- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem

Cầu nhân giải nhất KQXS MB

Ngày tạo kênh: 27/11/2022 - Loại kênh: Loto - Miền Bắc - Tổng số ngày chốt: 515 ngày
2 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 1 - Lượt xem : 37


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 25/04/2024-T5 Đăng nhập Chờ... 0
2 24/04/2024-T4 18,81,04,40 Chờ... 0 24/04/2024 13:06
3 23/04/2024-T3 12681 40,04,48,84 Không về 0 23/04/2024 13:06
4 22/04/2024-T2 15525 18,81,04,40 Không về 0 22/04/2024 13:06
5 21/04/2024-CN 19980 24,42,24,42 Không về 0 21/04/2024 13:06
6 20/04/2024-T7 29379 06,60,05,50 60,05 4 về 2 0 20/04/2024 13:06
7 19/04/2024-T6 26592 09,90,28,82 Không về 0 19/04/2024 13:06
8 18/04/2024-T5 62904 36,63,07,70 36 4 về 1 0 18/04/2024 13:02
9 17/04/2024-T4 90289 03,30,18,81 03,18 4 về 2 0 17/04/2024 13:08
10 16/04/2024-T3 96850 00,00,00,00 Không về 0 16/04/2024 13:08
11 15/04/2024-T2 99369 07,70,02,20 Không về 0 15/04/2024 13:08
12 14/04/2024-CN 71396 18,81,21,12 18,18,81,21 4 về 4 0 14/04/2024 13:08
13 13/04/2024-T7 90649 04,40,10,01 10 4 về 1 0 13/04/2024 13:08
14 12/04/2024-T6 12073 12,21,08,80 21,80 4 về 2 0 12/04/2024 13:08
15 11/04/2024-T5 69356 35,53,08,80 35,53,80 4 về 3 0 11/04/2024 13:08
16 10/04/2024-T4 14138 21,12,25,52 21,12,52 4 về 3 0 10/04/2024 13:00
17 09/04/2024-T3 16510 08,80,00,00 Không về 0 09/04/2024 13:00
18 08/04/2024-T2 30147 16,61,00,00 16,61,61 4 về 3 0 08/04/2024 13:09
19 07/04/2024-CN 93374 54,45,18,81 18 4 về 1 0 07/04/2024 13:09
20 06/04/2024-T7 00312 12,21,10,01 12,21,01 4 về 3 0 06/04/2024 13:04
21 05/04/2024-T6 72666 00,00,24,42 Không về 0 05/04/2024 13:04
22 04/04/2024-T5 69389 00,00,56,65 65,65 4 về 2 0 04/04/2024 13:07
23 03/04/2024-T4 67364 24,42,27,72 24 4 về 1 0 03/04/2024 13:07
24 02/04/2024-T3 62909 24,42,07,70 Không về 0 02/04/2024 13:07
25 01/04/2024-T2 19052 02,20,04,40 02 4 về 1 0 01/04/2024 13:07
26 31/03/2024-CN 36909 00,00,03,30 03,03 4 về 2 0 31/03/2024 13:06
27 30/03/2024-T7 62135 06,60,54,45 60 4 về 1 0 30/03/2024 13:06
28 29/03/2024-T6 37869 02,20,30,03 Không về 0 29/03/2024 13:06
29 28/03/2024-T5 49879 35,53,48,84 Không về 0 28/03/2024 13:06
30 27/03/2024-T4 20645 35,53,20,02 02 4 về 1 0 27/03/2024 13:06
31 26/03/2024-T3 59619 00,00,27,72 Không về 0 26/03/2024 13:06
Tổng về: 33 / 116 - Tỷ lệ : 28%

XSMB.top - THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.
TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc