- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem

Chốt cầu Loto hay nhất

Ngày tạo kênh: 26/11/2022 - Loại kênh: Loto - Miền Bắc - Tổng số ngày chốt: 514 ngày
1 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 55


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 25/04/2024-T5 Đăng nhập Chờ... 0
2 24/04/2024-T4 21,12,24,42,91,19,94,49 Chờ... 0 24/04/2024 16:26
3 23/04/2024-T3 12681 88,88,86,68,58,85,56,65 68 8 về 1 0 23/04/2024 16:26
4 22/04/2024-T2 15525 22,22,22,22,92,29,92,29 22,22,22,22 8 về 4 0 22/04/2024 16:26
5 21/04/2024-CN 19980 33,33,38,83,83,38,88,88 Không về 0 21/04/2024 16:26
6 20/04/2024-T7 29379 15,51,11,11,65,56,61,16 51 8 về 1 0 20/04/2024 16:26
7 19/04/2024-T6 26592 17,71,14,41,97,79,94,49 71,71,14,49 8 về 4 0 19/04/2024 16:26
8 18/04/2024-T5 62904 67,76,61,16,67,76,61,16 61,16,61,16 8 về 4 0 18/04/2024 16:22
9 17/04/2024-T4 90289 12,21,19,91,32,23,39,93 Không về 0 17/04/2024 16:22
10 16/04/2024-T3 96850 20,02,21,12,00,00,01,10 12,10,10 8 về 3 0 16/04/2024 16:28
11 15/04/2024-T2 99369 71,17,72,27,11,11,12,21 Không về 0 15/04/2024 16:28
12 14/04/2024-CN 71396 93,39,97,79,23,32,27,72 Không về 0 14/04/2024 16:28
13 13/04/2024-T7 90649 25,52,22,22,25,52,22,22 52,52 8 về 2 0 13/04/2024 16:28
14 12/04/2024-T6 12073 62,26,64,46,22,22,24,42 22,22 8 về 2 0 12/04/2024 16:28
15 11/04/2024-T5 69356 52,25,54,45,72,27,74,47 52 8 về 1 0 11/04/2024 16:28
16 10/04/2024-T4 14138 35,53,35,53,75,57,75,57 53,53,75,57,75,57 8 về 6 0 10/04/2024 16:28
17 09/04/2024-T3 16510 10,01,10,01,80,08,80,08 10,10,10,10,10,10 8 về 6 0 09/04/2024 16:20
18 08/04/2024-T2 30147 40,04,48,84,40,04,48,84 04,04 8 về 2 0 08/04/2024 16:29
19 07/04/2024-CN 93374 99,99,92,29,69,96,62,26 69,69,96 8 về 3 0 07/04/2024 16:29
20 06/04/2024-T7 00312 35,53,32,23,45,54,42,24 32,23,42 8 về 3 0 06/04/2024 16:24
21 05/04/2024-T6 72666 03,30,08,80,53,35,58,85 Không về 0 05/04/2024 16:24
22 04/04/2024-T5 69389 08,80,07,70,98,89,97,79 89,89 8 về 2 0 04/04/2024 16:27
23 03/04/2024-T4 67364 69,96,63,36,49,94,43,34 96,49,94 8 về 3 0 03/04/2024 16:27
24 02/04/2024-T3 62909 41,14,47,74,61,16,67,76 14 8 về 1 0 02/04/2024 16:27
25 01/04/2024-T2 19052 24,42,21,12,14,41,11,11 42,12,12 8 về 3 0 01/04/2024 16:27
26 31/03/2024-CN 36909 03,30,01,10,13,31,11,11 03,03,11,11 8 về 4 0 31/03/2024 16:26
27 30/03/2024-T7 62135 69,96,66,66,19,91,16,61 96 8 về 1 0 30/03/2024 16:26
28 29/03/2024-T6 37869 25,52,26,62,15,51,16,61 52,62 8 về 2 0 29/03/2024 16:26
29 28/03/2024-T5 49879 58,85,56,65,78,87,76,67 58,85,85 8 về 3 0 28/03/2024 16:26
30 27/03/2024-T4 20645 75,57,74,47,55,55,54,45 75,74,74,55,55,45 8 về 6 0 27/03/2024 16:26
31 26/03/2024-T3 59619 09,90,03,30,69,96,63,36 Không về 0 26/03/2024 16:26
Tổng về: 67 / 232 - Tỷ lệ : 28%

XSMB.top - THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.
TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc