85,80
9: 98,97

2 Nháy: 45,80
3 Nháy: 18
Giải nhì 99854-99583
Giải ba 81145-35513-96640-71280-27985-59278
Giải tư 7798-2218-8909-6218
Giải năm 1876-2463-7822-1145-9457-9141
Giải sáu 568-438-555
Giải bảy 12-80-97-58
Giải tám
KQXS Nam Định 16/04/2022
Giải đặc biệt 36554 Đầu - Nháy
Giải nhất 94220 0: 08,02
1: 10
2: 20,27
3: 36
4: 45,46,48
5: 54
6: 69,66,69,69
7: 73,77,70
8: 81,83,81,80,85,81
9: 90,91,98,94

3 Nháy: 69,81
Giải nhì 71581-97927
Giải ba 99808-50345-90346-35469-62210-48173
Giải tư 1377-6536-3890-3566
Giải năm 8883-4491-5181-6270-4680-0369
Giải sáu 269-085-602
Giải bảy 48-81-98-94
Giải tám
KQXS Nam Định 09/04/2022
Giải đặc biệt 34194 Đầu - Nháy
Giải nhất 51050 0: 07
1: 10,17,17,10,12
2: 24,23
3: 34,36,34
4: 46,41,45
5: 50,53
6: 61,67
7: 70,70,75,76,70
8:
9: 94,92,91,94

2 Nháy: 10,17,34,94
3 Nháy: 70
Giải nhì 00770-73910
Giải ba 54217-08307-56617-19934-50892-17924
Giải tư 5610-8570-9836-3346
Giải năm 6275-0476-0641-5953-5661-5967
Giải sáu 323-312-691
Giải bảy 34-94-45-70
Giải tám
KQXS Nam Định 02/04/2022
Giải đặc biệt 61762 Đầu - Nháy
Giải nhất 39070 0: 07,02,06
1: 19,14
2: 29,25,23,25
3: 33
4: 48
5: 55
6: 62,63,60,61
7: 70,72,77,72,72,75
8: 85,88,88
9: 91,91

2 Nháy: 25,88,91
3 Nháy: 72
Giải nhì 02329-18372
Giải ba 16007-60763-57491-47077-84248-75402
Giải tư 4191-4433-8606-2325
Giải năm 7285-7588-2188-6755-5523-8372
Giải sáu 760-419-672
Giải bảy 75-61-14-25
Giải tám
KQXS Nam Định 26/03/2022
Giải đặc biệt 15972 Đầu - Nháy
Giải nhất 02820 0: 04
1: 13,18
2: 20,20,28
3: 31
4: 47,47,41
5: 54,55,58
6: 62,66,62,65
7: 72,75,74,72,72
8: 83,82
9: 97,98,92

2 Nháy: 20,47,62
3 Nháy: 72
Giải nhì 54813-53654
Giải ba 51997-63875-06974-87762-39718-08966
Giải tư 5847-0662-7665-3347
Giải năm 5972-7620-8131-2155-8398-6841
Giải sáu 704-672-783
Giải bảy 92-82-28-58
Giải tám

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 11/08/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.