Thống kê tần suất bóng giải nhất

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3
4 số
2 15/08-T2 19117 51486 91,41,96,46 91 4 về 1
3 14/08-CN 90213 96091 73,23,78,28 Không về Về 28 sau 2 ngày
4 13/08-T7 40306 29373 56,06,51,01 06,51 4 về 2
5 12/08-T6 93970 42956 63,13,68,18 18 4 về 1
6 11/08-T5 44082 54663 27,77,22,72 22 4 về 1
7 10/08-T4 42119 46227 18,68,13,63 Không về Về 18,63 sau 2 ngày
8 09/08-T3 00180 08818 69,19,64,14 14 4 về 1
9 08/08-T2 76821 26769 04,54,09,59 Không về Xịt
10 07/08-CN 80395 00604 43,93,48,98 93,93,98 4 về 3
11 06/08-T7 74873 78243 74,24,79,29 79 4 về 1
12 05/08-T6 49513 91374 69,19,64,14 69,14 4 về 2
13 04/08-T5 27492 50569 71,21,76,26 Không về Về 71,21 sau 3 ngày
14 03/08-T4 37686 60371 90,40,95,45 40 4 về 1
15 02/08-T3 36335 79490 59,09,54,04 Không về Về 09 sau 2 ngày
16 01/08-T2 46555 11459 43,93,48,98 93,93,93,48 4 về 4
17 31/07-CN 50267 02643 97,47,92,42 Không về Về 97,97 sau 2 ngày
18 30/07-T7 96409 33297 96,46,91,41 96,46,46 4 về 3
19 29/07-T6 92303 26296 23,73,28,78 78 4 về 1
20 28/07-T5 56590 61023 50,00,55,05 50 4 về 1
21 27/07-T4 09155 63250 83,33,88,38 33,38 4 về 2
22 26/07-T3 00558 96583 42,92,47,97 Không về Về 42 sau 2 ngày
23 25/07-T2 69502 72642 86,36,81,31 36 4 về 1
24 24/07-CN 22857 51386 93,43,98,48 Không về Về 93 sau 2 ngày
25 23/07-T7 15361 86993 57,07,52,02 Không về Về 57,57 sau 2 ngày
26 22/07-T6 04093 51457 31,81,36,86 86 4 về 1
27 21/07-T5 27404 63031 29,79,24,74 Không về Về 74 sau 2 ngày
28 20/07-T4 25496 72929 80,30,85,35 80,35,35 4 về 3
29 19/07-T3 53393 88480 19,69,14,64 19,64 4 về 2
30 18/07-T2 36713 35519 57,07,52,02 Không về Về 07 sau 3 ngày
31 17/07-CN 66327 20157 41,91,46,96 Không về Về 41,46,46 sau 3 ngày
32 16/07-T7 77064 71741 17,67,12,62 Không về Về 62 sau 3 ngày
33 15/07-T6 38114 90817 10,60,15,65 10,10 4 về 2
34 14/07-T5 32850 20310 71,21,76,26 71 4 về 1
35 13/07-T4 95155 90271 07,57,02,52 07,57,57 4 về 3
36 12/07-T3 23151 77007 33,83,38,88 38 4 về 1
37 11/07-T2 02801 41033 64,14,69,19 14,19 4 về 2
38 10/07-CN 17772 24964 34,84,39,89 Không về Về 39 sau 2 ngày
39 09/07-T7 10295 36734 69,19,64,14 14 4 về 1
40 08/07-T6 66224 39869 78,28,73,23 Không về Xịt
41 07/07-T5 91796 13278 32,82,37,87 Không về Về 32,87 sau 2 ngày
42 06/07-T4 76796 60532 75,25,70,20 75,70 4 về 2
43 05/07-T3 68404 87375 77,27,72,22 27 4 về 1
44 04/07-T2 50239 18777 44,94,49,99 49 4 về 1
45 03/07-CN 86690 00944 97,47,92,42 97,92 4 về 2
46 02/07-T7 50554 26597 90,40,95,45 Không về Về 90,40,45 sau 2 ngày
47 01/07-T6 01697 70090 72,22,77,27 Không về Về 77 sau 2 ngày
48 30/06-T5 58839 82672 36,86,31,81 Không về Về 86,86 sau 3 ngày
49 29/06-T4 38892 20636 44,94,49,99 94 4 về 1
50 28/06-T3 13149 50944 32,82,37,87 37 4 về 1
51 27/06-T2 62171 74232 22,72,27,77 72,77 4 về 2
52 26/06-CN 46970 31422 94,44,99,49 Không về Về 44,49 sau 2 ngày
53 25/06-T7 36768 38794 44,94,49,99 94,99 4 về 2
54 24/06-T6 49677 52644 47,97,42,92 Không về Về 47,42,92 sau 3 ngày
55 23/06-T5 97140 07147 33,83,38,88 33 4 về 1
56 22/06-T4 50846 92133 76,26,71,21 Không về Về 71 sau 2 ngày
57 21/06-T3 81571 37576 79,29,74,24 Không về Về 79 sau 2 ngày
58 20/06-T2 71808 24479 84,34,89,39 Không về Về 34,39 sau 2 ngày
59 19/06-CN 66449 97184 10,60,15,65 Không về Về 15,65 sau 2 ngày
60 18/06-T7 87190 21110 47,97,42,92 Không về Về 47 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 54 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/08/2022
3564677290

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.