Tổng hợp VIP các kênh chốt Đặc biệt Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 03/10/2023-T3 Chờ...
2 02/10/2023-T2 80973 Không chốt
3 01/10/2023-CN 07289 Không chốt
4 30/09/2023-T7 19237 Không chốt
5 29/09/2023-T6 07044 Không chốt
6 28/09/2023-T5 11698 Không chốt
7 27/09/2023-T4 93447 Không chốt
8 26/09/2023-T3 45236 Không chốt
9 25/09/2023-T2 68779 Không chốt
10 24/09/2023-CN 62778 Không chốt
11 23/09/2023-T7 76922 Không chốt
12 22/09/2023-T6 22714 Không chốt
13 21/09/2023-T5 52566 Không chốt
14 20/09/2023-T4 40303 Không chốt
15 19/09/2023-T3 50925 Không chốt
16 18/09/2023-T2 43104 Không chốt
17 17/09/2023-CN 22365 Không chốt
18 16/09/2023-T7 11724 Không chốt
19 15/09/2023-T6 13720 Không chốt
20 14/09/2023-T5 59722 Không chốt
21 13/09/2023-T4 56650 Không chốt
22 12/09/2023-T3 73132 Không chốt
23 11/09/2023-T2 63768 Không chốt
24 10/09/2023-CN 35902 Không chốt
25 09/09/2023-T7 35252 Không chốt
26 08/09/2023-T6 13676 Không chốt
27 07/09/2023-T5 49956 Không chốt
28 06/09/2023-T4 15269 Không chốt
29 05/09/2023-T3 06367 Không chốt
30 04/09/2023-T2 08811 Không chốt
31 03/09/2023-CN 31186 Không chốt
Tổng về: 0 / 0 - Tỷ lệ : 0%