Tổng hợp VIP các kênh chốt Đặc biệt Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 25/04/2024-T5 Chờ...
2 24/04/2024-T4 Chờ...
3 23/04/2024-T3 12681 Không chốt
4 22/04/2024-T2 15525 Không chốt
5 21/04/2024-CN 19980 Không chốt
6 20/04/2024-T7 29379 Không chốt
7 19/04/2024-T6 26592 Không chốt
8 18/04/2024-T5 62904 Không chốt
9 17/04/2024-T4 90289 Không chốt
10 16/04/2024-T3 96850 Không chốt
11 15/04/2024-T2 99369 Không chốt
12 14/04/2024-CN 71396 Không chốt
13 13/04/2024-T7 90649 Không chốt
14 12/04/2024-T6 12073 Không chốt
15 11/04/2024-T5 69356 Không chốt
16 10/04/2024-T4 14138 Không chốt
17 09/04/2024-T3 16510 Không chốt
18 08/04/2024-T2 30147 Không chốt
19 07/04/2024-CN 93374 Không chốt
20 06/04/2024-T7 00312 Không chốt
21 05/04/2024-T6 72666 Không chốt
22 04/04/2024-T5 69389 Không chốt
23 03/04/2024-T4 67364 Không chốt
24 02/04/2024-T3 62909 Không chốt
25 01/04/2024-T2 19052 Không chốt
26 31/03/2024-CN 36909 Không chốt
27 30/03/2024-T7 62135 Không chốt
28 29/03/2024-T6 37869 Không chốt
29 28/03/2024-T5 49879 Không chốt
30 27/03/2024-T4 20645 Không chốt
31 26/03/2024-T3 59619 Không chốt
Tổng về: 0 / 0 - Tỷ lệ : 0%