BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/05/2023
44 08 34 43 47 74 80 01 07 10 12 15 16 17 21 37 45 49 51 54 61 69 70 71 73 94 96 99

Top Đặc Biệt: 29/05/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.