KQXS Long An 13/08/2022
Giải đặc biệt 335361 Đầu - Nháy
Giải nhất 40673 0:
1: 12,17
2: 21,28
3: 39,34
4: 45,41,43
5: 53
6: 61
7: 73,78,73
8: 86,80,85
9: 94

2 Nháy: 73
Giải nhì 97421
Giải ba 62245-53728
Giải tư 43041-45912-41943-89717-99994-13139-50453
Giải năm 7986
Giải sáu 3180-4778-1073
Giải bảy 385
Giải tám 34
KQXS Long An 06/08/2022
Giải đặc biệt 508665 Đầu - Nháy
Giải nhất 26503 0: 03
1:
2: 24
3: 36,39,32,35
4: 42,41
5: 51
6: 65
7: 72,71
8: 82,85,88,85
9: 99,97

2 Nháy: 85
Giải nhì 64072
Giải ba 02282-08124
Giải tư 82071-77736-38885-22788-08285-35839-71199
Giải năm 6451
Giải sáu 4242-6832-0597
Giải bảy 441
Giải tám 35
KQXS Long An 30/07/2022
Giải đặc biệt 944892 Đầu - Nháy
Giải nhất 56781 0: 01,09
1:
2: 27,26
3:
4:
5: 50
6: 62,60,62,60,64
7: 78,76
8: 81,87
9: 92,96,94,97

2 Nháy: 60,62
Giải nhì 58427
Giải ba 73050-65126
Giải tư 12901-69062-67460-66996-16178-84394-88562
Giải năm 0360
Giải sáu 1509-2876-4887
Giải bảy 997
Giải tám 64
KQXS Long An 23/07/2022
Giải đặc biệt 305486 Đầu - Nháy
Giải nhất 81796 0: 08
1: 10,10
2: 29,21,22
3:
4: 42,47
5: 57
6: 63,65
7: 70,71
8: 86
9: 96,95,99,91

2 Nháy: 10
Giải nhì 01763
Giải ba 92308-95395
Giải tư 61542-75229-64110-09510-42270-10421-96299
Giải năm 8871
Giải sáu 5765-9922-2791
Giải bảy 757
Giải tám 47
KQXS Long An 16/07/2022
Giải đặc biệt 171233 Đầu - Nháy
Giải nhất 70673 0:
1: 17
2: 25,20
3: 33,33
4: 47,49
5: 58
6: 62,61,63
7: 73,73,71
8: 81,85
9: 90,90

2 Nháy: 33,73,90
Giải nhì 67125
Giải ba 51847-75058
Giải tư 39220-49381-27985-89949-86462-01590-73861
Giải năm 7233
Giải sáu 9817-8673-4963
Giải bảy 371
Giải tám 90
KQXS Long An 09/07/2022
Giải đặc biệt 367119 Đầu - Nháy
Giải nhất 63747 0: 00
1: 19,16
2: 28
3: 32
4: 47,41,42
5: 56
6: 68,66,69
7: 72,72
8: 85,83,84
9: 97

2 Nháy: 72
Giải nhì 99772
Giải ba 54632-12500
Giải tư 70368-57085-37528-55197-33383-91184-84141
Giải năm 5072
Giải sáu 7242-8256-8866
Giải bảy 469
Giải tám 16
KQXS Long An 02/07/2022
Giải đặc biệt 604589 Đầu - Nháy
Giải nhất 21174 0:
1: 19
2: 25,20,23
3: 36,39,37
4:
5: 53,50
6: 60,67
7: 74,71
8: 89,82,89,83
9: 97

2 Nháy: 89
Giải nhì 02982
Giải ba 46960-09825
Giải tư 33853-66120-23636-08297-63689-27567-77019
Giải năm 8183
Giải sáu 9739-7771-9923
Giải bảy 237
Giải tám 50
KQXS Long An 25/06/2022
Giải đặc biệt 953826 Đầu - Nháy
Giải nhất 45792 0: 08
1: 11,13,19
2: 26,22
3: 35,36,30
4: 45
5: 58
6: 66
7: 79,78
8: 84,86
9: 92,96
Giải nhì 63096
Giải ba 82511-40435
Giải tư 21508-08384-46336-17479-38013-38158-18266
Giải năm 7845
Giải sáu 1422-9619-0586
Giải bảy 378
Giải tám 30
KQXS Long An 18/06/2022
Giải đặc biệt 597175 Đầu - Nháy
Giải nhất 74695 0:
1: 13,10,11,19
2: 21,25
3: 31,34
4: 46,40,41,45
5: 55
6: 61
7: 75
8: 81,82
9: 95
Giải nhì 32613
Giải ba 73810-93711
Giải tư 37981-22946-40240-74821-10361-45931-26925
Giải năm 5582
Giải sáu 5619-3341-9055
Giải bảy 145
Giải tám 34
KQXS Long An 11/06/2022
Giải đặc biệt 863914 Đầu - Nháy
Giải nhất 41174 0: 00,04
1: 14,11,15,17,10,13
2: 21,22
3: 39
4: 48
5:
6:
7: 74,75
8: 80,81,87
9: 97
Giải nhì 17280
Giải ba 93911-54748
Giải tư 95815-21700-20539-61517-66510-88081-90813
Giải năm 8075
Giải sáu 9921-0504-9087
Giải bảy 122
Giải tám 97
KQXS Long An 04/06/2022
Giải đặc biệt 920631 Đầu - Nháy
Giải nhất 01069 0: 07,03,01
1: 10,14,19
2: 21
3: 31,35
4: 40
5: 51,53,57
6: 69,66
7: 79
8:
9: 99,96
Giải nhì 70779
Giải ba 86310-01551
Giải tư 69707-50614-68603-03621-86840-79699-05053
Giải năm 7757
Giải sáu 4419-2096-9235
Giải bảy 301
Giải tám 66
KQXS Long An 28/05/2022
Giải đặc biệt 403124 Đầu - Nháy
Giải nhất 47805 0: 05,04,00
1: 16,11
2: 24,26
3: 36
4: 44
5: 50,53,55,52
6: 61
7: 79,76
8: 88
9: 90
Giải nhì 27636
Giải ba 79050-17216
Giải tư 78953-58004-59144-13355-45326-70779-30300
Giải năm 4452
Giải sáu 7376-4188-4290
Giải bảy 061
Giải tám 11
KQXS Long An 21/05/2022
Giải đặc biệt 078827 Đầu - Nháy
Giải nhất 75375 0: 06
1: 19,14
2: 27
3: 30,31
4: 43,41
5: 50,53
6: 64
7: 75,78,74
8: 82,85
9: 96,94
Giải nhì 82130
Giải ba 01419-86178
Giải tư 29050-61896-01882-01994-59985-84943-35514
Giải năm 6564
Giải sáu 2853-7874-0141
Giải bảy 506
Giải tám 31
KQXS Long An 14/05/2022
Giải đặc biệt 735904 Đầu - Nháy
Giải nhất 72760 0: 04,01
1: 12,15
2: 25
3: 39,37
4: 45,48,46,48
5:
6: 60,63,64
7:
8: 82,81
9: 97,99

2 Nháy: 48
Giải nhì 54263
Giải ba 77239-76525
Giải tư 69882-98312-50845-07248-56737-08464-60497
Giải năm 7501
Giải sáu 7381-9015-3846
Giải bảy 348
Giải tám 99
KQXS Long An 07/05/2022
Giải đặc biệt 812744 Đầu - Nháy
Giải nhất 43284 0: 05,09,09
1: 12
2: 20,24
3: 36,37
4: 44,43,42
5: 52
6: 62
7: 79
8: 84
9: 90,91,94

2 Nháy: 09
Giải nhì 31020
Giải ba 95305-48143
Giải tư 19309-51152-10309-43490-27424-73912-70142
Giải năm 1262
Giải sáu 0291-2494-0436
Giải bảy 579
Giải tám 37
KQXS Long An 30/04/2022
Giải đặc biệt 410244 Đầu - Nháy
Giải nhất 14904 0: 04,06,07,07
1: 12,16,14,14
2: 21,25,21
3: 33,34,38
4: 44,49
5:
6: 67
7: 72
8:
9:

2 Nháy: 07,14,21
Giải nhì 76106
Giải ba 23533-38007
Giải tư 57412-78267-47407-75172-13521-60225-53016
Giải năm 8914
Giải sáu 2314-4134-0421
Giải bảy 549
Giải tám 38
KQXS Long An 23/04/2022
Giải đặc biệt 934806 Đầu - Nháy
Giải nhất 60594 0: 06,07,08
1: 14,10,12,15,16
2: 22
3: 36,36
4:
5: 57,54,57
6: 69
7: 73,78
8:
9: 94

2 Nháy: 36,57
Giải nhì 41314
Giải ba 84410-49573
Giải tư 77312-43515-79916-13257-40754-59869-72936
Giải năm 3357
Giải sáu 5707-6436-5878
Giải bảy 522
Giải tám 08
KQXS Long An 16/04/2022
Giải đặc biệt 211809 Đầu - Nháy
Giải nhất 32744 0: 09,05,05,04,08
1: 17
2: 23
3: 30,35,33
4: 44,47
5: 54,50
6: 63
7: 75
8: 84
9: 96

2 Nháy: 05
Giải nhì 17305
Giải ba 13305-35304
Giải tư 43675-84717-73430-81947-09584-67935-12754
Giải năm 6750
Giải sáu 2123-0763-3096
Giải bảy 933
Giải tám 08
KQXS Long An 09/04/2022
Giải đặc biệt 832298 Đầu - Nháy
Giải nhất 92726 0: 07,00,08
1: 11
2: 26,22,24,27
3: 39
4: 40
5: 53
6: 65
7: 73,72
8: 89
9: 98,99,90
Giải nhì 97473
Giải ba 07511-95772
Giải tư 28699-12522-81053-23340-34107-42000-31108
Giải năm 0589
Giải sáu 5990-7124-8827
Giải bảy 239
Giải tám 65
KQXS Long An 02/04/2022
Giải đặc biệt 874733 Đầu - Nháy
Giải nhất 70829 0: 09,09
1: 19,19
2: 29,21,24
3: 33,39
4: 42
5: 52,54
6: 64
7: 70,77
8: 84,84
9: 95

2 Nháy: 09,19,84
Giải nhì 78264
Giải ba 03270-80842
Giải tư 30209-66119-43352-66984-67554-25721-22795
Giải năm 1324
Giải sáu 9677-2209-9084
Giải bảy 039
Giải tám 19

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.