Thống kê đặc biệt lục thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 16/08-T3 60 số
2 15/08-T2 19117 51486 60 số về đề 117
3 14/08-CN 90213 96091 60 số về đề 0213
4 13/08-T7 40306 29373 60 số về đề 0306
5 12/08-T6 93970 42956 60 số về đề 70
6 11/08-T5 44082 54663 49 số Không về Về 0306 sau 3 ngày
7 10/08-T4 42119 46227 60 số Không về Xịt
8 09/08-T3 00180 08818 60 số Không về Xịt
9 08/08-T2 76821 26769 60 số Không về Về 0180 sau 2 ngày
10 07/08-CN 80395 00604 60 số Không về Về 6821 sau 2 ngày
11 06/08-T7 74873 78243 60 số Không về Về 6821 sau 3 ngày
12 05/08-T6 49513 91374 60 số về đề 513
13 04/08-T5 27492 50569 60 số Không về Về 513 sau 2 ngày
14 03/08-T4 37686 60371 60 số Không về Về 513 sau 3 ngày
15 02/08-T3 36335 79490 60 số Không về Về 92 sau 3 ngày
16 01/08-T2 46555 11459 60 số về đề 6555
17 31/07-CN 50267 02643 60 số về đề 0267
18 30/07-T7 96409 33297 60 số Không về Về 6555 sau 3 ngày
19 29/07-T6 92303 26296 60 số về đề 2303
20 28/07-T5 56590 61023 60 số Không về Về 2303 sau 2 ngày
21 27/07-T4 09155 63250 60 số về đề 155
22 26/07-T3 00558 96583 53 số Không về Về 155 sau 2 ngày
23 25/07-T2 69502 72642 60 số về đề 502
24 24/07-CN 22857 51386 60 số về đề 2857
25 23/07-T7 15361 86993 60 số về đề 361
26 22/07-T6 04093 51457 60 số Không về Về 2857 sau 3 ngày
27 21/07-T5 27404 63031 60 số Không về Xịt
28 20/07-T4 25496 72929 60 số Không về Về 04 sau 2 ngày
29 19/07-T3 53393 88480 60 số Không về Về 04 sau 3 ngày
30 18/07-T2 36713 35519 60 số về đề 13
31 17/07-CN 66327 20157 60 số về đề 6327
32 16/07-T7 77064 71741 60 số Không về Về 6327 sau 2 ngày
33 15/07-T6 38114 90817 60 số về đề 114
34 14/07-T5 32850 20310 60 số về đề 2850
35 13/07-T4 95155 90271 60 số về đề 155
36 12/07-T3 23151 77007 50 số về đề 151
37 11/07-T2 02801 41033 60 số về đề 2801
38 10/07-CN 17772 24964 60 số Không về Về 2801 sau 2 ngày
39 09/07-T7 10295 36734 60 số Không về Về 72 sau 2 ngày
40 08/07-T6 66224 39869 60 số Không về Về 72 sau 3 ngày
41 07/07-T5 91796 13278 60 số Không về Về 0295 sau 3 ngày
Tổng: 40 ngày - về 19 ngày - Không về 22 ngày - tỷ lệ 47 % - Ăn 3 càng 17 lần - Ăn 4 càng 9 lần - Kết quả nuôi : 3 ngày Xịt